Anslutna system

 • Översikt
 • Tillhörande produkter
 • Utbildning

Uppkopplade system ger tillgång till uppdaterad status för teknisk information om byggnader. Informationen kan sedan användas för att analysera och eventuellt förbättra systemen för att öka komforten eller effektiviteten. Eftersom dessa system är tillgängliga via Internet medför de också betydande tidsbesparingar och minskade kostnader.

Danfoss strävar efter att stödja övergången till digitala system i byggnader och erbjuder ett antal olika typer av uppkopplade system. Vi förbättrar ständigt våra system och utvecklar nya lösningar.

Vi erbjuder uppkopplade system inom dessa områden:

Digitala ställdon för PIBCV

Det innovativa ställdonet NovoCon® är särskilt designat för att integrera balansering och styrning av HVAC-system via BACnet eller Modbus i BMS (Building Management Systems). Det kan ersätta BMS-komponenter och den seriekopplade busskommunikationen tillhandahåller BMS-systemet med uppdaterade systemdata. När extern datatillgång till BMS har etablerats blir det möjligt att fjärrstyra systemet.

SCADA för elektroniska styrenheter

De elektroniska styrenheterna ECL 310 och Apex 20 kan fjärrstyras med tre olika SCADA-system:

- Danfoss Energy Control System (DECS), en webbaserad lösning för värmesystem. DECS kan installeras lokalt och systemet konfigurerar automatiskt användargränssnittet och funktionerna för att stödja tillämpningen i aktuell styrenhet

- Danfoss OPC Server, som passar de flesta SCADA-klienter. Med denna lösning kan du snabbt ansluta och konfigurera ECL-regulatorn som en enhet i systemet. Det stödjer Modbus-kommunikationsprotokoll och särskilda läs-/skrivalgoritmer i syfte att öka genomströmningen till/från styrenheten.

- ECL Tool, en webbaserad programvara för servicepersonal som optimerar systemunderhåll och idrifttagning. ECL Tool är ansluten till en eller flera ECL 310-styrenheter och möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning från en PC eller en smartphone-app.

 

Automatisk avläsning av energimätare

Data om energiförbrukning som samlas in av vårt breda sortiment av Sono® ultraljudsmätare för uppvärmning- och kylningsapplikationer kan samlas in, analyseras och visas med vår AMR-lösning (Automatic Meter Reading). Vissa av dessa mätare kan konfigureras via SonoApp™. Datainsamlingsenheten SonoCollect™ med M-Bus-gränssnitt (inkopplat eller trådlöst) kan lagra data från upp till 500 individuella mätare. Om en eller flera insamlingsenheter är anslutna till den molnbaserade SaaS-plattformen SonoEnergy™ är data tillgängliga med fjärråtkomst. Förbrukningsdata kan sedan analyseras och katalogiseras för fler processer i andra system, t.ex. faktureringstjänster, rådgivningstjänster för energianvändning, nätoptimering, SCADA, BMS etc.

Automatisk legionellakontroll

Termiska balanseringsventiler MTCV med elektronisk desinficeringsmodul som tillval och termiska TWA-ställdon utgör grunden för ett helautomatiserat tappvarmvattensystem. Systemet kan styras med den elektroniska styrenheten CCR2+. Fjärråtkomst till denna styrenhet är möjlig via WiFi på mobila enheter eller som integrerad lösning i BMS. Det ger ett helt automatiserat system för temperaturövervakning och loggning, desinficeringssekvenser, larm och mycket mer.

Hur vi kan hjälpa dig

Ökad insikt i systemdata

Fjärråtkomst och fjärrstyrning

Sparar tid

Ökar energieffektiviteten

Bidrar till smarta byggnadskoncept

Effektivitet på nya sätt i byggnader med Danfoss-lösningar

Det finns beprövad teknik som kan effektivisera byggnader och styrsystemen i byggnader. Genom optimering av byggnaders tekniska system, dvs. styrning av uppvärmning, kylning och ventilation, kan vi minska energiförbrukningen med i genomsnitt 30 %.

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Övervakningslösningar – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Övervakningslösningar – Danfoss } else { Övervakningslösningar – Danfoss }
  Övervakningslösningar

  Övervakningslösningen Danfoss Enspire gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fjärrvärmesystemet på distans både tillförlitligt och stabilt.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV } else { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV }
  MTCV med CCR2+

  Termiska balanseringsventiler ger en dynamisk, temperaturbaserad balanseringslösning för tappvattenapplikationer. I kombination med CCR2+ skapas en smart och energieffektiv elektronisk regleringslösning för att övervaka och desinfektera tappvarmvattensystem.

 • if (isSmallPicture) { ECL-styrenheter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-styrenheter – Danfoss } else { ECL-styrenheter – Danfoss }
  ECL-styrenheter

  Elektroniska styrenheter är intelligenta temperaturregulatorer. De kan anpassas för en mängd olika fjärrvärmesystem och erbjuder utmärkt komfort och optimalt energiutnyttjande.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM

  De tryckoberoende balanserings- och reglerventilerna AB-QM (PICV) erbjuder både en regleringsfunktion och en dynamisk balanseringslösning för HVAC-system för värme och kyla. PICV är konstruerad för många olika typer av anslutningsenheter och levererar hög inomhuskomfort och energieffektivitet för offentliga och kommersiella fastigheter.

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss } else { NovoCon® S digitalt ställdon – Danfoss }
  NovoCon® S – digitalt ställdon

  Med NovoCon® S revolutionerar Danfoss samverkan mellan hydronisk balansering och HVAC-styrning. De första HVAC-ställdonen i sitt slag är direktanslutna till ett BMS (Building Management System). På så vis kan systemintegratörer utforma avancerade IoT-lösningar.

Utbildning