Luftbehandlingsenheter

 • Översikt
 • Tillhörande produkter

För att få rätt utloppstemperatur från luftbehandlingsenheten krävs en exakt styrning av vattenflödena till värmeväxlarna som värmer eller kyler inloppsluften. I de flesta fall används ett system med variabelt flöde. Bäst resultat, både vid full och delvis belastning, nås med hjälp av tryckoberoende reglerventiler (PIBCV). De ställs enkelt in för att hantera det aktuella flöde som krävs vid full last och fungerar sedan som automatiska flödesbegränsare. Vid delvis belastning minskar ställdonet flödet efter behov. På så sätt uppstår aldrig för höga flöden och energieffektiviteten för uppvärmningen/kylningen ökar.

Vanliga motorstyrda reglerventiler och manuella balanseringsventiler kan också användas för att styra det maximala flödet i system med konstanta flöden.

Vi rekommenderar installation av manuella avstängningsventiler för att underlätta underhållet av styrventiler.

Danfoss erbjuder också ett antal olika elektriska ställdon för dämpare. Dessa styr mängden luft som kommer in i lufthanteringsenheten genom att placera dämparna i 0-90 graders vinkel. De kan täcka en dämpare med en yta upp till 8 m2.

För att skydda frostkänsliga delar av en lufthanteringsenhet kan man installera självbegränsande värmekablar. De ökar uteffekten i takt med att omgivningstemperaturen sjunker.

Hur vi kan hjälpa dig

Pålitlig inomhuskomfort

Energioptimering

Kostnadsbesparingar

Exakt temperaturstyrning för utloppsluft

Driftsäkerhet

Smidig service, underhåll och reparation

Tryckoberoende AB-QM-ventiler för styrning och balansering

Ta kontroll över vattenflöden på upp till 442 000 liter/h med Danfoss tryckoberoende AB-QM-ventiler för styrning och balansering.

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss } else { Manuella balanseringsventiler – Danfoss }
  Manuella balanseringsventiler

  Manuella balanseringsventiler erbjuder en statisk och grundläggande balanseringslösning för många HVAC-tillämpningar. Ventilerna begränsar flödet genom de olika delarna i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Eftersom manuella balanseringsventiler inte kan reagera på förändrade förhållanden bör den här typen av ventiler användas i system med konstant flöde.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM

  De tryckoberoende balanserings- och reglerventilerna AB-QM (PICV) erbjuder både en regleringsfunktion och en dynamisk balanseringslösning för HVAC-system för värme och kyla. PICV är konstruerad för många olika typer av anslutningsenheter och levererar hög inomhuskomfort och energieffektivitet för offentliga och kommersiella fastigheter.

 • if (isSmallPicture) { Kulventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kulventiler – Danfoss } else { Kulventiler – Danfoss }
  Kulventiler

  Kulventiler möjliggör till-/frånslagsstyrning för anslutningen till fastighetens system. De delar upp systemet i sektioner så att service, underhåll och reparationer kan utföras i utvalda sektorer utan att hela systemet behöver stängas av eller tömmas.

 • if (isSmallPicture) { Ställdon för PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ställdon för PIBCV – Danfoss } else { Ställdon för PIBCV – Danfoss }
  Ställdon för PIBCV

  För att kunna utnyttja de kombinerade balanserings- och reglerfunktionerna hos Danfoss AB-QM måste den också ha ställdon som styrs via rumstermostater eller ett BMS. Danfoss erbjuder ett brett utbud av ställdon med allt från termisk till-/frånslag till digitala ställdon med utväxling och busskommunikation.