Enastående lösning för skidanläggningen Remarkables i Queenstown i Nya Zeeland

måndag 10 augusti 2020

Skidanläggningen Remarkables är Nya Zeelands bästa. Den ligger på 45,05 längdgrader söderut, med en höjd på 1 586 meter och nära den norra änden av Remarkables-området. Huvudbyggnaden har en uppvärmd uteplats på ca 2 500 m² med en densitet på 200 W/m². Uppvärmningen av uteplatsen anpassas efter de behov och krav som finns för att på ett modernt och mycket effektivt sätt förhindra att is ansamlas på ytan.

Utmaning:

Skador på fastigheter och fler personskador på grund av vinterförhållanden

De senaste åren har vi hört många historier om humanitära och ekonomiska konsekvenser av stränga vintrar. Skador på fastigheter, ökade underhållskostnader, produktivitetsförluster, ökande försäkringspremier, personskador och ännu värre saker. Installation av elvärme för is- ich snösmältning säkerställer en stabil lösning för att hantera problem relaterade till kallt väder. Huvudsyftet med elvärme är att smälta och avlägsna snö och is från markytor. 

Lösning:

Elvärmesystem anslutet med BMS.

Elvärmesystemet anslöts i form av 22 zoner på 230 V vardera och styrdes via flera DEVIregT™ 850/ECtemp 850-regulatorer. Styrenheterna samverkar med huvdbyggnadens BMS och innefattar en manuell/automatisk styrenhet för förbikoppling. Det gör det möjligt för operatören att välja mellan lägena auto, manuell på och manuell av. Detta var ett av designkraven och innebär att man med kort varsel kan göra manuella ändringar vid snabba väderomslag.

Resultat:

Förhindrad ansamling av is på ytan

Ett snö- och issmältningssystem indelat i 22 zoner installerades på huvudbyggnadens uteplats. En blandning av 3 x 680 W och 4 x 110 W DEVIreg™ Snow 30T-/ECsnow 30T-kabelelement fixerades i armeringsnät som satt på 50 mm-stolar över vilka en betongplatta på 100 mm hälldes.

Projektöversikt:

Projektstorlek: 2 500 m²
Systemeffekt: 200 W/m²
Installerad effekt: 504 kW
Produkter: DEVIsnow™ 30T/ECsnow 30T – 230 V 16,8 km
Implementeringsår: 2018


Fakta om elvärme:

Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
 
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.