Värmeöverföring

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Oavsett om din byggnad kräver uppvärmning eller kylning är värmeväxlare en viktig komponent för ett bekvämt inomhusklimat. Värmeväxlarna distribuerar termisk energi genom byggnaden och försörjer systemet med tappvarmvatten efter behov.

 

Värmeväxlaren är en viktig del i understationer

Mellanstora och stora plattvärmeväxlare från Danfoss är en viktig komponent i en understation. De tar emot energin och fördelar den i systemet, som kan bestå av t.ex. ett bostadsområde, enskilda bostadshus, flerfamiljshus eller kommersiella byggnader. Tack vare effektiviteten i våra plattvärmeväxlare förspills mycket lite av energin innan den når den avsedda destinationen.

Understationer med värmeväxlare som fungerar som tryckbrytare behövs i HVAC-system för höghus (både bostadshus och kommersiella byggnader). Användning av högeffektiva värmeväxlare som är designade för att hantera höga trycknivåer och mycket exakt temperaturstyrning kan minska cirkulationsflödet och säkra en jämn temperaturfördelning som i slutändan minskar antalet understationer för hög belastning som behövs i en byggnad. Utrymmet kan då användas för mer ändamålsenliga syften.

Värmeöverföring i bostadshus

I bostadshus används Danfoss mellanstora och små plattvärmeväxlare för att ta emot och sprida energi från externa källor till husets interna system. Våra värmeväxlare är oftast komponenter i en enhet som säkerställer en jämn fördelning av värmeenergi i hela huset för att nå önskad inomhustemperatur samt försörja byggnaden med tappvarmvatten. Värmeväxlarna har en mycket exakt temperaturstyrning som gör att de är oerhört kostnadseffektiva. Våra värmeväxlare eliminerar också behovet av bufferttankar i tappvarmvattenproduktionen, vilket minskar risken för att legionellabakterier får fäste och skapar ett mer hygieniskt system.

 

Hur vi kan hjälpa dig

Värmeväxlarlösningar som uppfyller dina krav till punkt och pricka

Flödet minskas – belastningen på rörsystemet minskas

Krävs ingen uppgradering till bättre pumpar

Lägre elförbrukning

Större avkastning på investeringen

Legionellafritt tappvarmvattensystem

Val av rätt värmeöverföringslösning kan minska anläggningskostnaderna och driftkostnaderna för din byggnad och uppgradering av en befintlig lösning kan minska byggnadens energiförbrukning. Flexibilitet är viktigt eftersom alla byggnader har unika förutsättningar och utmaningar. Värmeväxlarna i Danfoss omfattande produktportfölj uppfyller alla tänkbara krav vad gäller utrymme, vikt och uppvärmningsbehov.

Tillhörande produkter