Frekvensomriktare för industrikompressorer

  • Översikt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Industrikompressor, ATEX, kylning, scrollkompressor, skruvkompressor, kolvkompressor

Matcha kapacitet med värmebelastning – spara energi

En av de största kostnadsfaktorerna i det industriella kylsystemets livscykel är energin. I många tillämpningar för kylning överstiger kapaciteten värmebelastningen på grund av årstidsvariationer, produktbelastning, beläggningsvariationer och elektriska apparater som orsakar effektförluster. Moderna och dedikerade frekvensomriktare, som Danfoss Drives utbud av VLT®-frekvensomriktare, är ett utmärkt sätt att regelbundet justera utrustningens kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven. Fördelarna är en betydligt lägre energiförbrukning samt lägre kostnader för drift och underhåll. 

Intelligent fläktstyrning av kompressorer och kondensatorer/förångare är avgörande för alla optimerade kylsystem. Normalt kan man sänka energiförbrukningen med 10–25 % genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att optimera kapacitetsstyrningen av kylkompressorer, kondensatorer och förångare. Prestandakoefficienten används i hela systemet för att stabilisera och balansera kapacitet och faktisk belastning, vilket ger avsevärda energibesparingar.

Skruvkompressorer som styrs med frekvensomriktare använder normalt 15 % mindre energi än vanliga skruvkompressorer som endast har slidventilstyrning. Optimerade start- och stoppcykler innebär minskat slitage på kompressorn.

Frekvensomriktarstyrda kolv- och scrollkompressorer har högre effektfaktor vid delbelastning. VLT®-frekvensomriktare passar i vissa fall för styrning av scrollkompressorer.

Kaskadreglering optimerar energibesparingar och sänker livscykelkostnader

Kaskadkonfiguration ger en god samverkan mellan en tillämpning och en frekvensomriktare under dellast. Basbelastningen hanteras av en enhet, som en kompressor, som styrs av en frekvensomriktare. När värmebelastningen ökar startar frekvensomriktaren ytterligare kompressorer, en i taget. Detta gör att tillämpningarna fungerar med optimal effektivitet, och frekvensomriktaren bibehåller maximal energieffektivitet i hela systemet.

Välplanerade kaskadregleringar säkerställer även minimalt slitage på de olika tillämpningarna. Genom att rotera de nätanslutna kompressorerna kan de underhållsansvariga se till att de får ungefär lika många drifttimmar och att de slits lika mycket. Detta ökar hållbarheten och innebär längre serviceintervaller, vilket i sin tur minskar livscykelkostnaderna.

Danfoss Drives avancerade regulator för flera zoner ger effektiv kaskadreglering för upp till sex kompressorenheter. Detta innebär minskad energiförbrukning och att man undviker att inkoppling och urkoppling sker för ofta. Dessutom stabiliseras tryck och temperaturer samtidigt som man minskar slitage och skador på kompressorn. På samma sätt fördelar kaskadregulatorn för pumpen körtimmarna jämnt på alla pumpar för att hålla slitage och skador nere på de enskilda pumparna.

Snabb idrifttagning

Det går snabbt att komma igång med Danfoss Drives panel där vanliga kyltermer används i stället för datatermer. Vägledningarna hjälper användaren att göra de inställningar som krävs. Det är enkelt att programmera enheten, vilket gör det lättare för installatörer och servicetekniker, gör att de kan arbeta snabbare, minskar risken för mänskliga fel och förbättrar medarbetarnas produktivitet.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter