Automatiska balanseringsventiler

 • Översikt
 • Produktutbud
 • Dokument
 • Ritningar
 • Programvara
 • Utbildning
 • Filmer
 • Anbudstexter

Tvårörsvärme- och kylsystem kännetecknas av föränderliga förhållanden eftersom ventilerna öppnas och stängs baserat på behovet av värme eller kyla. Detta orsakar kontinuerliga förändringar av flöde och differenstryck.

Utan lämpliga mätningar drabbas systemen av ojämn värmefördelning, buller och försämrad energieffektivitet. Automatiska balanseringsventiler är det bästa alternativet för de här systemtyperna. När sådana har installerats optimerar de systemet oavsett belastning genom att reglera differenstrycket. I kombination med förinställning av ventiler som säkerställer ett korrekt flöde genom alla radiatorer, en golvvärmeslinga eller kylande terminalenhet optimeras systemet för bästa möjliga temperaturreglering, energibesparingar och bullerdämpning.

Danfoss erbjuder ett brett sortiment automatiska balanseringsventiler, parventiler och relaterade tillbehör.

 • Returledningsmonterade differenstrycksregulatorer av typen ASV-P och ASV-PV 
 • Tilloppsmonterade parventiler för ASV av typerna ASV-BD, ASV-M och ASV-I
 • Tilloppsmonterade kombinerade ventiler för automatisk balansering, flödesbegränsning och zonreglering av typen AB-PM

 

Funktioner och fördelar

Färre klagomål

Rätt balans etableras oavsett belastning vilket ger färre eller inga klagomål alls om ojämn värmefördelning eller buller i systemet.

Bättre temperaturreglering

Den automatiska balanseringen ger bättre temperaturreglering i rummen.

Energibesparingar

Systemet befrias från överskottsflöden och därmed går ingen energi till spillo.

Spara vid driftsättningen

Inga mätningar behöver göras inför justeringar, något som innebär avsevärda besparingar när det gäller driftsättningen.

Effektiv projektplanering

Projekt kan hanteras och överlämnas i etapper, vilket gör det enklare att planera och verkställa projekt.

Video av automatiska balanseringsventiler

Denna animerade film visar hur automatiska balanseringsventiler kan vara en utmärkt lösning för att förbättra prestandan i ett värmesystem samtidigt som kostnaderna reduceras.

Produktutbud

 • if (isSmallPicture) { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { AB-PM automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
  AB-PM automatiska balanseringsventiler

  AB-PM är en kombinerad balanseringsventil som erbjuder både differenstrycksreglering och flödesbegränsning. Ventilerna eliminerar tryckvariationer vid förhållanden med full och partiell belastning och kan förses med ett ställdon som medger zonstyrning.

 • if (isSmallPicture) { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { ASV – automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
  ASV – automatiska balanseringsventiler

  De automatiska ASV-balanseringsventilerna erbjuder en dynamisk balanseringslösning för tvårörsvärme- och kylsystem. Ventilerna monteras på stammen och eliminerar tryckvariationer som uppstår i system med variabelt flöde vid partiell belastning. För att skapa en korrekt hydronisk balans ska ventilerna kombineras med förinställda ventiler.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Ritningar

Programvara

Programmet Danfoss C.H.

Programmet Danfoss C.H.

Vår avancerade programvara Danfoss C.H. hjälper dig att utforma och beräkna det perfekta värme- eller kylsystemet med hjälp av våra Danfoss-produkter.

Utbildning

Filmer

Anbudstexter

Förgreningen ska balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering som har följande egenskaper:

 • Ventilen ska upprätthålla ett stabilt differenstryck över förgreningen via en membrandriven regulator
 • Ventilen ska ha en variabel differenstrycksinställning.
 • Minsta nödvändiga differenstryck över ventilen ska inte överstiga 10 kPa, oberoende av differenstrycksinställningen
 • Ventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning (ventilkägla och -säte) för att kunna reglera differenstrycket optimalt vid låga flöden.
 • Differenstrycksinställningen ska vara linjär och göras utan verktyg enligt en visuell skala, låsfunktionen ska vara integrerad för att förhindra att obehöriga ändrar inställningarna
 • Inställningsområdet ska kunna anpassas genom byte av fjäder. Fjädern ska kunna bytas under tryck.
 • Ventilen ska ha ett intervall för differenstrycksinställning som lämpar sig för applikationen för att ge optimal systemprestanda (t.ex. intervallet 5–25 kPa för radiatorbaserade system)
 • Ventilkapacitet per ventilstorlek ska inkludera ett flödesintervall enligt VDI 2073-standarderna (med en vattenhastighet på upp till 0,8 m/s)
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion som är separat från inställningsmekanismen. Avstängningsfunktionen ska kunna manövreras för hand/utan verktyg
 • Avtappningsfunktionen ska vara integrerad i ventilen
 • Ventilerna ska ha en inbyggd servicefunktion för spolning. Spolning kan utföras med ett spolningstillbehör
 • Ventilen ska levereras inklusive impulsrör. Impulsrörets innerdiameter ska inte överstiga 1,2 mm för att säkerställa optimal prestanda i systemet.
 • Ventilen ska levereras med termiska isoleringslock för upp till 120 °C
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering

