Datacenter

 • Översikt
 • Referensobjekt
Danfoss lösningar för datacenter

Mot säkra datacenter med nettonollutsläpp och 99,99 % drifttid

IT-kylning slukar stora mängder energi för värmehantering av servrar, samtidigt som den genererar mycket överskottsvärme. Detta ger minskningen av digitaliseringens miljöpåverkan hög prioritet eftersom tillväxttakten för datacenter förväntas öka.

För att uppnå nollemissioner krävs en smart kombination av tekniker för att upprätthålla en cirkulär ekonomi, säkerhet och flexibilitet för efterfrågeledet.

Danfoss lösningar hjälper datacenter att uppnå hög energieffektivitet och återanvändningsfaktor kombinerat med tillförlitlig drift.

Datacenter måste ha en kontinuerlig drift även i brandsituationer. Danfoss erbjuder lösningar för kylning, brandsäkerhet, kraftdistribution, energilagring och värmeåtervinning. 

”Insatser inom energieffektivitet och utnyttjande av spillvärme kan bidra till att minimera effekterna av stora datacenter på såväl elnätet som miljön. Att säkerställa att elförsörjningen för datacenter kommer från koldioxidfria energikällor kan ge ytterligare minskningar av negativ miljöpåverkan.”

International Energy Agency

Teknik för effektiv datacenterkylning och hög energieffektivitet

Datakylning är avgörande för att skydda utrustning, och den optimala kyllösningen dimensioneras utifrån anläggningens storlek, läge och uppbyggnad. Danfoss lösningar optimerar kapaciteten för IT-utrustning, förebygger kostsamma driftstopp och skapar idealiska värmeförhållanden för serverinstallationer och optimerar energieffektiviteten samtidigt som energiförbrukningen och koldioxidutsläppen hålls på ett minimum.

Från datacenterkylning med hjälp av exempelvis kylaggregat till rördistributionsnät, till kylterminaler, CCU:er, luftbehandlingsenheter, fläktar och pumpar samt elektrisk uppvärmning för att skydda rör, erbjuder vi ett brett utbud av innovativa lösningar för tillförlitlig kylning och lägre energikostnader på ett hållbart sätt.  

Egenskaper och fördelar​

 • Hitta allt du behöver för olika funktioner på ett ställe levererat av erfarna experter på luftkonditionering och uppvärmning 
 • Upprätthåll optimal temperatur kring IT-installationer
 • Utöka livslängden för din utrustning
 • Säker drift med villkorsstyrd övervakning
 • Håll energikostnaderna nere 
 • Optimera miljövänliga köldmedier med låg faktor för global uppvärmningspotential
 • Effektiv teknisk support och kundservice över hela världen 

Referensobjekt

Framtidssäkrade fjärrvärmelösningar för effektiv återanvändning av energi

Användning av spillvärme med hjälp av värmeåtervinningsenheter är en av de primära strategierna för att uppnå koldioxidneutralitet i datacenter. Återvinning av spillvärme från datacenter till befintliga eller nya fjärrvärmenät bidrar avsevärt till omställningen av energisystem.

Fjärrvärmesystem är framtidssäkrad infrastruktur som kan integreras med flera lokala hållbara energikällor inklusive överskottsvärme och geotermisk energi. Systemen balanserar även elnätet via sektorsintegration.

 

Danfoss fjärrvärmelösningar maximerar effektiviteten för datacenter genom att omvandla dem från energislukare till källor för koldioxidsanering och hållbar energi. I Danfoss erbjudanden för fjärrvärmeapplikationer ingår mjukvarusviten Optimization, värmeåtervinningsenheter, energiöverföringsstationer, lösningar för värmepumpar, energieffektiva komponenter och en rad innovativa uppvärmningslösningar. 

Egenskaper och fördelar: 

 • En komplett portfölj av fjärrvärmeapplikationer levererat av experter på luftkonditionerings- och uppvärmningslösningar  
 • Innovativa, effektiva energilösningar för värmepumpar kopplade till fjärrvärme 
 • Optimerad systemkontroll och distribution 
 • Integrerade komponenter för korrekt hydronisk balansering, hög säkerhet och hållbarhet  
 • Smart energimätningsutrustning 

Intelligent redundans med maskininlärning och AI

Integrerad energilagring maximerar drifttiden för datacenter och motverkar såväl opålitlig strömförsörjning som oregelbundenhet hos många förnybara energikällor, vilket bidrar till energineutral drift.

