Frekvensomriktare för fläktar i kommersiella byggnader

 • Översikt
 • Produkter
 • Referensobjekt
 • Kontakta oss

Optimerad komfort och energiförbrukning i byggnadens ventilation

Med användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.

VLT® HVAC Drive och VLT® Refrigeration Drive konverterar givarvärden från tryckhastighet till flödesvärden, vilket möjliggör inställningar som baseras på fasta flöden eller fasta differentialflöden. Detta optimerar både komforten och energiförbrukningen. För att förbättra komfortnivån ytterligare kan frekvensomriktare som är anslutna till fläktarna ställas in så att man undviker frekvensband som skapar resonans och skadar ventilationssystemet.

Utökad kapacitet i bygghanteringssystem

När HVAC-frekvensomriktares I/O-punkter integreras i ett nätverk för bygghanteringssystem för att utöka regulatorns kapacitet kan samtliga dessa punkter användas som fjärr-I/O-punkter. Rumstemperaturgivare (Pt1000/Ni1000) kan till exempel anslutas direkt till systemet. 

Bättre prestanda för lufthantering

VLT HVAC Drive och VLT Refrigeration Drive monteras med en inbyggd Smart Logic-regulator och fyra autoinställda PID-regulatorer för att reglera luftbehandlingsfunktioner med fläktar, ventiler och dämpare. De direkta digitala regulatorerna i bygghanteringssystemet aktiveras och sparar värdefulla datapunkter för att sänka kostnaderna för lufthantering.

VLT HVAC Drive hanterar logiska regler och ingångar från givare, realtidsfunktioner och tidsrelaterade åtgärder. Detta gör att frekvensomriktarna kan styra många olika funktioner på ett bättre sätt:

 • Scheman för helger och veckodagar
 • Kaskad-P-PI för temperaturreglering
 • Flödesbalansering mellan friskluft och utloppsluft
 • Remövervakning – från förhållandet mellan ström och varvtal kan frekvensomriktaren identifiera en trasig rem. Ett dåligt luftflöde kan snabbt identifieras så att man kan vidta åtgärder för att minska kostnader och driftstopp 

Säkerhet i sjukhusventilation

Ventilation på sjukhus ställer hårda krav på säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet. Danfoss tillhandahåller frekvensomriktarlösningar för brandsäkerhet, värmeavgivning, övertonsbegränsning samt EMC och seismiska krav.

Felsäkert utan utlösare

På sjukhus kan fel av olika orsaker äventyra människors liv. Frekvensomriktare som styr pumpar och kylare måste vara extremt tillförlitliga och i stort sett immuna mot avbrott i strömförsörjningen. För att uppnå sådan tillförlitlighet är frekvensomriktarna från Danfoss utformade för att ignorera spänningssänkningar och till och med korta strömavbrott, för att alltid kunna leverera god prestanda.

Skydd av tillämpningar och operatörer 

VLT® HVAC Drive FC 102 har funktionen STO (Safe Torque Off) som överensstämmer med ISO 13849-1 PL d och SIL 2, enligt IEC 61508 / IEC 62061. I krävande tillämpningar kan detta utökas med VLT® Safe Option MCB 140 som är en extern modul med funktioner som Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) och Safe Maximum Speed (SMS), reglering av externa kontaktorer samt övervakning och upplåsning av säkerhetsdörr.

Tillförlitlig övertonsbegränsning

Frekvensomriktare ökar precisionen, sparar energi och förlänger livslängden på tillämpningarna, men de inför även övertonsströmmar i sjukhusnätet. Om man inte håller dessa övertonsströmmar i schack kan de påverka prestanda och tillförlitlighet hos generatorer och annan utrustning.

För att skapa minsta möjliga störning kan du läsa mer om hur man begränsar övertoner, programvaruverktyg och övertonsbegränsande lösningar.

Tunnelventilation

Operatörer i tunnelbanor och motorvägstunnlar ställer höga krav på ventilation för säker drift och optimerad ägandekostnad. De olika typerna av VLT HVAC Drive, från låg till hög effekt, uppfyller brandsäkerhetskraven och seismiska bestämmelser. Alla våra enheter har samma dedikerade HVAC-funktioner, standardefterlevnad och kompatibla mjukstartare, filter och alternativ för fältbusskommunikation.

Flygplatsventilation

Med hundratusentals och till och med miljoner passagerare varje år måste ventilationen på internationella flygplatser fungera perfekt. För att förbättra resenärernas komfort och säkerhet och för att bekämpa höjda elpriser används frekvensomriktare i allt större omfattning för att reglera och optimera luftbehandlingsenheternas drift och samtidigt minska energiförbrukningen.

Frekvensomriktarna VLT HVAC Drive finns för lösningar med både låg och hög effekt. De är utrustade med dedikerade HVAC-funktioner och kompatibla mjukstartare samt filter för EMC och övertonsbegränsning. Hela utbudet av alternativ för fältbusskommunikation möjliggör effektiv integrering med byggnadsautomatiseringssystemet.

EC+-konceptet

När man bygger ett HVAC-system måste de enskilda komponenterna, som motor, frekvensomriktare och fläkt, vara flexibla och kompatibla med varandra för att ge största möjliga prestanda och systemeffektivitet. Om du till exempel väljer en högeffektiv motor som bara är kompatibel med fläktar med lägre effektivitet kan den totala systemeffektiviteten äventyras och ger då inte samma höga prestanda och investering i de enskilda komponenterna.

Med Danfoss Drives EC+-konceptet kan de som utformar ventilationssystem kombinera VLT® HVAC Drive med de effektivaste fläktarna och permanentmagnetmotorerna.

Fördelar med EC+-konceptet

 • Valfri motorteknik: PM, asynkron eller synkron reluktans med samma frekvensomriktare 
 • Installation och drift av enheten har inte ändrats
 • Alla komponenter har valts oberoende av tillverkare
 • Mycket god systemeffektivitet tack vare kombinationen av enskilda komponenter med högsta effektivitet
 • Det går att uppgradera befintliga system
 • Ett stort märkströmsintervall för standardmotorer. PM-motorer och synkrona reluktansmotorer

Världens miljövänligaste hotell använder 60 % mindre elektricitet

Crowne Plaza Copenhagen Towers har utformats med fokus på hållbarhet och speglar verkligen framtidens teknik, med en 60 % lägre energiförbrukning än jämförbara hotell som använder konventionell energiteknik 2015. Genom att använda den bästa tekniken för miljö och energi är hotellet nära att uppnå koldioxidneutralitet.

Produkter

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information