Produktegenskaper:

 • Tryckklass: PN 16
 • Temperaturområde: 0 till +120 °C
 • Anslutningsstorlek: DN 15–50
 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 (DN 15–50), yttergänga ISO 228/1 (DN 15–50)
 • Inställningsområde för Δp: 5–25 kPa, 20–60 kPa 
 • Maximalt differenstryck över ventil: 1,5 bar
 • Installation: differenstrycksregulatorn ska monteras på returledningen och anslutas till tilloppsledningen med impulsröret.

Förgreningen ska balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering som har följande egenskaper:

 • Ventilen ska upprätthålla ett stabilt differenstryck över förgreningen via en membrandriven regulator
 • Ventilen ska ha en variabel differenstrycksinställning. Inställningen ska vara dold eller låsbar för att förhindra obehörig ändring.
 • Inställningsprecisionen ska ligga inom ±10 % av inställt differenstryck, verifierat av ett oberoende auktoriserat organ
 • Minsta nödvändiga differenstryck över ventilen ska inte överstiga 10 kPa, oberoende av differenstrycksinställningen
 • Ventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning (ventilkägla och -säte) för att kunna reglera differenstrycket optimalt vid låga flöden.
 • Differenstrycksinställningen ska vara linjär över hela inställningsområdet (1 varv 1 kPa eller 1 varv 2 kPa beroende på dimension)
 • Inställningsområdet ska kunna anpassas genom byte av fjäder för dimensionerna DN 15–40. Fjädern ska kunna bytas under tryck.
 • Ventilen ska ha ett intervall för differenstrycksinställning som lämpar sig för applikationen för att ge optimal systemprestanda (t.ex. intervallet 5–25 kPa för radiatorbaserade system)
 • Ventilkapacitet per ventilstorlek ska inkludera ett flödesintervall enligt VDI 2073-standarderna (med en vattenhastighet på upp till 0,8 m/s)
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion som är separat från inställningsmekanismen. Avstängningsfunktionen ska kunna manövreras för hand/utan verktyg
 • En avtappningsfunktion ska vara inbyggd i ventilen för dimensionerna DN 15–50
 • Ventilen ska levereras inklusive impulsrör. Impulsrörets innerdiameter ska inte överstiga 1,2 mm för att säkerställa optimal prestanda i systemet.
 • Ventiler inom intervallet DN 15–40 ska levereras med termiska isoleringslock för minst 80 °C
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering

Produktegenskaper:

 • Tryckklass: PN 16 
 • Temperaturområde: –10 till +120 °C 
 • Ventilstorlek: DN 15–100 
 • Installation: på returledningen med anslutning till tilloppsledningen via impulsrör 

DN 15–25:

 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 och yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–60 kPa 
 • Max. differenstryck: 1,5 bar 

DN 32–40:

 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 och yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–60 kPa, 35–75 kPa 
 • Max. differenstryck: 1,5 bar 

DN 50:

 • Anslutningstyp: yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa 
 • Max. differenstryck: 2,5 bar 

DN 65–100:

 • Anslutningstyp: Fläns SS-EN 1092-2 
 • Inställningsområde för differenstryck: 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa 
 • Max. differenstryck: 2,5 bar 

Automatisk balanseringsparventil med avstängningsfunktion för montering i tilloppsledningen och anslutning via impulsrör till automatisk balanseringsventil. Ventilen ska levereras med gängad anslutning för impulsrör.

 • Ventilen ska levereras inklusive gängad anslutning för impulsrör.
 • Ventilen ska ha en integrerad avstängningsfunktion
 • Alternativ för installation av testanslutningar för flödesverifiering

Automatisk balanseringsparventil med förinställning, flödesbegränsning och avstängningsfunktion för montering i tilloppsledningen och anslutning via impulsrör till automatisk balanseringsventil.

 • Ventilen ska levereras inklusive gängad anslutning för impulsrör.
 • Avstängningsfunktion med positionsindikering som är separat från inställningsfunktionen
 • Förinställning som är synlig från alla håll
 • Ventilen ska ha ett manipuleringssäkert handtagslås
 • 360° roterande mätstation (dräneringskran och testanslutningar)
 • Möjlighet att tömma och fylla systemet på båda sidor av ventilen
 • Dubbelriktat flöde möjligt
 • Självtätande parallella testanslutningar för flödesverifiering
 • Ventilen kan installeras både inuti och utanpå reglerslingan.
 • Funktion för flödesbegränsning i ventilen kan inaktiveras utan att tömma systemet