NovoCon® S – digitalt ställdon

  • Översikt
  • Dokument
  • Programvara
  • Supportfiler
  • Filmer
  • Anbudstexter

Det digitala ställdonet NovoCon® S är skräddarsytt för att passa Danfoss AB-QM – den marknadsledande tryckoberoende balanserings- och reglerventilen – och utgör den perfekta förbindelsen mellan högeffektiva hydroniska HVAC-system och smarta lösningar för byggnadsautomation.

Ställdon som styrs på traditionellt sätt erbjuder i bästa fall en analog återföringssignal till BMS rumsstyrning. NovoCon® S däremot erbjuder mängder av digitala systemparametrar som kan matas direkt in i BMS via BACnet eller Modbus. Ett exempel är utväxling av exakt information om ställdonets/ventilens position, inställningar, temperaturer, larm m.m.

All denna information ser till att BMS får oöverträffade mängder information om och fjärråtkomst till HVAC-systemet. Allt detta kan användas för att optimera prestandan, förbättra inomhuskomforten och skapa energieffektiva byggnader.

Det digitala ställdonet erbjuder också inbyggda in- och utgångar som ger extra funktioner, flexibilitet och kostnadsbesparingar. Några exempel på möjligheter att utnyttja ställdonets in- och utgångar:

  • Information om flöde och energi genom att ansluta givare för mätning av retur- och tillförseltemperatur med NovoCon® Energy
  • Möjlighet att ansluta fyrarörsövergångsapplikationer med NovoCon® CO6
  • Ansluta olika givare (t.ex. för rumstemperatur, luftfuktighet eller kondensation) och styra olika enheter som t.ex. fläktar via NovoCon® I/O-kabel för fjärranslutning.

NovoCon® är ett viktigt instrument för att lyckas införa smarta och uppkopplade byggnader med kontinuerlig övervakning, energihushållning och förebyggande underhåll som ger bästa möjliga komfort och lägsta möjliga driftkostnader. De digitala ställdonen kan användas i många typer av fastigheter, till exempel kontor, hotell och sjukhus. Givetvis passar de också för kryssningsfartyg, datahallar, köpcentra, museer och stormarknader.

NovoCon® S kan användas i många olika typer av HVAC-system, till exempel luftbehandlingsenheter, fläktbatterier, kylda tak, kylbafflar, takvärme och växlande fyrrörssystem.

Funktioner och fördelar

Fjärrstyrning

Via BMS-systemet och busskommunikation är det möjligt att fjärransluta till alla ställdon. Detta sparar mycket tid både när systemet installeras och driftsätts, men även under alla de år som byggnaden är i bruk.

Kontinuerlig driftsättning

Systemdata kan hämtas och analyseras för att optimera HVAC-systemet. Om det blir nödvändigt att göra anpassningar, t.ex. ställa in konstruktionsflöden, är detta mycket enkelt att göra – för en, flera eller alla ställdon på en och samma gång. Genom att löpande övervaka och konfigurera systemet sparar man både tid och pengar under fastighetens hela livscykel.

Prediktivt underhåll

Vänta inte på att komponenterna i HVAC-systemet går sönder, på att klagomålen strömmar in och att akuta och störande serviceåtgärder blir nödvändiga. Du kan i stället se var och när ett problem kan uppstå och du kan därigenom vidta försiktighetsåtgärder och agera förebyggande.

Total flexibilitet

De konstruktörer och systemintegratörer som arbetar med BMS kan skapa specialanpassade HVAC-lösningar för alla sina projekt. Vill fastighetsägaren renovera byggnaden kan HVAC-systemet anpassas för detta utan några fysiska ingrepp i BMS-komponenterna.

Vi presenterar det nya digitala ställdonet NovoCon® S – för en perfekt hydronisk balansering

Uppnå bästa möjliga hydroniska prestanda med det nya ställdonet NovoCon® S. Det digitala ställdonet som är skräddarsytt för AB-QM-reglerventilen gör det möjligt att fullständigt fjärrstyra värme- eller kylsystemet – hela vägen från installation till underhåll. Upptäck nya NovoCon® S i denna animerade film.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engelska Flera 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Fallstudie NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engelska Flera 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf
Broschyr NovoCon | Digital actuator for HVAC Engelska Flera 20 juni, 2017 772.5 KB .pdf
Faktablad NovoCon® application Engelska Flera 13 mars, 2017 880.4 KB .pdf

Programvara

  • Snabb och enkel konfiguration av NovoCon® S. Flera NovoCon® S kan konfigureras samtidigt. Anslut NovoCon® S till datorn för att få tillgång till alla inställningar.

