• Översikt
 • Dokument
 • Filmer
 • Anbudstexter

Danfoss AB-QM var den första reglerventilen i sitt slag för HVAC-värme- och kylapplikationer. Det är en reglerventil med automatisk flödesbegränsning och inbyggd funktion för reglering av differenstrycket över ventilen. Detta koncept resulterar i en högeffektiv reglerventil som – fortfarande – ger en unik ventilauktoritet på 100 %. Konstruktionsflödet kan enkelt ställas in på nödvändig nivå enligt en skala från 20 till 100 %. Att helt enkelt ställa in konstruktionsflödet eliminerar de traditionella driftsättningsprocesserna, ger en mycket mer exakt reglering och systemkonstruktörerna slipper också Kv-beräkningarna.

När PICV:erna förses med ett Danfoss-ställdon blir energieffektiviteten högre och inomhusklimatet förbättras. AB-QM används i huvudsak för luftbehandlingsaggregat, klimattak, fläktkonvektorer och andra enheter i HVAC-system för värme och kyla.

Funktioner och fördelar

Dimensionsval och inställning på det enkla sättet

Att välja rätt AB-QM är mycket mindre komplicerat än att dimensionera och välja konventionella reglerventiler. Rätt AB-QM kan väljas så snart konstruktionsflödet har bestämts. Inga ytterligare Kv- och auktoritetsberäkningar krävs.

100 % auktoritet

Med hundraprocentig ventilauktoritet ökar både regleringskvalitet och precision, även vid låga flöden. Detta skapar en bättre komfort i byggnaden samtidigt som det sparar mer energi.

Perfekt reglering

Genom att AB-QM levererar rätt flöde i rättan tid optimeras effektiviteten hos kylaggregat och panna och dessutom minskas kostnaderna för pumpning. Ställdonen behöver heller inte röra sig lika mycket, något som ökar livslängden vilket i sin tur sänker den totala ägandekostnaden.

Hydronisk balansering och reglering med Danfoss AB-QM

Kort förklaring av principen för automatisk balansering och reglering av fläktkonvektorer i kontorsbyggnader. Inklusive fördelarna med att använda Danfoss AB-QM-ventiler jämfört med traditionella balanseringsventiler.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr AB-QM - Miljoner skäl att välja det bästa Svenska Sverige 23 jan., 2017 3.7 MB .pdf
Broschyr AB-QM - Millions of reasons to choose the best Engelska Flera 02 maj, 2018 5.0 MB .pdf
Broschyr AB-QM 4.0 Product leaflet Engelska Flera 07 nov., 2022 680.9 KB .pdf
Datablad AB-QM, DN 10-250 Svenska Flera 21 juli, 2022 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM, DN 10-250 Engelska Flera 20 juni, 2018 3.6 MB .pdf
Broschyr Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Engelska Flera 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Broschyr Hotel application brochure Engelska Flera 03 sep., 2014 654.7 KB .pdf
Tillämpningsguide HVAC Application guide Engelska Flera 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Fallstudie NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engelska Flera 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf

Filmer

Anbudstexter

Att balanserings- och reglerventilen är tryckoberoende innebär att styregenskaperna inte är beroende av det tillgängliga trycket. AB-QM kombinerat med ett Danfoss-ställdon ger en exakt flödesreglering och därmed bättre komfort och en utmärkt total ägandekostnad. AB-QM säkerställer och reglerar nödvändigt flöde för varje anslutningsenhet och upprätthåller systemets hydroniska balans.

AB-QM har följande egenskaper:

 • Funktion för flödesbegränsning
 • Modulation under 1 % av flödesbörvärdet, oavsett inställning
 • Auktoritet på 1 för alla inställningar
 • Kan stänga vid 16 bars differenstryck
 • Linjär styrkarakteristik
 • Skala i procent av flödet
 • Regleringsfaktor 1:1 000
 • Testuttag för pumpoptimering och flödesverifiering för DN 10–250

Finns från en enda leverantör för storlekarna DN 10–250.

 • Karakteristiken kan ändras från linjär till likafördelade procentenheter vid alla dimensioner genom att ändra inställningarna för ställdonet
 • Låsbar inställning
 • Starttryck på 16 kPa för DN 10–20
 • Starttryck på 20 kPa för DN 25–32
 • Starttryck på 30 kPa för DN 40–250
 • Läckage – inget synligt läckage för DN 10–20 i kombination med rekommenderat ställdon
 • Läckage på 0,05 % av Qnom för DN 25–100 i kombination med rekommenderat ställdon
 • Läckage på 0,01 % av Qnom för DN 125–250 i kombination med rekommenderat ställdon