Elvärme garanterar säkerheten längs motorväg i Turkiet

onsdag 14 oktober 2020

År 2050 förväntas världens befolkning uppgå till 9,8 miljarder. Nästan 70 procent – 6,7 miljarder människor – beräknas bo i storstadsområden.

Vi som arbetar med elvärme är medvetna om att en modern stad innebär specifika krav, och vi är redo att uppfylla dem. Elvärme spelar en viktig roll i driftsättningen av lösningar för att möta dagens och framtidens utmaningar i storstäder. 

Genom att lära oss av det förflutna och förutse framtidens utmaningar ser vi säkerheten som ett av kraven. Elvärme är ett bra exempel på hur man uppnår detta längs motorvägar.

Utmaning:

Ökad risk för fordonsrelaterade olyckor på grund av hala vägar under vintern

Säkerheten ute på vägar är en utmaning – framför allt under vintern. Snö på vägen ökar risken för olyckor, och vid minusgrader finns risk för ishalka. Hal asfalt orsakar farliga körförhållanden vilket ofta leder till trafikolyckor. Att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd är en bra säkerhetsåtgärd som alltid bör vidtas, men det finns även andra lösningar som kan bidra till att förhindra allvarliga olyckor på vägarna under vintern.

Lösning:

Elvärme längs motorvägen garanterar säkerheten när det behövs

Protocol Road, den längsta motorväg som någonsin utrustats med elvärme, är belägen i norra Ankara i Turkiet. Elvärme installerades längs denna 3,3 km långa trefiliga motorväg som förbinder Ankaras centrum med flygplatsen.
 
Elvärme valdes som en hållbar modern teknik för att säkerställa säkerheten längs denna långa motorväg medan den byggdes om.
 
Elvärmesystemet för utomhusbruk är helt flexibelt och fungerar automatiskt. Det slås på när givarna känner av låg temperatur och fukt och stängs av när ytan är rengjord Detta ger ett kostnadseffektivt skydd av det stora området och den mest energieffektiva lösningen för frostskydd av asfalt. Systemet styrs av den avancerade styrenheten och är underhållsfritt.
 

Resultat:

Säkerhet längs motorvägar med hållbar utomhuslösning.

Ett hållbart resultat uppnåddes. Elvärmesystemet för utomhusbruk garanterar trafiksäkerheten genom effektivt avlägsnande av snö. Det eliminerar behovet av att använda maskiner eller arbetskraft för rengöring av ytan och skyddar samtidigt miljön mot skador orsakade av salt och frostskyddsmedel.

Projektöversikt:

Projektstorlek: 17 000 m²
Installerad effekt: 6,7 MW
Produkter: DEVIsnowTM 30T /ECsnow 30T – 245 km + DEVIregTM 850 / ECtemp 850.
Implementeringsår 2012


Fakta om elvärme:

Elvärme är energieffektivt och miljövänligt och uppfyller dina behov i olika slags tillämpningar. Det ger hög komfort och bekvämlighet samtidigt som det säkerställer användarvänliga lösningar med bestående effekter och högsta möjliga kvalitetsstandarder.
 
Elektriska uppvärmningslösningar stöds av lagstiftning i viktiga europeiska länder. Direktiv som håller på att träda i kraft på de största europeiska marknaderna ger grönt ljus: använd miljövänliga system och nya material för att säkerställa energibesparingar.