MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning

tisdag 28 maj 2019

SVERIGE: Ombord på Viking Lines kryssningsfartyg M/S Cinderella har eMarine Engineering Nordic AB
valt att installera Danfoss frekvensomriktare för växelström, vilket ger så stora bränslebesparingar
att installationskostnaden kommer att ha tjänats in på mindre än arton månader.
Tack vare installationen har dessutom fartygets energiförbrukning blivit så effektiv att dess koldioxidutsläpp kommer att minska med uppskattningsvis 3 000 ton om året.

För att passagerarna ska få komfort av högsta kvalitet är fartyget utrustat med ett ytterst effektivt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC).
När båten byggdes lades det mindre vikt vid att göra sådana system energieffektiva, och därför försågs systemets luftbehandlingsenheter (AHU:er, Air Handling Units) bara med grundläggande ventilationsstyrning.
Men 2016 kontaktade Viking Line, som äger och driver M/S Cinderella, eMarine Engineering Nordic AB och rådfrågade dem om möjligheten att öka energieffektiviteten på systemen ombord. Trots att företaget är relativt nystartat har eMarine Engineering stor erfarenhet av den marina sektorn och av landbaserade HVAC-system. Företaget ser stora möjligheter att anpassa några av de innovativa tekniker som har utvecklats för att erbjuda stora fördelar i fartygsapplikationer.

Fokus på effektiv luftbehandling

Viking Lines förfrågan ledde till att eMarine Engineerings ingenjörer tillbringade flera dagar ombord på M/S Cinderella och genomförde en omfattande projektförstudie. De kom fram till att relativt enkla ändringar på flera områden skulle ge värdefulla vinster inom energieffektivitet, men den absolut största förbättringen skulle man uppnå genom att montera frekvensomriktare för växelström på fartygets AHU:er.

Efter att grundligt ha utvärderat kraven och driftmiljön ytterligare valde eMarine Engineering att genomföra det betydande projektet med produkter från Danfoss serie VLT® HVAC Drive FC 102.


“Danfoss har fantastiska produkter och konkurrenskraftiga priser, och dessutom är det riktigt trevligt att arbeta med Danfoss ingenjörer. Varför skulle vi välja någon annan?”?
Per Brönning, Projektledare på eMarine Engineering

Kvalitet, pålitlighet och effektivitet

“– Det fanns många anledningar till att vi valde Danfoss
frekvensomriktare, säger Per Brönning, projektledare på
eMarine Engineering, och fortsätter: Den viktigaste var kanske att vi redan hade erfarenhet av hur högkvalitativa, pålitliga och effektiva Danfoss produkter är, och hur fantastisk support man får av företaget. Dessutom ingår IP55-varianter i Danfoss
serie VLT® HVAC Drive FC 102, vilket var av yttersta vikt för den här tillämpningen, och serien var godkänd för marin användning. Frekvensomriktarna är därtill kompakta, lättinstallerade och lättinställda.”

Enkel integrering

Under två månader installerade eMarine Engineering Danfoss frekvensomriktare och försåg därmed 49 AHU: er med energieffektiv styrning. Alla frekvensomriktare drivs med försörjning på 690 V, och en majoritet av dem
har en märkeffekt mellan 11 och 35 kW. Frekvensomriktarna har kopplats till fartygets styrsystem med analog teknik. eMarine Engineering upptäckte att det var enkelt att
integrera frekvensomriktarna, och det krävdes endast mindre justeringar för att anpassa styrsystemet till dem.

Minskad generatorlast sparar bränsle

Under hela perioden då man genomförde installationen och idrifttagningen av frekvensomriktarna användes fartyget som vanligt och följde sin normala tidtabell.
När arbetet var slutfört var det enkelt att kvantifiera exakta resultat eftersom M/S Cinderella är försedd med omfattande
mätutrustning för att kontrollera prestanda och belastning på generatorerna ombord. Det bekräftade att belastningen hade minskat så pass mycket att man kunde spara hela
1 000 ton bränsle per år. En del av besparingen kan tillskrivas andra förbättringar som eMarine Engineering genomförde samtidigt som de installerade Danfoss frekvensomriktare,
men den avgjort största andelen är ett direkt resultat av frekvensomriktarna. Baserat på dagens bränslepriser innebär bränslebesparingen att Viking Line tjänar in hela kostnaden för installationen på mindre än arton månader.
“– Det har varit ett mycket framgångsrikt projekt, men det är långt ifrån färdigt, säger Per Brönning och förklarar:
Vi fortsätter att arbeta på M/S Cinderella för att hitta och implementera fler energieffektiva förbättringar. Vi har till exempel nyligen installerat frekvensomriktare på kylenheterna där man förvarar mat till restaurangerna
ombord. Vi valde så klart uteslutande frekvensomriktare från Danfoss – främst av typen VLT®, men även några VACON®-omriktare för mindre tillämpningar.
– Danfoss har fantastiska produkter och konkurrenskraftiga priser, och dessutom är det riktigt trevligt att arbeta med Danfoss ingenjörer. Varför skulle vi välja någon
annan? fortsätter han.”

Andra fallstudier relaterade till luftbehandlingsenheter och HVAC

 • if (isSmallPicture) { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs; } else if (isBigColumns) { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs } else { TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs }
  TechnoAlpins snötillverkningsanläggning ger perfekt snö när och där det behövs

  TechnoAlpins SpA-snötillverkningsanläggning och Danfoss VLT®-frekvensomriktare gör att 330 000 kubikmeter vatten förvandlas till perfekt snö.

 • if (isSmallPicture) { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.; } else if (isBigColumns) { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %. } else { Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102, på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %. }
  EC+-konceptet driver den optimala luftkonditioneringen på Volkswagens Navarra-fabrik

  Högeffektiva axialfläktar, som styrs av VLT® HVAC Drive FC 102 på Volkswagen Navarra i Spanien gav energibesparingar vid AHU-drift på 20 %.

 • if (isSmallPicture) { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara; } else if (isBigColumns) { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara } else { Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara }
  Cityringen i Köpenhamn – trånga utrymmen blir hanterbara

  Cityringen är namnet på den kommande helt automatiserade tunnelbanelinjen mitt i den danska huvudstaden.

 • if (isSmallPicture) { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning; } else if (isBigColumns) { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning } else { MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning }
  MS Cinderella sparar över 1 000 ton marin diesel per år med ny ventilationsstyrning

  Ombord på Viking Lines kryssningsfartyg M/S Cinderella har eMarine Engineering Nordic AB valt att installera Danfoss frekvensomriktare för växelström, vilket ger så stora bränslebesparingar att installationskostnaden kommer att ha tjänats in på mindre än arton månader.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss building technology: reliability at its best; } else if (isBigColumns) { Danfoss building technology: reliability at its best } else { Danfoss building technology: reliability at its best }
  Danfoss building technology: reliability at its best

  Three departments, one solution: the reliability of Danfoss building technology took centre stage at the newly build eye clinic in Tübingen. Danfoss components meet the highest requirements of medical centres, while being reliable and energy efficient.

 • if (isSmallPicture) { High-performance tunnel ventilation despite long cables; } else if (isBigColumns) { High-performance tunnel ventilation despite long cables } else { High-performance tunnel ventilation despite long cables }
  High-performance tunnel ventilation despite long cables

  800 m of unscreened motor cable, interference free? Micheville Tunnel used VLT® HVAC Drive to achieve a high-efficiency, low-harmonic solution featuring exactly this. They even reduced costs by eliminating a voltage booster transformer.

Lär dig mer om frekvensomriktarna ombord