Kemi, läkemedel och plast

Kemi, läkemedel och plast

Bättre tillförlitlighet i tuffa miljöer

Det globala behovet av kemikalier och läkemedel ökar, och nya varor, sammansättningar, aktiva ingredienser och läkemedel utvecklas ständigt för att möta efterfrågan från olika industrier och för varierande ändamål i vardagen. Det är praxis att använda den bästa tillgängliga tekniken för kemiska reaktorer, destillering, fällning, torkning, malning, granulering, extrudering med smältlim och tillhörande processer i dessa tunga industrier.

Specifikationerna för kylning och styrning i kemi- och läkemedelstillverkningsprocesser är strikta. Endast produkter som godkänts för vissa tryckintervall och tuffa miljöer får användas. Med hjälp av Danfoss expertkunskaper och kvalitetsprodukter säkerställs en hög nivå av tillförlitlighet och säkerhet, lång livslängd på produkterna samt hög prestanda och god energieffektivitet. 

Effektiv tillgång, raffinering och transport av de värdefulla råvaror som hela tiden ska hållas på en korrekt temperaturnivå kan uppnås med kylningslösningar från Danfoss. När det kommer till den bästa tekniken för växelströmsmotorer anser man i industrin att det finns stora fördelar med att använda frekvensomriktare.

Danfoss erbjuder sin omfattande erfarenhet och expertis inom kylning och för varvtalsreglering av växelströmsmotorer i alla de främsta kemisektorerna: petrokemi, grundläggande oorganiska ämnen, polymerer, specialiteter och kunder. Vårt utbud av kylutrustning och frekvensomriktare har utformats för att möta kraven i kemiindustrin där säkerheten är den viktigaste prioriteringen.

Optimerade processer, färre driftstopp

Danfoss har stor erfarenhet av kemiindustrin för att skapa en ökad produktionskapacitet och bättre hållbarhet. Förbättringar i processregleringen med varvtalsreglering av motorer och energibesparingar i olika tillämpningar har ökat effekten och tillförlitligheten i processer samtidigt som man har minskat koldioxidutsläppen.

Den höga skyddsklassen och godkända ytbeläggningar för tryckta kretskort i våra frekvensomriktare ger ett skydd mot miljöföroreningar, skadliga gaser, fukt och damm. Dessa frekvensomriktare minskar även värmebelastningen och kraven på luftkonditionering tack vare en överlägsen värmehanteringskapacitet. Detta i sin tur ger längre livslängd, mindre underhåll, tillförlitlig drift i tuffa miljöer, färre driftstopp och låg ägandekostnad.

Fördelar för dig när du arbetar med Danfoss:

 • Exakt temperaturreglering
 • Säker, korrekt och stabil motorstyrning
 • Överlägsen hantering av värme och övertoner   
 • Tillförlitliga lösningar, låga drifts- och underhållskostnader 
 • Hög prestanda och god energieffektivitet

Tillämpningar där Danfoss lösningar kan användas:

 • Pumpar
 • Kondensatorfläktar
 • Kompressorer
 • Strängsprutmaskiner
 • Slipmaskiner
 • Valsar
 • Kvarnar
 • Blandare
 • Knådare
 • Torkare
 • Kompressorer
 • Doserare
 • Centrifuger
Plast

Plast

Energioptimering av formsprutnings- och extruderingsmaskiner

Maskinerna som används för tillverkning av plast, från den energikrävande processen för att smälta granulat och pulver till sammansättning, formsprutning och extrudering, har mycket att vinna på att sänka strömförbrukningen och att optimera regleringen. Processen att omvandla polyeten, polyuretan eller polypropen till plastkomponenter och förpackningsmaterial är en konkurrenskraftig industri baserad på kostnad och kvalitet. Därför är precisionstemperaturreglering i både uppvärmning och kylning i kombination med den kompakta och flexibla utformningen hos Danfoss lösningar värdefull: de ger enkel integrering, precision i världsklass och är mycket kostnadseffektiva att använda.

Kunskap inom eldrift och hybriddrift

Danfoss har den längsta erfarenheten i världen av helt eldrivna maskiner samt kunskap om sofistikerad och stabil motorreglering. Vi erbjuder även en varierande och omfattande kunskap samt utrustning för att se till att du får en optimal och energieffektiv kraftkonvertering, för maskiner med hybriddrift inom formsprutning till extrudering och mycket mer.

Precision, renhet och temperaturreglering

Du står inför utmaningarna med att upprätthålla en hög noggrannhet och bibehållen kvalitet för processer med konstant tryck under värmehanteringsförhållanden med höga kostnader. Vi har erfarenheten och lösningarna för att hantera dessa frågor för att du ska kunna uppnå den prestanda du behöver vid tillverkning av högkvalitativa och stabila plastkomponenter till en god total driftskostnad.