Kontor

 • Översikt
 • Tillhörande tillämpningar

Optimerad inomhuskomfort på kontoret

Alla kontorsbyggnader ska kunna erbjuda en optimerad inomhuskomfort för personalen. Ju högre komfortnivå, desto produktivare blir personalen och även sjukfrånvaron minskar. Samtidigt är det också viktigt att energikostnaderna hålls under kontroll. HVAC-systemen står i genomsnitt för 50 % av energikostnaderna, vilket betyder att de måste kunna erbjuda högsta möjliga komfortnivå till lägsta möjliga driftskostnad. 

Ta hjälp av Danfoss HVAC-lösningar. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och lösningar för produktion, distribution, hydronisk balansering och temperaturstyrning i värmesystem, kylsystem och tappvarmvattensystem.

Med många års erfarenhet av samarbete med fastighetsinvesterare, ingenjörer, anläggningschefer och tekniker har vi bevisat att det går att skapa system som är pålitliga, energieffektiva och kostnadsbesparande.

Danfoss HVAC-lösningar för kontor kan användas både i renoveringsprojekt och nybyggnationer, är enkla att installera och kan minska energikostnaderna betydligt.

Hur vi kan hjälpa dig

Inomhuskomfort med tillförlitlig temperaturstyrning

Pålitlig vattenförsörjning för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten

Elektronisk temperaturregistrering och skydd mot legionella

Avancerad och exakt energimätning och automatisk datainsamling

Enkelt att installera, ta i drift, förvalta och underhålla

Minskad total ägandekostnad

En tillverkningspartner för alla HVAC-system

Energieffektiva och hållbara lösningar

Innovativa produkter för smarta IoT-lösningar och datainsamling

HVAC-system med perfekt reglering i Katowice Business Centre, Polen

Se hur HVAC-systemet i Katowice Business Centre i Polen optimerades genom att de traditionella av-/på-ställdonen byttes mot nya digitala NovoCon®-ställdon i den här videon. 

Tillhörande tillämpningar

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Anslutna system

  Utvecklingen av digitalisering, fjärrstyrning och Internet of Things (IoT) blir allt viktigare för HVAC-tillämpningar. Dessa trender driver på utvecklingen av smarta byggnader och erbjuder en betydande ökning av energieffektiviteten genom att förbättra systemprestanda med hjälp av data från den aktuella byggnaden. Danfoss erbjuder en rad olika uppkopplade system.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- och snöskydd

  Vintertid kan tillträde till kommersiella eller offentliga byggnader vara förknippat med risker. Snötäckta parkeringsplatser, garageinfarter, trappor och trottoarer måste rengöras för att göra tillträdet säkert för besökare. Danfoss erbjuder högeffektiva frost- och snöskyddssystem, inklusive alla nödvändiga produkter som elektriska värmekablar eller värmemattor, styrenheter, givare och monteringstillbehör.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Komfort i alla utrymmen

  Få saker är så individuella som våra komfortkrav. De varierar beroende på vad vi gör, när vi gör det och vilken miljö vi befinner oss i. För att tillhandahålla den förväntade komfortnivån för t.ex. kontorsarbetare, studenter, sjukhuspatienter och hotellgäster erbjuder Danfoss ett brett urval av lösningar för uppvärmning, kylning och styrning av inomhusklimatet i många typer av byggnader.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Luftbehandlingsenheter

  En välfungerande luftbehandlingsenhet blåser in rätt mängd luft i byggnaden, vid rätt temperatur och vid rätt tidpunkt. Danfoss styrventiler och ställdon säkrar bästa möjliga inomhuskomfort med högsta möjliga energieffektivitet. De ger en exakt styrning av vattenflödet (både värme och kyla) genom luftbehandlingsenheten så att utloppsluften har önskad temperatur.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Terminalenheter

  Takmonterade enheter används för att värma och/eller kyla både små och stora ytor, t.ex. i kontorslokaler och hotell. Danfoss styrventiler, ställdon, balanseringsventiler och rumstermostater används för att styra värme- och komfortkylan som genereras av de takmonterade enheterna. De optimerar komforten och säkrar samtidigt maximal energieffektivitet.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Värmeöverföring

  Effektiv värmeöverföring inom värmesystemet: Danfoss erbjuder plattvärmeväxlare med hög prestanda för byggnader av alla storlekar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som förbättrar värmeöverföringen och minskar tryckfall i allt ifrån kompakta installationer för hushåll till tryckbrytare i höghus.