De flesta datacenter körs idag med växelströmsdistribution. Likströmsnät erbjuder dock spännande möjligheter för enkel integrering av källor för alternativ energi eller redundant strömförsörjning. Danfoss lösningar säkerställer tillförlitlig energiomvandling i smarta distributionsnät och likströmsnät med energilagring. Effektutjämning med hjälp av energilagring jämnar ut toppar och dalar vilket ger en kontinuerlig elförsörjning vid det genomsnittliga effektbehovet, som vanligtvis är relativt lågt. 

Danfoss lösningar bidrar till effektivare effektanvändning och minskade strömfördelningsförluster genom att utföra omvandling i så få steg som möjligt samt hålla högspänning nära belastningen.

Innovativa och ekonomiska redundanta system från Danfoss säkerställer en jämn och tillförlitlig energiförsörjning. Våra smarta lösningar för redundans minskar kapitalkostnaden avsevärt. De underlättar också överföring av relevanta data för alltmer komplexa energihanteringssystem som bygger på artificiell intelligens och maskininlärning för optimerad energieffektivitet. Det handlar om att dela expertkunskap mellan rätt personer för att säkerställa att det kombinerade AI-systemet alltid fungerar optimalt. När du samarbetar med Danfoss är sådan kunskapsdelning alltid en del av paketet. 

Danfoss lösningar säkerställer även intelligent och pålitlig backuppförsörjning i händelse av strömavbrott i datacentret med Tier 3‑ eller Tier 4‑skydd för stabil drift för servrar och system. 

Egenskaper och fördelar

 • Motståndskraftiga mot strömavbrott tack vare energimixen i smarta nät som kombinerar förnybar el, energilagring och samgenerering med flytande naturgas 
 • Långvarig energieffektivitet och redundans med distributionslösningar för likströmsnät
 • Ekonomiska mikronätslösningar för energiomvandling baserade på förnybar energi och energilagring
 • Förcertifierad nätkompabilitet genom luftkyld eller vätskekyld teknik
 • Kunskapsdelning är alltid en del av paketet 

Effektiv brandsäkerhet i datacenter

Danfoss högtrycksvattendimssystem är FM-godkända för brandsäkerhet i datacenter. Dessa högtrycksvattendimssystem, så kallade SEM-SAFE®, är lämpliga för skydd av en hel verksamhetskritisk dataanläggning, inklusive kabelränna eller trådstege med dubbla nivåer, rum eller hallar för databehandlingsutrustning och undergolv. 

SEM-SAFE®-system består av en högtrycksmodulär pumpenhet, sektionsventiler, rörledningar och vattendimsmunstycken och sprinklermunstycken. Pumpenheten tar liten plats och har en kompakt design, låg vikt och enkel konfiguration vilket tillgodoser datacentrets expansionsbehov. 

SEM-SAFE® högtrycksvattensystem använder vattenmikrodroppar som släpps ut genom munstycket i skyddade områden. En ultrafin vattendimma genereras med dubbel släckningseffekt. Förutom att lågorna kyls stryps elden samtidigt på syre. Kyleffekten minskar också risken för återantändning, skyddar mot värmeskador och hindrar branden från att sprida sig.

Egenskaper och fördelar

 • Minimal stilleståndstid
 • Minimal vattenskada
 • Låg vattenförbrukning jämfört med traditionella sprinklar
 • Omedelbar kylning i brandzonen
 • Ventilationen kan hållas igång
 • Datacentret behöver inte vara lufttätt
 • Lägre total ägandekostnad utan påfyllningskostnader samt underhållsfria pumpar
 • Lägre risk för falsk urladdning
 • Hållbar brandsäkerhetsteknik
 • Lämplig för modulära datacenter
 • Pump och vattentank tar inte mycket plats, därför krävs inte lika stor yta som för gascylindrar