Termiska ventiler

  • Översikt
  • Produktutbud
  • Dokument
  • Programvara

Tappvarmvattensystem kräver en särskild syn på hydronisk balansering. Precis som i alla andra värmesystem måste vattnet fördelas jämnt. Men eftersom vattnet används är säkerheten betydelsefull. Det är viktigt att reglera vattentemperaturen. Den måste vara tillräckligt hög för att vattnet ska kunna användas och legionellabakterier inte ska uppstå, men inte så hög att temperaturen skulle leda till personskador. Samtidigt måste tappvarmvattensystemets energieffektivitet optimeras.

Av dessa skäl är inte manuella eller automatiska balanseringsventiler användbara. Termiska balanseringsventiler som styr vattentemperaturer i varenda stigrör i systemet är bästa alternativet för den här typen av system. Genom att upprätthålla en konstant vattentemperatur i alla stigrör balanseras tappvarmvattensystemet automatiskt, oavsett hur långt det är till varmvattenkällan.

För att uppnå extra säkerhet och energieffektivitet kan tappvarmvattensystemen desinfekteras med jämna mellanrum genom att tillfälligt höja vattentemperaturen till en nivå där legionellabakterierna dör. Detta går att uppnå med elektronisk desinfektion. Elektronisk desinfektion erbjuder många fler fördelar i och med att det går att fjärransluta till systemet och styra det från mobila enheter via trådlös anslutning eller integration i BMS.

Danfoss erbjuder ett brett sortiment termiska balanseringsventiler, desinfektionslösningar och relaterade produkter för tappvarmvattensystem.

Funktioner och fördelar

Förbättra komforten

Termisk balansering garanterar stabil tillgänglighet till varmvatten som alltid har samma temperatur, oavsett hur lång från källan man befinner sig.

Energibesparingar

Värmeförlusterna minimeras och cirkulationspumpen distribuerar bara nödvändig vattenmängd för att minimera systemets energiförbrukning.

Minska vattenslöseriet

Varmvatten finns alltid tillgängligt och man slipper de långa väntetiderna

Minska risken för legionella

Otillräckligt uppvärmda stigrör som möjliggör legionellatillväxt förhindras, men systemets konstruktion är och förblir viktig

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.

Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.

Produktutbud

  • if (isSmallPicture) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV } else { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV }
    MTCV med CCR2+

    Termiska balanseringsventiler ger en dynamisk, temperaturbaserad balanseringslösning för tappvattenapplikationer. I kombination med CCR2+ skapas en smart och energieffektiv elektronisk regleringslösning för att övervaka och desinfektera tappvarmvattensystem.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Broschyr Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Engelska Flera 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf

Programvara

Programmet Danfoss C.H.

Vår avancerade programvara Danfoss C.H. hjälper dig att utforma och beräkna det perfekta värme- eller kylsystemet med hjälp av våra Danfoss-produkter.