Tryckoberoende balanserings- och reglerventiler (PIBCV)

 • Översikt
 • Produktutbud
 • Dokument
 • Ritningar
 • Tillhörande produkter
 • Anbudstexter

Tvårörs- eller fyrrörs värme- och/eller kylsystem kännetecknas av föränderliga förhållanden eftersom ventilerna öppnas och stängs baserat på behovet av värme eller kyla. Detta orsakar kontinuerliga förändringar av flöde och differenstryck.

Utan lämpliga mätningar drabbas systemen av ojämn värmefördelning, dålig energieffektivitet och är dessutom väldigt besvärliga att driftsätta.

Genom att lägga till ett ställdon fungerar ventilerna som flödesreglerande reglerventiler som automatiskt balanserar systemet och erbjuder bästa möjliga inomhuskomfort och energieffektivitet. Det blir mycket enklare att driftsätta systemet och alla ventiler behöver bara ställas in för aktuellt konstruktionsflöde innan ställdonen installeras.

Danfoss erbjuder ett brett sortiment tryckoberoende balanserings- och reglerventilen med matchande ställdon.

Funktioner och fördelar

Stabil rumstemperatur

När överskottssituationerna vid partiell belastning kan elimineras får det stor effekt på rumstemperaturens stabilitet.

Förbättrad inomhuskomfort

Med en stabil rumstemperatur förbättras också inomhuskomforten. Önskade temperaturer uppnås korrekt, något som ökar kontorspersonalens produktivitet eller förbättrar hotellgästernas upplevelse.

Energibesparingar

Ett system som är perfekt balanserat under alla förhållanden ökar energieffektiviteten och ger energibesparingar.

Lägre underhållskostnader

Eftersom tryckoberoende ventiler skapar perfekta arbetsförhållanden behöver de monterade ställdonen utföra färre rörelser för att upprätthålla en stabil temperatur. Detta ökar ställdonens livslängd och minskar underhållskostnaderna.

AB-QM 4.0: We created PICVs - now we redefine the value

Coming soon: AB-QM 4.0

Get ready for the next level value of your PICV designs.

Produktutbud

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM

  De tryckoberoende balanserings- och reglerventilerna AB-QM (PICV) erbjuder både en regleringsfunktion och en dynamisk balanseringslösning för HVAC-system för värme och kyla. PICV är konstruerad för många olika typer av anslutningsenheter och levererar hög inomhuskomfort och energieffektivitet för offentliga och kommersiella fastigheter.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad AB-QM, DN 10-250 Engelska Flera 20 juni, 2018 3.6 MB .pdf
Broschyr Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Engelska Flera 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Broschyr Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engelska Flera 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Tillämpningsguide HVAC Application guide Engelska Flera 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Fallstudie NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engelska Flera 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf

Ritningar

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Ställdon för PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ställdon för PIBCV – Danfoss } else { Ställdon för PIBCV – Danfoss }
  Ställdon för PIBCV

  För att kunna utnyttja de kombinerade balanserings- och reglerfunktionerna hos Danfoss AB-QM måste den också ha ställdon som styrs via rumstermostater eller ett BMS. Danfoss erbjuder ett brett utbud av ställdon med allt från termisk till-/frånslag till digitala ställdon med utväxling och busskommunikation.

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss } else { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss }
  NovoCon® S – digitalt ställdon

  Med NovoCon® S revolutionerar Danfoss samverkan mellan hydronisk balansering och HVAC-styrning. De första HVAC-ställdonen i sitt slag är direktanslutna till ett BMS (Building Management System). På så vis kan systemintegratörer utforma avancerade IoT-lösningar.

Anbudstexter

Modulerande termiskt ställdon för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Styrsignal: 0–10 V
 • Identifiering av ventilslaglängd
 • Strömförbrukning: 1 W vid standby
  LOG(LIN*)-karakteristik
 • Halogenfri kabel: instick, 1 m (5 m och 10 m)
 • Kapslingsklass: 54
 • Normalt stängd (öppen**) när frånslagen
 • Funktion för först öppen (normalt stängd variant)
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Slaglängd: 5 (6,5 mm***)
 • Matningsspänning: 24 VAC, 50/60 Hz (24 VDC****)

*LIN-variant tillgänglig
**normalt öppen variant tillgänglig
***6,5 mm-variant tillgänglig
****24 VDC-variant tillgänglig

Termiskt till-/frånslagsställdon för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Matningsspänning: 24 VAC/VDC (230 V, 50/60 Hz*)
 • Höjd: 60 mm från ventiladaptern
 • Kablar: PVC (halogenfri**) 1,2 m (5 m och 10 m)
 • Normalt stängd (öppen***) när frånslagen
 • Funktion för först öppen (normalt stängd variant)
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Strömförbrukning: 2 W vid standby

*230 V-variant
**halogenfria kablar endast tillgängliga för den normalt stängda varianten
***normalt öppen variant tillgänglig

Ställdonet AME 435 QM för modulerande styrning används med tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM från DN 40 till DN 100.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Det ska gå att montera/demontera ställdonet på/från ventilen utan verktyg
 • Ställdonet ska ha effektivitetsförbättrande och energibesparande antioscillationsfunktion
 • Ställdonet ska ha extern knapp för återställning/standby
 • Enkel elektrisk anslutning, snäppanslutning på/av

Ställdonet AME 55 QM används med större tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 125 och DN 150.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Ställdonet ska kunna registrera driftdata
 • Ställdonet ska ha möjlighet till modulerande reglering eller 3-punktsreglering
 • Ställdonet ska ha återställningsmöjlighet

Ställdonet AME 85QM används med stora tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 200 och DN 250.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Ställdonet ska ha möjlighet till modulerande reglering eller 3-punktsreglering
 • Ställdonet ska ha återställningsknapp