Hotell

 • Översikt
 • Tillhörande tillämpningar

Skön komfort för gästerna

För att kunna erbjuda hotellgästerna en bekväm vistelse måste vissa grundläggande behov tillgodoses: skön inomhustemperatur och tillräckligt med varmvatten både dag- och kvällstid.  

HVAC-systemen står i genomsnitt för 50 % av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad. 

Danfoss HVAC-lösningar

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och lösningar för produktion, distribution, hydronisk balansering och temperaturstyrning i värmesystem, kylsystem och tappvarmvattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med hotellägare, hotellchefer och tekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande.

Danfoss HVAC-lösningar för hotell kan användas både i renoveringsprojekt och nybyggnationer, är enkla att installera och kan leda till en betydande minskning av energikostnaderna.

Hilton Garden Inn i Rzeszow

Optimal komfortnivå för gästerna i hotellet och på rummen, året runt, i alla väder: Hilton Garden Inn i Rzeszow i Polen gjorde detta till sin högsta prioritet och levererade en inspirerande framgångshistoria med hjälp av Danfoss AB-QM-ventiler.

Hur vi kan hjälpa dig

Inomhuskomfort med tillförlitlig temperaturstyrning och energiförsörjning

Pålitlig vattenförsörjning för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten

Elektronisk temperaturregistrering och skydd mot legionella

Enkelt att installera, ta i drift, förvalta och underhålla

Minskad total ägandekostnad 

En tillverkningspartner för alla HVAC-system

Energieffektiva och hållbara lösningar

Innovativa produkter för smarta IoT-lösningar och datainsamling

Tillhörande tillämpningar

Danfoss HVAC-lösningar används för tekniska tillämpningar i många hotell. Klicka på de olika tillämpningarna nedan för att läsa mer om de specifika användningsområdena och våra lösningar:

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Anslutna system

  Utvecklingen av digitalisering, fjärrstyrning och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för HVAC-tillämpningar. Dessa trender driver på utvecklingen av smarta byggnader och erbjuder en betydande ökning av energieffektiviteten genom att förbättra systemprestanda med hjälp av data från den aktuella byggnaden. Danfoss erbjuder en rad olika uppkopplade system.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- och snöskydd

  Vintertid kan tillträde till kommersiella eller offentliga byggnader vara förknippat med risker. Snötäckta parkeringsplatser, garageinfarter, trappor och trottoarer måste rengöras för att göra tillträdet säkert för besökare. Danfoss erbjuder högeffektiva frost- och snöskyddssystem, inklusive alla nödvändiga produkter som elektriska värmekablar eller värmemattor, styrenheter, givare och monteringstillbehör.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Komfort i alla utrymmen

  Få saker är så individuella som våra komfortkrav. De varierar beroende på vad vi gör, när vi gör det och vilken miljö vi befinner oss i. För att tillhandahålla den förväntade komfortnivån för t.ex. kontorsarbetare, studenter, sjukhuspatienter och hotellgäster erbjuder Danfoss ett brett urval av lösningar för uppvärmning, kylning och styrning av inomhusklimatet i många typer av byggnader.

 • if (isSmallPicture) { Kylrum – Danfoss lösningar för kommersiell kylning; } else if (isBigColumns) { Kylrum – Danfoss lösningar för kommersiell kylning } else { Kylrum – Danfoss lösningar för kommersiell kylning }
  Kylrum

  Danfoss lösningar för kylrum hjälper till att hålla maten fräsch och säker för konsumtion och bidrar därmed till minskat matsvinn.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Luftbehandlingsenheter

  En välfungerande luftbehandlingsenhet blåser in rätt mängd luft i byggnaden, vid rätt temperatur och vid rätt tidpunkt. Danfoss styrventiler och ställdon säkrar bästa möjliga inomhuskomfort med högsta möjliga energieffektivitet. De ger en exakt styrning av vattenflödet (både värme och kyla) genom luftbehandlingsenheten så att utloppsluften har önskad temperatur.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Värmeöverföring

  Effektiv värmeöverföring inom värmesystemet: Danfoss erbjuder plattvärmeväxlare med hög prestanda för byggnader av alla storlekar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som förbättrar värmeöverföringen och minskar tryckfall i allt ifrån kompakta installationer för hushåll till tryckbrytare i höghus.