Optimal 2 – injustering av värmesystem för tvårörssystem

  • Översikt
  • Kontakta oss

Optimal 2

Optimal 2 värmesystemsinjustering för att balansera värmedistributionen i ett tvårörsystem effektiviserar optimeringen av värmesystem i stora komplex över hela Sverige.

Optimal 2 – en enkel injusteringsmetod som optimerar värmesystemet

Med stigande energikostnader och ett fokus på en att bli gröna söker konsumenter effektiva tekniker och lösningar för att minska slösaktig energianvändning och göra sina värmesystem allt mer miljövänliga. I ett vattenburet tvårörsvärmesystem orsakar problem med injustering och belastningskontroll ineffektivitet. Här kan du som installatör få mer information om hur du kan bli en av våra certifierade installatörer inom Optimal 2. 

Är du fastighetsägare och vill energioptimera din fastighet? Läs mer här.

Certifierade Optimal 2-installatörer

Optimal 2 tar itu med konsumenternas problem genom att undersöka en byggnads värmesystem, uppgradera ventiler, termostater och stamventiler utöver att göra enkla justeringar.

Värmesystemets justering utförs enligt tabeller och mallar baserat på rumsyta, utan att det behövs avancerade beräkningar. Därför är potentialen för Optimal 2-certifierade installatörer robust, eftersom Danfoss certifieringsprocess gör att företag enkelt kan få marknadsandel genom att ge dem verktygen och den direkta exponeringen till kunderna.  

På utkik efter injustering av värmesystem

Efterfrågan på mer effektiva och miljövänliga energilösningar ökar. I samband med stigande energipriser vill fastighetsägare spara energi på alla sätt som går.

Ett sätt, som är lätt att förbise, är att åtgärda ditt vattenburna radiatorsystem. Vanligtvis har större byggnader, dvs. bostadskomplex, ett tvårörsystem. Även om ett tvårörs värmesystem är betydligt mer energieffektivt än ett enrörsystem, finns det fortfarande delar av värmetillförseln som behöver justeras in och optimeras. Det uppskattas att 80–90 % av stora fastigheter skulle kunna dra stor nytta av att uppgradera sina värmesystem och förbättra energieffektiviteten. 

 

Problemet i ett vattenburet tvårörsystem för värme

Obalanserad värmedistibution

En av de stora utmaningarna i ett tvårörs värmesystem är bristen på injustering av den vattenburna värmen i synnerhet i dellastförfållande, där vattencirkulationen och därför värmedistributionen i en byggnad ofta kan bli ojämn.

Manuella injusteringsventiler och/eller större pumpar installeras vanligtvis som en förebyggande åtgärd för att fördela vattnet effektivt. Tyvärr fungerar detta endast vid full belastning, förutsatt att ventilerna ställts in korrekt. Trots dessa ansträngningar och utgifter leder värmesystemet fortfarande till klagomål från boende om värmedistribution, oljud, energikostnader och orättvis värmefördelning.

Optimal 2 för injustering av värmesystem och energieffektivitet

Optimal 2 ger installatörer en metod för att enkelt diagnostisera problem och påbörja optimeringen av värmesystemet. Processen går ut på att undersöka en byggnads befintliga uppvärmningsstruktur och göra enkla beräkningar verifierade genom standardiserade tabeller och mallar för att fastställa den energieffektiva lösning som passar bäst.

Optimal 2 inventering - 4 steg

Temperaturjustering:
• Gå igenom historiken för värmesystemet, brister och problem som upplevts av hyresgäster.
• Mät utomhustemperaturen, framlednings- och returtemperaturen.
• Läs av kurvinställningar och eventuell parallellförskjutning.
• Vid ett betydande temperaturfall inom distributionsledningarna, kontrollera rörisoleringen.
• Kontrollera cirkulationspumpen, den bör ha inställningsmöjlighet för konstant tryckökning.
• Bestäm måltemperaturen för inomhusklimatet med kunden.

Förinställning:
• Mät rumsytor där radiatorer är monterade.
• Hitta inställningsvärdena för varje radiatorventil i enlighet med Danfoss data.
• Fastställ den valda förinställningen och dokumentera i justeringsprotokoll.
• Dokumentera begränsningar för rumstemperatur.
• Välj rätt differenstrycksregulator och installera.
• Installera valda radiatorventiler och ställ in aktuella värden i hela radiatorkretsen.
• Fyll och lufta värmesystemet.

Driftsättning:
• Mät och dokumentera differentialtrycket över den sista ventilstammen.
• Ställ in önskat tryck för cirkulationspumpen.
• Montera radiatortermostaterna.
• Ställ in värmekurvan på ett nytt lämpligt värde.

Uppföljning:
• Mät framlednings- och returtemperaturen vid centralvärmeenheten, sista ventilstammen och ett urval av radiatorer.
• Kontrollera interna och externa temperaturer efter en tids drift och efterjustera värmesystemet vid behov.

Produkterna som ingår i Optimal 2-processen

Rätt balanserat värmesystem

Ett värmesystem i en byggnad består av många olika komponenter. För att få ett så effektivt värmesystem som möjligt måste man se över systemet i hela byggnaden - från undercentral till radiatortermostater.

Danfoss-produkterna som ingår i Optimal 2-processen säkerställer att injusteringen av värmesystemet är energieffektiv och miljövänlig. Här kan du komma åt hela vår portfölj av produkter som används i Optimal 2, som omfattar:

Radiatortermostater premium gasfyllda (RA2000-serien)
Balanseringsventiler för konstant differentialtryck (ASV-PV & ASV BD)
Radiatorventiler (RA-N)
Inställningsverktyg
Inställningslås för att låsa förinställningen på RA-N

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.

Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.

Hur gynnar Optimal 2 dig som installatör?

Optimal 2 ger en enorm potential för både hyresgäster och hyresvärdar. Det sparar energikostnader genom optimering av värmesystem, men hur gynnar det installatörer?

Optimal 2-metoden tillgodoser efterfrågan när det gäller optimering av värmesystem i ett stort komplex eller en fastighet – det är den mest effektiva lösningen för befintligt tvårörs värmesystem.

Genom Danfoss får du den utbildning, de verktyg och riktlinjer som behövs för att bli Optimal 2-certifierad. Efter certifieringsprocessen kommer du att få marknadsföring och professionella rekommendationer från oss. Det hjälper dig att ta hem marknadsandel för Optimal 2 och förvärva kontrakt som du kanske inte annars hade haft tillgång till.

Vill du bli en certifierad installatör inom Optimal 2?

Installatören säger: "Att få kunskap om Optimal 2 har varit till stor hjälp för vår verksamhet. Metoden hjälper oss inte bara att tillhandahålla ett balanserat värmesystem för våra kunder, vi kan också leverera värdet snabbt och effektivt. Egentligen behöver vi bara nycklar till byggnaden.
Som certifierad Optimal 2-installatör får du en kvalitetsstämpel som säkerställer kundvärde från början till slut."

Är du intresserad av att bli en Optimal 2-certifierad installatör eller vill lära dig mer om optimering av värmesystem och installation av vattenburna värmesystem?

Kontakta din lokala Danfoss säljare för mer information om hur du kan bli certifierad och få möjligheten att erbjuda dina kunder effektivare värmesystem. 

Mer om optimering

Kontakta oss

*
*
*
*

Läs vår integritetspolicy.