Hur man minskar risken för legionellakontaminering i tappvarmvattensystem

Trots mycket uppmärksamhet och omfattande åtgärder för att förhindra legionärssjukan i bostadsbyggnader och kommersiella byggnader som hotell och sjukhus rapporteras det periodiskt om nya utbrott med dödlig utgång i vissa fall. Enligt Världshälsoorganisationen (VHO) saknas lämpliga metoder för att diagnostisera legionärssjukan och övervakningssystemen är bristfälliga. Den exakta frekvensen av legionärssjukan är okänd. I Europa, Australien och USA hittas 10–15 fall per år och per miljoner invånare.

Legionärssjukan är en allvarlig form av lunginflammation som orsakas av inandning av mycket små vattendroppar som innehåller bakterien Legionella pneumophila. Dessa bakterier hittas ofta i dåligt underhållna artificiella vattensystem, särskilt kyltorn eller ångkondensatorer i luftkonditioneringssystem och industriella kylsystem, varm- och kallvattensystem i offentliga och privata byggnader och i bubbelpooler.

Denna artikel fokuserar på hur man minskar risken för legionellakontaminering i tappvarmvattensystem.

Problem och utmaningar i tappvarmvattensystem

Eftersom legionellabakterierna växer till i vatten med temperaturer mellan 25-46 ºC är det tydligt att varmvattensystem utgör ett hot mot folkhälsan och kräver så många förebyggande åtgärder som möjligt. Den första åtgärden är att komma till insikt om problemen och utmaningarna i dessa system;

  • Systemens design är ofta inte ordentligt dokumenterad, vilket lätt leder till feldimensioneringar eller ”blinda” rörändar med stagnerat vatten
  • En höjning av vattentemperaturen från 45 till 60 °C eliminerar legionellabakterierna men leder till snabbare kalkavlagring (4x) och en snabbare korrosionsprocess (10x), vilket väsentligt minskar systemets livslängd.
  • Cirkulationspumpar är ofta för stora eller för små
    Rören saknar ofta isolering
  • 70–80 % av alla tappvarmvattensystem saknar eller har en undermålig temperaturreglering vilket leder till områden med överhettat vatten och andra områden där vattnet är för kallt

Utmaningarna handlar inte bara om att skapa ett system med minskad risk för kontaminering med legionella. Energieffektivitet och användarkomfort är också två viktiga faktorer som kräver en genomtänkt lösning.

Ofta används ineffektiva lösningar

Ibland tar man genvägar för att komma till rätta med några av de ovannämnda problemen i tappvarmvattensystem, t.ex. genom att öka panntemperaturen för en högre tilloppstemperatur, och/eller genom att öka tryckhöjden för cirkulationspumpen. Dessa genvägar blir snabbt senvägar, eftersom lösningarna varken är pålitliga eller effektiva; en höjning av temperaturen leder till extra värmeförluster, förslösad energi och kortare livslängd för systemet.

En annan ineffektiv, men vanlig lösning är balansering av tappvarmvattensystem med hjälp av manuella balanseringsventiler som används för HVAC-kyl- och värmesystem med konstanta flöden. Dessa balanseringsventiler anpassas inte efter tappvarmvattensystemens dynamik och har ofta inte de certifieringar som krävs för användning i dricksvattensystem.

En säker, energieffektiv lösning som ger hög komfort

Den bästa kompromissen mellan systemsäkerhet, energieffektivitet och användarkomfort i tappvarmvattensystem nås genom användning av termiska balanseringsventiler. De ställs in på en säker vattentemperatur där legionellabakterier inte kan växa, t.ex. vid 50 °C. Ventilerna installeras i alla systemets stigrör, nära cirkuleringsröret. Ventilerna säkrar balans i vattensystemet, säkra och stabila temperaturer och ser till att systemet körs på ett energieffektivt sätt och erbjuder samtidigt användarkomfort med korta väntetider.

Utöka med elektronisk desinficering

Användningen av termiska balanseringsventiler ger ett säkert tappvarmvattensystem, men vissa system kräver en högre nivå av driftsäkerhet och tillförlitlighet. I offentliga byggnader som sjukhus och hotell finns t.ex. regler för övervakning av systemtemperaturer, periodiska höjningar av vattentemperaturer och andra åtgärder för full kontroll över systemet och insikter om potentiella risker för legionella.

För sådana byggnader rekommenderas att man etablerar en elektroniskt styrd temperaturregistrering, övervakning och termisk desinficeringslösning. Ett sådant system minskar ytterligare risken för kontaminering med legionella genom periodiska ökningar av vattentemperaturen till en nivå som dödar legionellabakterierna. Vid en temperatur på 65 °C tar det bara 10 minuter att desinficera vattnet. Elektronisk desinficering är inte enbart en bra lösning för att eliminera legionella. Denna lösning sänker också driftkostnaderna och ökar tillförlitligheten både för tappvarmvattensystemet och datan som ska samlas in.

Danfoss lösning för termisk balansering och elektronisk desinficering

I ungefär tjugo år har Danfoss erbjudit en lösning för termisk balansering och elektronisk desinficering för tappvarmvattensystem. Lösningen består av två huvudkomponenter:

Tillsammans tillhandahåller delarna en avancerad och kostnadseffektiv lösning för att minska risken för legionella genom automatisk övervakning och lagring av temperaturdata.

Båda produkter har genomgått omfattande uppgraderingar för ännu högre prestanda. MTCV-enheten har nyligen förbättrats med hjälp av en särskild huvudkon i POM-polymer och blyfria material som används för alla komponenter som är i direktkontakt med vattnet.

CCR2+ är den nyare versionen av CCR2 som adderar en hel del modern teknik till den elektroniska styrprocessen. Enheten innefattar nu till exempel fjärrstyrning och övervakning av temperaturer i tappvarmvattensystem via en mobil enhet med WiFi-uppkoppling med alternativet för full integrering med BIM-system (Building Management Systems). Alla temperaturer loggas i regulatorn och användare som t.ex. anläggningschefen har tillgång till dessa data på mobiltelefonen och kan ta emot larm och aviseringar automatiskt.

Kontakta din lokala säljare för mer information:

Videoanimering MTCV-datablad CCR2+-datablad