Optimal 2 - Bostadsbolaget i Mjölby

onsdag 11 maj 2016

Energikonsulter från Danfoss kallades in för att se över den befintliga lösningen och föreslå en ny kostnads- och energieffektiv lösning. Efter analysen beslutade bostadsföreningen att implementera en automatisk balanseringslösning för värmesystemet och installera nya radiatorventiler på alla radiatorer. Efter implementeringen av den nya lösningen sparar bostadsföreningen nu mer än 20% på energiräkningen varje år.

Automatisk balansering sparar energi och förbättrar inomhuskomforten

Det hela började med att invånarna på 10:e våningen klagade över otillräcklig och dålig uppvärmning. När energikonsulten från Danfoss gick genom byggnaden blev det tydligt att värmesystemet inte var väl balanserat. Detta resulterade i dålig boendekomfort för vissa av bostadsinnehavarna och att energi slösas bort i hela värmesystemet.
”Vi föreslog att använda vårt enkla verktyg för att balansera det befintliga 2-rörssystemet och att ersätta de befintliga radiatorventilerna med låsbara, radiatorventiler. På detta sätt uppnådde vi besparingar på mer än 20% på energiräkningen och en återbetalningstid på bara tre år på den totala eftermonteringen", säger Pär-Anders Liljeblach, energikonsult på Danfoss.

Bortsett från energibesparingarna var bostadsrättsföreningen glad över att kunna ge en förbättrad inomhuskomfort till bostadsinnehavarna. Sedan ventilerna har sattes i drift har inga fler klagomål kommit in från bostadsinnehavarna.

Verktyget som används för att analysera och konfigurera värmesystemet kallas Optimal 2. Det är ett smart och enkelt verktyg för att balansera befintliga 2-rörssystem. Med Optimal 2 kan du designa ett 2-rörssystem på ett kostnadseffektivt sätt. Du kan använda verktyget för att välja och dimensionera de erforderliga balanseringsventilerna och radiatorventilerna. Optimal 2 används också för idrifttagning för att uppnå optimal värmefördelning under alla belastningsförhållanden.

Fakta om lösningen som installerades
• Radiatortermostater RA 2970
• Danfoss radiatorventiler RA-N med låsbar funktion
• Balanseringsventil ASV-M på tilloppsledningen och balanseringsventil ASV-PV på returledningen

Fakta om Bostadsbolaget AB och byggnaden i fråga

Bostadsbolaget AB ett kommunalägt bolag i Mjölby som äger runt 2500 lägenheter och drygt 250 kommersiella lokaler. En av fastigheterna som Bostadsbolaget äger är Kv Nornan 1, ett 10-våningshus inklusive källare. I byggnaden fanns fördelningsproblem där lägenheterna längst upp fick inte tillräcklig värme. Fastigheten består av 25 lägenheter om totalt 1876 kvm samt lokaler om 1096 kvm.

Related products

  • if (isSmallPicture) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
    Automatiska balanseringsventiler

    Automatiska balanseringsventiler erbjuder en dynamisk balanseringslösning för HVAC-applikationer. Ventilerna eliminerar tryckvariationer som uppstår i system med variabelt flöde, till exempel tvårörsradiatorsystem under förhållanden med partiell belastning. Den här typen av ventiler kan också användas i system för golvvärme och komfortkyla.