Programmet Danfoss C.H:

Vår avancerade programvara Danfoss C.H. hjälper dig att utforma och beräkna det perfekta värme- eller kylsystemet med hjälp av våra Danfoss-produkter.

Supportfiler

Håll din NovoCon® mjukvara uppdaterad. Hitta de senaste versionerna för NovoCon® S, M, L/XL och ladda ned dem nu.

Namn Version Ladda ned
NovoCon® S firmware (endast för kod 003Z8504) 5.42 (Products born with 5.xx) ZIP
NovoCon® S firmware (endast för kod 003Z8504) 4.42 (Products born with 4.xx) ZIP
NovoCon® M firmware 1.20 ZIP
NovoCon® L/XL firmware 1.22 ZIP

Filmer

Anbudstexter

Modulerande och mycket precist ställdon med utväxling och anslutningsmöjlighet (via BACnet MS/TP och Modbus RTU) för styrning av oberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 10–32.
Digital styrsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analog styrsignal: 0–10 V/2–10 V, 0–20 mA/4–20 mA

Direktanslutning till ett ställdon för 6-portars kulventil med återföringssignal för position (*1)

Direktanslutning till 2 st. PT1000-givare (yta/nedsänkt) och indikering av emissionsförmåga (*2)

I/O för direktanslutning: 2 st. motstånd, AO och AI (*3)

Ställdonets funktioner via fjärråtkomst med fältbuss:
- Förinställt konstruktionsflöde
- Spolning av ventil och anslutningsenhet
- Larm vid internt fel under stängning
- Larm om CO6-ställdonet för 6-portarskulventilen är blockerad vid manuell förbikoppling eller frånkoppling (*1)
- Avläsning av tillopps- och returtemperatur, indikering av emissionsförmåga (*2)
- Effekträknare (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Larm vid högt/lågt deltaT och vid frånkoppling av temperaturgivare (*2)
- Inställning av alfa-karakteristik
- Hastighetsväljare för 3/6/12/24 s/mm
- Välja tid för öppning/stängning från 18 till 700 s
- Automatisk MAC-adressering (endast BACnet)
- Automatisk identifiering av baud rate
- Flödesindikering baserad på uppmätt slaglängd i l/h

Eu.bac-utbytbarhet godkänd i kombination med PIBCV-ventil

Matningsspänning: 24 VDC/VAC 50/60Hz

Precision för spindelposition: ±0,05 mm

Kablar: Halogenfri matning finns i längderna 1,5 m, 5 m och 10 m

Temperaturgivare: 2 st. PT1000 insticksgivare (yta/nedsänkt), 1,5 m längd

64 ställdon kan anslutas till samma nätverk

Stödjer BACnet-tjänsten Change of Value (COV)

Stödjer fjärruppdatering av intern programvara

Kapslingsklass: 54

Slaglängd: 7 mm

Av BACnet Testing Laboratories (BTL) godkända BACnet MS/TP-fältbussenheter (*4)

Funktion för manuell förbikoppling

Konfigurationsverktyg för enkel konfigurering, driftsättning och uppdatering av inbyggd programvara

Driftsättningsverktyg för anrop, parameterinställning och kontinuerlig hydronisk driftsättning

(*1) CO6-applikation
(*2) Kraftapplikation
(*3) Applikationer för I/O-fjärranslutning
(*4) Certifiering kommer andra kvartalet 2019

Modulerande och mycket precist ställdon med utväxling och bussanslutning avsedd för styrning av tryckoberoende reglerventiler av typen AB-QM NovoCon® DN 40–100. 

Digital styrsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analog styrsignal: 0–10 V/2–10 V, 0–20 mA/4–20 mA 

Ställdonets funktioner via fjärråtkomst med fältbuss: 
- förinställt konstruktionsflöde 
- spolning av ventil och anslutningsenhet 
- larm vid internt fel under stängning/öppning/kalibrering 
- inställning av LIN/LOG/α-karakteristik 
- valbar hastighet 
- Välja tid för öppning/stängning 
- automatisk MAC-adressering (BACnet) 
- automatisk paritetsidentifiering (Modbus) 
- Automatisk identifiering av baud rate
- Flödes- och effektindikering 

Matningsspänning 24 VAC/VDC 

32 ställdon kan anslutas till samma nätverk 

Kapslingsklass: 54 

Slaglängd: 20 mm 

Funktion för manuell förbikoppling 

Snäppmontering 

Statusindikering med lysdioder 

Av BACnet Testing Laboratories (BTL) godkända BACnet MS/TP-fältbussenheter