Bjørvikatunneln i Oslo, Norge

måndag 28 mars 2022

Elvärme för sänktunnel i Norge.

Bjørvikatunneln är en sänktunnel längs Europaväg E18 i centrala Oslo. Bjørvikatunneln binder samman Festningstunneln i västra Oslo med Ekebergstunneln i östra Oslo. Den färdiga tunneln har en obruten längd på sex kilometer. Bjørvikatunneln är Norges första sänktunnel.

Utmaning:

Att säkerställa snabb härdning av betong vid tunnelbygge under vinterförhållanden

Den nedsänkta delen av tunneln består av sex element. Varje element är 112,5 meter långt, 28–43 meter brett och 10 meter högt. Sänktunneln består av två rör med tre filer i varje riktning. Tunneln är 1 100 meter lång, varav 675 meter ligger under havet. Bjørvikatunneln är en del av Operatunneln, som är ett system med sammankopplade tunnlar mellan Ryen och Filipstad.

Lösning:

Under byggandet användes elvärmelösningar för att härda betongen i tak och väggar i den nedsänkta delen av tunneln. Enhetlig betong kan orsaka problem, särskilt under den skandinaviska vintern. Elektriska värmekablar valdes för att se till att härdningsprocessen fungerade ordentligt.

Resultat:

En normal betonghärdningsprocess under vintern, då temperaturerna ofta sjunker under noll, uppnåddes tack vare elvärmelösningar som höll byggprocessen igång under svåra väderförhållanden.

Projektöversikt

1 100 meter tunnlar
av vilka 675 meter är nedsänkta