Diös Fastigheter och Caverion Skellefteå använder sig av Danfoss Optimal 2-metod

onsdag 7 februari 2018

Danfoss arbetar med en metod som kallas för Optimal 2. Det är en smidig metod för injustering av tvårörs-värmesystem i olika fastigheter.

Danfoss certifierar företag där företaget i fråga genomgår en utbildning i Optimal 2 och genomför ett antal projekt, projekten är genomförda efter Danfoss egen vägledning. Målet med certifieringen är att fastighetsägaren ska känna en trygghet vid valet av installatör för att injustera sin fastighet.

Caverion Skellefteå är certifierade inom Optimal 2 och de har injusterat en av Diös Fastigheter, fastigheten Hjorten, i centrala Skellefteå. Fastigheten stod klar 1954 och den består idag av parkeringsgarage, kontor, konferenslokaler samt butiker på gatuplan. Byggnaden är 5800 kvm som är fördelat på fyra våningar.

Arbetet fördelades upp på två olika etapper där man vid första etappen valde att injustera halva fastigheten. Utgångsläget som Caverion stod inför var att hyresgästerna upplevde temperaturskillnader från 20-25°C i sina lokaler. Trots hög framledningstemperatur behövdes stöttning med elektriska värmare för att få upp värmen i lokalerna.

21% i besparing

Efter första etappen visade utfallet på gott resultat. Besparingen av fjärrvärme januari-augusti 2017 jämfört med motsvarande period under föregående år låg på 21%. Likaså låg besparingen på elförbrukningen även den på 21%. Injustering och montering av termostater skedde i april 2017.

- Det var Diös Fastigheters egen energioptimerare Thomas Edström som tillsammans med Caverion kom fram till att vi skulle arbeta med Danfoss Optimal 2-metod. Optimal 2-metoden följer dynamiken i en fastighet och gör att fastighetens förutsättningar kan ändras utan att värmesystemet påverkas. Vi på Diös Fastigheter märker att vi har en jämnare temperatur i fastigheten och en bra injusterad fastighet ger oss också nöjda hyresgäster, säger Lars-Göran Andersson Bång som är energiansvarig på Diös Fastigheter.

Caverion Skellefteå har under en längre tid arbetat med Danfoss Optimal 2-metod och känner sig trygga med att Optimal 2-metoden innebär besparingar åt kunderna.
- Vi gjorde ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) åt Älvsbyn kommun 2013-2014 som innebar att vi energieffektiviserade och moderniserade en del av hyresbostäderna samt sport- och simhallen. Där använde vi Optimal 2-metoden som föll väldigt bra ut och sedan dess har vi fått fler injusteringsuppdrag såsom Hjorten i Skellefteå. Vi uppskattar samarbetet med Danfoss och har flera nya projekt på gång. Danfoss har bra produkter, bra support och vi som installatörer kan stå för metoden gentemot kunden, säger Kristoffer Falknäs från Caverion Skellefteå.

Stora besparingar med små åtgärder

Enligt Kristoffer är Optimal 2-metoden en revolutionerande och enkel åtgärd som kan skapa stora besparingar med små åtgärder.
- Vi hoppas och arbetar för att få fler fastighetsägare att upptäcka besparingsmöjligheterna genom att renovera sina värmesystem.

Det finns många fastigheter med stora behov och det här är en enkel åtgärd som snabbt betalar tillbaka sig och dessutom skapar ett jämnare inomhusklimat.

Generellt sätt är det enkelt och smidigt att installera Danfoss produkter och Optimal 2-metoden underlättar för injusteringen. Installatören lägger lite tid på ritningen och sedan går injusteringen på plats väldigt snabbt.
- De största fördelarna med Optimal 2 är enkelheten och besparingen. Projektet i sig har krävt väldigt lite efterinjustering och innetemperaturen har hållt sig på en jämn nivå, säger Kristoffer.

Diös Fastigheter och Caverion Skellefteå planerar nu för när etapp två kan starta för fastigheten Hjorten i Skellefteå.

Åtgärder som har gjorts och produkter som har installerats

Åtgärder: Byte av ventilationsaggregat, åtta togs bort och tre nya monterades.

Byte av stamventiler till:
ASV-PV DN 15: Nio par
ASV-PV DN 20: Tio par
ASV-PV DN 25: Fem par
ASV-PV DN 32: Fyra par
ASV-PV DN 65: Två par till ventilationsaggregat
ASV-PV DN 100: Ett par till den del av byggnaden som omfattas av etapp 2

 

Byte av radiatorventiler till:
240 st DN 10
80 st DN 15
20 st DN 20

Montering av termostater RA 2970, 21°C.
I vissa kontor omstiftade till 22°C på grund av inbyggnadsförhållanden för att klara 21°C rumstemperatur.