Frekvensomriktare för industripumpar

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Industripump, ATEX, EX-motor

Säkerställ säker och tillförlitlig pumpstyrning för bättre effektivitet och lägre kostnader

Genom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna. Frekvensomriktaren gör att pumpen uppfyller kraven utan att överskrida dem och körs i varierande nivåer av delbelastning i stället för med maximal belastning.

Säkerheten är oerhört viktig när det gäller industripumpar för kemiindustrin, andra processindustrier och tung industri. Danfoss Drives har kunskapen som krävs och vill underlätta för dig att uppfylla bestämmelser som till exempel ATEX-certifierad temperaturövervakning för EX-motorer och överensstämmelse med NAMUR-rekommendationerna.

Energioptimering och SCADA-reglering av industriella system är också en snabbt växande trend. Genom att använda den inbyggda rensningsfunktionen i Danfoss frekvensomriktare kan man förbättra pumpens effektivitet med 15–30 % och även minska underhållskostnaderna avsevärt.

Skydd av utrustning

En annan viktig prioritering i industrimiljö är att skydda utrustningen från övertoner. Övertoner uppstår vid icke-linjär belastning. Det finns flera andra källor till övertoner utöver frekvensomriktare, och vi kan rekommendera enheter och tjänster för analys och utvärdering av övertoner. Vi har produkter som drosslar för övertonsreducering och även passiva och aktiva lösningar för övertonsbegränsning.

Hitta rätt frekvensomriktare för din pump

I vårt breda utbud av frekvensomriktare med låg spänning finns pumpstyrning som passar dina industripumpar. Utbudet uppfyller dina specifikationer för strömförsörjning, från en del av en kW upp till några MW och spänning från 230 V upp till 690 V. Monteringsmöjligheterna omfattar många olika krav som kan finnas i verksamheten: väggmontering, moduler för panelmontering och standardiserade kapslingar med skyddsklasser för olika installationsmiljöer. Det finns både luft- och vätskekylningsalternativ. Även för front end har vi många olika val: 6-puls- eller 12-pulslikriktare eller aktiva front end-enheter. 

Det breda utbudet av inkapslade frekvensomriktare av standardtyp ger stora valmöjligheter för inkommande delar samt motoreffekt. Dessa alternativ inkluderar till exempel kontaktorer, säkringar, brytare och filter för dU/dt, common mode och sinusvåg. Om våra färdiga lösningar inte överensstämmer med dina önskemål kan vi anpassa dina apparatskåp så att de blir exakt så som du vill ha dem.

Livscykeltjänster

För att optimera prestandan hos dina industripumpar ytterligare kan du använda vår serviceportfölj som omfattar tiden före start av utrustningen samt drift och underhåll av frekvensomriktarna. Våra huvudtjänster inkluderar kundsupport, teknik, utökad garanti, igångsättning, underhåll, uppgradering, reservdelar och utbildning. 

30 % energiminskning för Yamana Gold

Yamana Gold har sänkt sin energiförbrukning med 30 % i sina underjordiska ventilations- och pumpsystem tack vare VACON®-frekvensomriktare.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter