MTCV med CCR2+

 • Översikt
 • Dokument
 • Support
 • Anbudstexter

Multifunktionell termostatisk cirkulationsventil för att utforma säkra och energisnåla tappvarmvattensystem för bostäder

Ventilerna installeras i cirkulationsrören från enskilda stigrör i systemet och kan ställas in på en temperatur på 35–60 °C. Detta ger hydronisk balans, korta väntetider, vatten- och energibesparingar och minskar risken för legionella i tapp- och dricksvatten. Ventilen är tillverkad av blyfri mässing och produceras i enlighet med bestämmelserna i ett stort antal internationella och nationella dricksvattendirektiv.

Desinfektionsmoduler

MTCV kan förses med en elektronisk desinfektionsmodul (MTCV-C). Med hjälp av denna modul kan systemtemperaturen höjas tillfälligt för att cirkulera varmvatten som är tillräckligt varmt för att döda legionellabakterierna. 

Elektronisk desinfektion

CCR2+ är en enkel men trots detta avancerad elektronisk styrenhet avsedd att optimera den elektroniska desinfektionen av tappvarmvattensystem. Styrenheten spolar regelbundet systemet, ett stigrör i taget, med förhöjd vattentemperatur för att döda alla bakterier. 
Den klarar av upp till 20 stigrör, men kan utökas med en sekundär enhet som räcker till 16 extra stigrör. Alla uppmätta temperaturer sparas för dataloggning och analys.  
CCR2+ kan anslutas till ett trådlöst eller kabelbaserat nätverk och går därigenom att nå via en dator eller mobil enhet. Det är också möjligt att koppla ihop den med ett BMS för att uppnå ytterligare optimering, något som underlättar vid konstruktionsarbetet och eliminerar BMS-komponenter som utför samma sak. 

Balancing of domestic hot water systems

This animation describes the issues and challenges in domestic hot water systems in non-residential buildings, such as unwanted heat losses, energy inefficiency and risk of legionella.

Funktioner och fördelar

Förbättra komforten

De boende får uppleva korta väntetider som alltid är lika långa när de vrider på varmvattenkranen

Energibesparingar

Systemet drabbas av mycket mindre värmeförluster och fungerar mer effektivt. De boende får lägre kostnader som också fördelas mer precist.

Minska vattenslöseriet

När varmvatten med rätt temperatur alltid är tillgänglig slösar man med mindre vatten medan man väntar eller blandar med kallvatten för att nå rätt användningstemperatur.

Lägre kostnader

Driften av systemet blir mer effektiv och förebygger kalkavlagringar och korrosion som kan skada rörledningarna

Minska risken för legionellatillväxt

Med en precis reglering av vattentemperaturer till en nivå där legionellatillväxt inte kan ske minskar risken för föroreningar. Givetvis måste andra faktorer också beaktas när systemet konstrueras, till exempel långa rörledningar med stillastående vatten.

Kort återbetalningstid

Vanligen blir investeringen för att installera termiska balanseringsventiler inte så stor och återbetalningstiden blir därmed kort (ett till två år).

Blyfri mässing

Ventilerna är tillverkade av blyfri mässing och i enlighet med bestämmelserna i ett stort antal dricksvattendirektiv. Blyfri mässing är ytterligare en åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten och uppfylla hållbarhetskraven.

Uppfyller individuella behov

Basversionen av MTCV (A) erbjuder en termostatisk balanseringsfunktion inom temperaturområdet 35–60 °C. För system som kräver regelbunden termisk desinfektion kan denna basventil enkelt uppgraderas med en desinfektionsmodul – version C – för elektronisk och automatisk styrning av en sådan repetitiv desinfektionsprocess.

Automatiserad desinfektion 
Skapa så säkra förhållanden i tappvarmvattensystemet som möjligt med högsta möjliga effektivitet och minska den tid som måste ägnas åt övervakning och dataloggning. 

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Datablad CCR2+ Engelska Flera 29 okt., 2018 682.2 KB .pdf
Broschyr CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems Engelska Flera 21 sep., 2018 1.0 MB .pdf
Datablad MTCV Svenska Flera 22 aug., 2023 1.5 MB .pdf
Datablad MTCV Engelska Flera 22 aug., 2023 2.0 MB .pdf
Broschyr MTCV - Optimera funktionen i tappvarmvattensystemet Svenska Sverige 04 mars, 2015 866.5 KB .pdf
Broschyr MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems Engelska Flera 21 sep., 2018 1.4 MB .pdf

Support

Designstöd

Behöver du hjälp att utforma ett energieffektivt värme- eller kylsystem? Fråga din kontaktperson på Danfoss och skicka över ritningarna över fastigheten (i .dwg- eller .dxf-format) och vilka behov du har. Han eller hon kan låta Danfoss support ta en titt på ditt material och ta fram ett detaljerat förslag på ett system.

Anbudstexter

Tappvarmvatteninstallationer ska balanseras med termostatiska balanseringsventiler för en konstant vattentemperatur i systemet med följande egenskaper:

 • Inställningsområde för temperatur: 35–60 °C
 • Förinställda temperaturvärden synliga på en visuell skala
 • Inställningen ska vara dold eller låsbar för att förhindra obehörig ändring (insexnyckel)
 • En termostatisk modul ska integreras för att säkerställa korrekt temperaturreglering
 • Uppgradera med termisk desinfektionsmodul (tillval) för att förhindra legionellabakterier i varmvattensystem: - automatisk (självverkande) desinfektion eller elektroniskt styrd desinfektion (styrenhet med termiskt ställdon och temperaturgivare). Desinfektionsuppgradering kan utföras under drift och under tryck.
 • Termoelementet ska vara utbytbart för enklare
 • Material i kontakt med vatten ska följa kravet om blyfri mässing i EU:s RoHS-direktiv
 • Ventilhuset ska vara tillverkat av brons för bättre hållbarhet och korrosionsbeständighet
 • Mätning av vattentemperatur ska vara valfritt
 • Ventilen ska ha en markering för flödesindikering
 • Hållbar förpackning för säker transport och hantering

Produktegenskaper

Tryckklass: PN 10

 • Maximal medietemperatur: 90 °C [MP3]
 • Anslutningsstorlek: DN 15–20
 • Anslutningstyp: innergänga ISO 7/1
 • Max. differenstryck: 100 kPa
 • Förinställning från fabrik: 50 °C
 • Installation: ventilen ska monteras i cirkulationsröret