Ställdon för PIBCV

 • Översikt
 • Produktutbud
 • Dokument
 • Anbudstexter

Vid reglering av inomhusklimat uppnår man bästa möjliga resultat genom att använda bästa möjliga ställdon. Ju snabbare och mer precist ställdonet reagerar på styrsignalen, desto bättre blir resultatet.

Danfoss erbjuder ett brett utbud ställdon som passar den tryckoberoende balanserings- och reglerventilen AB-QM.

NovoCon® S

Detta innovativa digitala ställdon med utväxling och busskommunikation är konstruerat för direktanslutning till ett BMS via BACnet eller Modbus-kommunikation. Det har många funktioner och fördelar som du kan läsa om här.

AME och AMV

För att uppnå bästa möjliga regleringsprestanda med analoga styrsignaler är det bäst att välja ställdon med utväxling. Dessa ställdon reglerar ventilens öppningsläge mycket exakt.

De utväxlade AME-ställdonen styrs med en 0–10 V- eller 4–20 mA-signal, medan AMV-ställdonen styrs av en 3-punktssignal (öppen/neutral/stängd).

För att uppnå maximal regleringsprestanda har de utväxlade ställdonen för AB-QM en automatisk avläsning av ventilslag.

TWA, ABN och ABNM

Termiska ställdon är en kostnadseffektiv regleringslösning för AB-QM-ventiler. Grundprincipen bakom dessa ställdon bygger på värmeutvidgningen hos en vaxkomponent. Ställdonen TWA-Z och ABN A5 styrs av en till-/frånslagssignal från en temperaturregulator som endera värmer upp vaxet eller ej. 
ABNM A5-ställdonen styrs av en modulerande signal på 0–10 V från en temperaturregulator. 0–10 V-signalen medger mer precisa styrmöjligheter.

Funktioner och fördelar

Brett produktutbud

Det finns ställdon för alla AB-QM-dimensioner (DN 10–250), för alla ofta förekommande styrsignaler (på-av, 0–10 V, 4–20 mA, busskommunikation) och funktionsprinciper (termisk, analog utväxling, digital utväxling) och därför finns det alltid en kombination av AB-QM/ställdon som uppfyller projektkraven.

Dokumentär om Danfoss PIBCV

Vi har frågat våra kunder om vilka erfarenheter de har av tryckoberoende balanserings- och regleringsventiler (PIBCV). Hör allting om fördelarna och varför de har valt PIBCV i stället för konventionella balanseringslösningar.

Produktutbud

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss } else { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss }
  NovoCon® S – digitalt ställdon

  Med NovoCon® S revolutionerar Danfoss samverkan mellan hydronisk balansering och HVAC-styrning. De första HVAC-ställdonen i sitt slag är direktanslutna till ett BMS (Building Management System). På så vis kan systemintegratörer utforma avancerade IoT-lösningar.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Broschyr Hydronic Balancing & Control product overview Engelska Storbritannien 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Fallstudie NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engelska Flera 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf

Anbudstexter

Modulerande och mycket precist ställdon med utväxling och anslutningsmöjlighet (via BACnet MS/TP och Modbus RTU) för styrning av oberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 10–32.
Digital styrsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analog styrsignal: 0–10 V/2–10 V, 0–20 mA/4–20 mA

Direktanslutning till ett ställdon för 6-portars kulventil med återföringssignal för position (*1)

Direktanslutning till 2 st. PT1000-givare (yta/nedsänkt) och indikering av emissionsförmåga (*2)

I/O för direktanslutning: 2 st. motstånd, AO och AI (*3)

Ställdonets funktioner via fjärråtkomst med fältbuss:
- Förinställt konstruktionsflöde
- Spolning av ventil och anslutningsenhet
- Larm vid internt fel under stängning
- Larm om CO6-ställdonet för 6-portarskulventilen är blockerad vid manuell förbikoppling eller frånkoppling (*1)
- Avläsning av tillopps- och returtemperatur, indikering av emissionsförmåga (*2)
- Effekträknare (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Larm vid högt/lågt deltaT och vid frånkoppling av temperaturgivare (*2)
- Inställning av alfa-karakteristik
- Hastighetsväljare för 3/6/12/24 s/mm
- Välja tid för öppning/stängning från 18 till 700 s
- Automatisk MAC-adressering (endast BACnet)
- Automatisk identifiering av baud rate
- Flödesindikering baserad på uppmätt slaglängd i l/h

Eu.bac-utbytbarhet godkänd i kombination med PIBCV-ventil

Matningsspänning: 24 VDC/VAC 50/60Hz

Precision för spindelposition: ±0,05 mm

Kablar: Halogenfri matning finns i längderna 1,5 m, 5 m och 10 m

Temperaturgivare: 2 st. PT1000 insticksgivare (yta/nedsänkt), 1,5 m längd

64 ställdon kan anslutas till samma nätverk

Stödjer BACnet-tjänsten Change of Value (COV)

Stödjer fjärruppdatering av intern programvara

Kapslingsklass: 54

Slaglängd: 7 mm

Av BACnet Testing Laboratories (BTL) godkända BACnet MS/TP-fältbussenheter (*4)

Funktion för manuell förbikoppling

Konfigurationsverktyg för enkel konfigurering, driftsättning och uppdatering av inbyggd programvara

Driftsättningsverktyg för anrop, parameterinställning och kontinuerlig hydronisk driftsättning

(*1) CO6-applikation
(*2) Kraftapplikation
(*3) Applikationer för I/O-fjärranslutning
(*4) Certifiering kommer andra kvartalet 2019

Modulerande och mycket precist ställdon med utväxling och bussanslutning avsedd för styrning av tryckoberoende reglerventiler av typen AB-QM NovoCon® DN 40–100.

