Optimal 2 – det bästa alternativet för energioptimering i fastigheter

Optimal 2

Danfoss erbjuder en enkel injusteringsmetod som optimerar värmesystemet i en byggnad och den heter Optimal 2. 

Optimal 2 – det bästa alternativet för energioptimering i fastigheter

Energioptimering i fastigheter och lägenheter med Optimal 2 hjälper till att injustera radiatorsystem och optimera energianvändningen i flerbostadshus, brf och andra stora komplex. Dessutom betalar denna enkla värmeinstallation snabbt av sig för hyresvärdar i hela Sverige.

Danfoss Optimal 2-lösning för uppvärmning av flerbostadshus och komplex görs av certifierade installatörer som utför installationsprojekt enligt riktlinjer utarbetade av Danfoss för att säkerställa att driftoptimeringen av fastigheter alltid genomförs enligt högsta standard.

På den här sidan kan du läsa mer om Optimal 2 och energioptimering av fastigheter.

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.

Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.

Uppvärmning av flerbostadshus och energibesparingar

Energieffektivitet och frågor kring energianvändning har blivit mycket aktuella, delvis på grund av stigande energipriser. Rutiner och lösningar som sparar energi och el bör vara av intresse för alla. Ett verktyg som förbises när det gäller energioptimering av fastigheter är uppvärmningen, något som kan spara mängder av energi. 

I Sverige använder de flesta värmesystem i flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar tvårörsystem - följ länken nedan.

Obalanserad värmefördelning

Ett tvårörs värmesystem fungerar genom att ett rör matar till radiatorn och ett annat skickar vatten i retur till pannan, ett effektivt sätt att värma en fastighet. 

Det finns dock fortfarande problem när det gäller injustering samt värmeflöden som är överdimensionerade jämfört med vad som krävs. I ett tvårörsystem kan vattencirkulationen bli ojämn. För att förhindra att detta inträffar kan större pumpar eller manuella injusteringsventiler installeras för att motverka den obalanserade värmefördelningen. 

Tyvärr fungerar detta bara under full belastning, under förutsättning att installationen av dessa ventiler och större pumpar är korrekt gjorda. Trots dessa ansträngningar och investeringar kan värmesystemet fortfarande drabbas av problem med fördelningen av värme, ineffektiv energiförbrukning, orättvis fördelning av värmekostnaden och problem med oljud. 

Dessa problem genererar klagomål från missnöjda hyresgäster, för att inte tala om att det kostar hyresvärdarna mycket mer i uppvärmningskostnader. 

Optimal 2 som lösning på energioptimering av fastigheter

Optimal 2-metoden från Danfoss erbjuder en win-win för hyresvärdar eftersom det är ett enkelt och effektivt sätt att spara mängder av energi för brf och lägenhetskomplex. Optimal 2 fokuserar nämligen på driftoptimering i fastigheter med stora värmesystem.

Installation av Optimal 2

video
Varför Optimal 2? Vår kollega Sra berättar på videon på 3 minuter om Optimal 2 och varför du ska arbeta med metoden.

Detta görs genom att uppgradera byggnadens befintliga värmesystem och byta ut ventiler, termostater, huvudventiler, samt göra enkla justeringar för att göra värmesystemet i ett flerbostadshus eller annat stort komplex betydligt mer energieffektivt och miljövänligt. Optimal 2 minskar värmeförluster från värmesystemet och säkerställer att värmen fördelas jämnt mellan alla användare i ett komplex. Några av fördelarna:

  • Lägre energianvändning
  • Inget oljud från ventiler och radiatorer
  • Rättvisare fördelning av värmekostnaderna
  • Enkel justering och installation
  • Kort återbetalningstid

Skräddarsydd energioptimering av fastigheter

Om du är en hyresvärd, bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag som söker energibesparingar i brf, energioptimering i flerbostadshus och/eller energioptimering av fastigheter, vill vi tipsa dig om att kontakta någon av våra certifierade installatörer.

Vi certifierar installatörer inom Optimal 2, dessa certifierade installatörer kan besöka din fastighet och utvärdera ditt värmesystem. De kommer att lokalisera problemet och förvandla ditt värmesystem till ett som är energieffektivt och miljövänligt.

Energieffektivitet och potentialen hos Optimal 2

Energioptimeringen med Optimal 2 för brf, fastigheter och lägenheter har en enorm potential för hyresvärdar och fastighetsbolag över hela Sverige. De enkla och energieffektiva uppgraderingarna som läggs till i befintliga värmesystem kan spara in en stor del av din årliga värmekostnad. Du sparar så mycket pengar att investeringen betalar sig på bara 2–3 år.

I ett fall har en installatör granskat ett icke injusterat värmesystem i ett tiovånings bostadshus i Mjölby. Där klagade boende på översta våningen över otillräcklig värme. Installatören använde då Optimal 2-metoden för att justera in och eftermontera nya låsbara termostatventiler i det befintliga värmesystemet.

Spara energi och pengar med AI och dynamisk balansering

Centralt uppvärmda flerbostadshus drabbas ofta av variationer i rumstemperaturer på grund av ineffektiva och obalanserade värmesystem. Detta kan leda till att missnöjda boende klagar på bristande komfort eller höga energiräkningar.

I Eskilstuna ville bostadskooperation HSB Södermanland använda en intelligent övervaknings- och styrlösning för att förbättra energieffektiviteten och inomhuskomforten i ett flerfamiljshus med 12 st lägenheter som var anslutet till fjärrvärme. Vi kombinerade AI med Optimal 2-lösningen, mer om det kan du läsa här.

Danfoss värmelösning Optimal 2 installerades och har gett postiva resultat

Vi är mycket nöjda med lösningen och vi planerar att använda energirenoveringsmetoden i flera andra byggnader”. Marcus Nejdel, energiansvarig på Bostadsbolaget i Mjölby AB.

Energioptimeringen av fastigheten genom Optimal 2 gav denna bostadsrättsförening en 20-procentig minskning av den årliga värmekostnaden med potential för att energibesparingarna kan nå nästan 30 %. Investeringen betalar sig på 3 år.