Terminalenheter

 • Översikt
 • Tillhörande produkter

Terminalenheter som t.ex. fläktkonvektorer, klimatpaneler och induktionsenheter är särskilt populära i HVAC-system för större byggnader. Det beror bland annat på att de inte tar upp så mycket golvutrymme, de är lätta att komma åt vid service och underhåll, de ansluts enkelt till HVAC-systemet och de kan användas för uppvärmning och/eller komfortkyla.

För att nå en hög inomhuskomfort och en optimal uppvärmning och kylning vid användning av terminalenheter är det viktigt att etablera en god hydronisk balans och att använda pålitliga reglerventiler och exakt rumstemperaturstyrning. Det är här som Danfoss kommer in i bilden.

Våra tryckoberoende balanserings- och reglerventiler säkrar den hydroniska balansen i systemet – oavsett om det är full eller partiell belastning. Om systemet utrustas med ett kompatibelt ställdon fungerar de också som styrventiler.
Om både värme och kyla krävs och fyrarörssystem används så erbjuder våra robusta växlingsventiler en kompakt lösning genom eliminering av separata balanserings- och styrventiler för uppvärmning och kylning.

Vi erbjuder även mer traditionella manuella balanseringsventiler och motorstyrda reglerventiler. Denna kombination kan användas med trevägs-styrventiler för att skapa ett system med konstant flöde.

Danfoss rumstermostater erbjuder en enkel fristående lösning för styrning av rumstemperaturer. De är anslutna till reglerventilerna och säkrar en stabil rumstemperatur med tillval för fläkthastighet och schemaläggning av driften.

Hur vi kan hjälpa dig

Komplett produktportfölj

Kompakta lösningar

Färre komponenter

Enkel och snabb idrifttagning

Ökar energieffektiviteten

Dokumentär om Danfoss tryckoberoende balanserings- och styrventiler

Hör allt om fördelarna med tryckoberoende balanserings- och styrventiler (PIBCV) och varför Danfoss kunder övergått från konventionella lösningar till PIBCV.

Tillhörande produkter

 • if (isSmallPicture) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss } else { Manuella balanseringsventiler – Danfoss }
  Manuella balanseringsventiler

  Manuella balanseringsventiler erbjuder en statisk och grundläggande balanseringslösning för många HVAC-tillämpningar. Ventilerna begränsar flödet genom de olika delarna i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Eftersom manuella balanseringsventiler inte kan reagera på förändrade förhållanden bör den här typen av ventiler användas i system med konstant flöde.

 • if (isSmallPicture) { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss } else { Motordrivna reglerventiler och ställdon – Danfoss }
  Motordrivna reglerventiler och ställdon

  Motordrivna reglerventiler garanterar perfekt reglering och effektivitet för alla fastigheter och applikationer. Danfoss motoriserade reglerventiler (MVC) för fjärrvärme-, kyl-, HVAC- och centralvärmesystem säkerställer en stabil och korrekt reglering av vatten, glykolblandningar och ånga.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
  AB-QM

  De tryckoberoende balanserings- och reglerventilerna AB-QM (PICV) erbjuder både en regleringsfunktion och en dynamisk balanseringslösning för HVAC-system för värme och kyla. PICV är konstruerad för många olika typer av anslutningsenheter och levererar hög inomhuskomfort och energieffektivitet för offentliga och kommersiella fastigheter.

 • if (isSmallPicture) { Ställdon för PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ställdon för PIBCV – Danfoss } else { Ställdon för PIBCV – Danfoss }
  Ställdon för PIBCV

  För att kunna utnyttja de kombinerade balanserings- och reglerfunktionerna hos Danfoss AB-QM måste den också ha ställdon som styrs via rumstermostater eller ett BMS. Danfoss erbjuder ett brett utbud av ställdon med allt från termisk till-/frånslag till digitala ställdon med utväxling och busskommunikation.