Digital styrsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analog styrsignal: 0–10 V/2–10 V, 0–20 mA/4–20 mA

Ställdonets funktioner via fjärråtkomst med fältbuss:
- förinställt konstruktionsflöde
- spolning av ventil och anslutningsenhet
- larm vid internt fel under stängning/öppning/kalibrering
- inställning av LIN/LOG/α-karakteristik
- valbar hastighet
- Välja tid för öppning/stängning
- automatisk MAC-adressering (BACnet)
- automatisk paritetsidentifiering (Modbus)
- Automatisk identifiering av baud rate
- Flödes- och effektindikering

Matningsspänning 24 VAC/VDC

32 ställdon kan anslutas till samma nätverk

Kapslingsklass: 54

Slaglängd: 20 mm

Funktion för manuell förbikoppling

Snäppmontering

Statusindikering med lysdioder

Av BACnet Testing Laboratories (BTL) godkända BACnet MS/TP-fältbussenheter

Modulerande ställdon med utväxling för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Styrsignal: valbar 0(4)–20 mA och 0(2)–10 V
 • Identifiering av ventilslaglängd (och obelastat läge)
 • LIN/LOG-inställning
 • Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m och 10 m)
 • (Återföringssignal för position, valbar 0(2)–10 V*)
 • Strömförbrukning: 2 VA vid drift och 0,5 W vid standby
 • Inställning: med DIP-omkopplare
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Lysdioder visar ställdonsläge (drift, standby, kalibrering)
 • Funktion för manuell förbikoppling
 • Antiblockeringsfunktion
 • Matningsspänning: 24 VAC, 50/60 Hz
 • Hastighet: 24 (12**) s/mm
 • Tillval för sekvensstyrning (separata intervall): (0–5 V; 5–10 V)
 • Lägesväljare för direkt eller omvänd funktion

*Varianten AME 110 NLX
**Varianten AME 120 NL

Modulerande ställdon med utväxling för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Identifiering av ventilslaglängd (och obelastat läge)
 • Strömförbrukning: 1 VA vid drift och 0 W vid standby
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m och 10 m)
 • Funktion för manuell förbikoppling
 • Matningsspänning: 24 VAC, 50/60 Hz
 • Hastighet: 24 (12*) s/mm

*Varianten AMV 120 NL

Modulerande termiskt ställdon för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Styrsignal: 0–10 V
 • Identifiering av ventilslaglängd
 • Strömförbrukning: 1 W vid standby
 • LOG(LIN*)-karakteristik
 • Halogenfri kabel: instick, 1 m (5 m och 10 m)
 • Kapslingsklass: 54
 • Normalt stängd (öppen**) när frånslagen
 • Funktion för först öppen (normalt stängd variant)
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Slaglängd: 5 (6,5 mm***)
 • Matningsspänning: 24 VAC, 50/60 Hz (24 VDC****)

*LIN-variant tillgänglig
**normalt öppen variant tillgänglig
***6,5 mm-variant tillgänglig
****24 VDC-variant tillgänglig

Termiskt till-/frånslagsställdon för styrning av tryckoberoende balanserings- och reglerventiler DN 10–32.

 • Matningsspänning: 24 VAC/VDC (230 V, 50/60 Hz*)
 • Höjd: 60 mm från ventiladaptern
 • Kablar: PVC (halogenfri**) 1,2 m (5 m och 10 m)
 • Normalt stängd (öppen***) när frånslagen
 • Funktion för först öppen (normalt stängd variant)
 • Synlig slaglängdsindikator
 • Strömförbrukning: 2 W vid standby 

*230 V-variant
**halogenfria kablar endast tillgängliga för den normalt stängda varianten
***normalt öppen variant tillgänglig

Ställdonet AME 435 QM för modulerande styrning används med tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM från DN 40 till DN 100.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Det ska gå att montera/demontera ställdonet på/från ventilen utan verktyg
 • Ställdonet ska ha effektivitetsförbättrande och energibesparande antioscillationsfunktion
 • Ställdonet ska ha extern knapp för återställning/standby
 • Enkel elektrisk anslutning, snäppmontering.

Ställdonet AME 55 QM används med större tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 125 och DN 150.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Ställdonet ska kunna registrera driftdata
 • Ställdonet ska ha möjlighet till modulerande reglering eller 3-punktsreglering
 • Ställdonet ska ha återställningsmöjlighet

Ställdonet AME 85QM används med stora tryckoberoende balanserings- och reglerventiler av typen AB-QM DN 200 och DN 250.

 • Ställdonet ska ha lysdiodsignalsystem
 • Ställdonet ska ha möjlighet till modulerande reglering eller 3-punktsreglering
 • Ställdonet ska ha återställningsknapp