Dynamic Valve

  • Översikt
  • Dokument
  • Vanliga frågor
  • Ritningar

Danfoss Dynamic Valve™: en enkel lösning på vardagens utmaningar

Danfoss Dynamic Valve™ är en innovativ radiatorventil med smart 2-i-1-design. Den kombinerar en termostatisk radiatorventil och en differenstrycksregulator för att skapa noggrann temperaturkontroll och automatisk hydraulisk balans, allt i en och samma produkt.

Den inbyggda differenstrycksregulatorn eliminerar tryckvariationer i tvårörsvärmesystem. Med Dynamic Valve™ kan man enkelt etablera ett perfekt reglerat och automatiskt hydroniskt balanserat värmesystem.

För konstruktörer

Dynamic Valve™ är en välkommen nyhet för alla som arbetar med att formge eller specificera tvårörs värmesystem. Ventilen har alla fördelarna med en automatiserad hydronisk balans kombinerat med en optimal temperaturkontroll.

För montörer

Genom att välja dessa ventiler väljer du samtidigt automatisk balansering. För att justera systemet korrekt behöver man bara ställa in ventilerna för korrekt maximiflöde vid varje radiator.

För fastighetsägare

Dynamic Valve™ är en produkt som oftast används i bostadshus. Hyresgäster och fastighetsägare kan känna igen typiska problem som upplevs med värmesystem, till exempel oljud, ojämn värme och höga energiräkningar. Inomhuskomforten blir betydligt högre när Dynamic Valve™ installeras.

Funktioner och fördelar

En 2-i-1-ventil konstruerad för både temperaturreglering och automatisk balansering

Inbyggd differenstrycksregulator

Maximalt differenstryck på 60 kPa

Begränsning av maxflödet till mellan 10–135 liter i timmen

Tillgänglig som DN 10/15/20

Finns i modellerna rak, vinklad, vinklad (UK), vinklad vänster och vinklad höger

Finns enligt standarderna NF (fransk) och DIN (tysk)

Se hur Danfoss Dynamic Valve™ fungerar

Presentation av det speciella med denna termostatiska radiatorventil, hur den fungerar och vilka fördelarna är.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp

Vanliga frågor

Nej, Dynamic Valve™ kan endast användas i tvårörs-värmesystem.

Det högsta tillåtna differenstrycket är 0,6 bar eller 60 kPa

Alla termostater med RA-anslutning (RAW, RAE, RAX, RAS-C, RAS-C2, RA 2000, living by Danfoss) kan användas. Dynamic Valve™ bör endast monteras i tilloppet, så FJVR-givare bör inte installeras.

Nej, det behövs inte. Om Dynamic Valve™ inte kan installeras på några av radiatorerna (t.ex. på grund av att de har inbyggda ventiler) kan du ändå nå en bra balans i värmesystemet. Du ska dock tänka på att installera Dynamic Valve-ventilerna jämnt fördelat i hela systemet.

Ja, det kan man göra med hjälp av Danfoss dP tool™. Detta verktyg kan mäta om differenstrycket är uppe vid 0,1 bar eller 10 kPa. Det faktiska flödet går att räkna ut genom att man letar reda på det faktiska förinställda värdet i databladet eller med hjälp av Danfoss förinställningsverktyg.

Ventilen fungerar genom att upprätthålla det förinställda flödet oberoende av tryckförändringar i värmesystemet.

Nej, det gör den inte eftersom ventilen håller ett konstant tryck över ventilkäglan. Den låter inte så länge det maximala differenstrycket i systemet ligger under 0,6 bar eller 60 kPa.

Dynamic Valve™ kan användas med alla de vanligaste värmekällorna:

  • direkt fjärrvärme (en differenstryckregulator måste vara installerad)
  • indirekt fjärrvärme
  • gaspannor
  • oljepannor
  • värmepumpar.

Ritningar

BIM-bibliotek

Ladda ned våra BIM-anpassade modeller för REVIT och börja arbeta med våra produkter i 3D-program för byggnadsmodellering, till exempel Autodesk REVIT eller MagiCad.