Frekvensomriktare för fläktar

  • Översikt
  • Referensobjekt
  • Kontakta oss
  • Produkter
Luftbehandlingsenhet, AHU, takenhet, tak enhet, ventilationsenhet, luftkonditionering, fläkt

Få ut mer av dina luftbehandlingsenheter

Den nya lagstiftningen som träder i kraft runt om i världen inkluderar en striktare effektivitetsstandard för takenheter i USA och ventilationsenheter i Europa, vilket innebär krav på att frekvensomriktare ska finnas på de flesta luftbehandlingsenheterna. Dessutom innebär vissa standarder ett krav på visuella varningar vid byte av installerade filter för att garantera driftseffektivitet. Danfoss frekvensomriktare passar för dessa behov och mycket mer.

Övervakning av luftfilter för luftbehandlingsenheter

Det kan bli kostsamt att uppfylla kraven för visuell filterövervakning, särskilt när det krävs extern kapsling för att få plats med tryckgivaren. För att göra det enklare och mer kostnadseffektivt att installera dessa tryckgivare har vi utvecklat alternativet VLT® Pressure Transmitter PTU 025. I den här enheten är det möjligt att välja mellan tre olika tryckområden upp till 2 500 Pa och den kan monteras direkt på VLT® HVAC Drive utan extra extern kapsling.

Tryck till flödeskonvertering

Du kan minska luftkonditioneringsutrustningen genom att använda Danfoss frekvensomriktare för att ställa in ett fast flöde eller ett fast differentialflöde, vilket innebär att du inte behöver en extern flödesgivare. Detta gör att du optimerar energiförbrukningen och förenklar systemets drift samtidigt som bekvämlighetsnivån ökar.

Brandsäkerhet

Vid en brand förhindrar säkerhetsfunktionen för brandläget att frekvensomriktaren stoppas för att skydda enheten. Den fortsätter i stället att driva fläkten oberoende av styrsignaler, varningar eller larm. Brandläget är viktigt för att människor ska kunna evakueras från byggnaden på ett säkert sätt vid brand.

Minimerad energianvändning för Friends Arena

På Sveriges största arena finns 200 frekvensomriktare från Danfoss som optimerar energistyrningen av fläktar och pumpar samtidigt som de ökar säkerheten.

Referensobjekt

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Produkter