ASV (automatiska balanseringsventiler) i byggnader på 4 olika gator i Jönköping

tisdag 8 september 2015

De befintliga 2-rörsvärmesystemen i byggnaderna byggdes med manuella balanseringsventiler. Från mars till augusti, 2012 och 2013 har en energianalys genomförts. 

Arbetade tillsammans med Jönköping Energi

Fastighetsägaren på Västerkåkar, Bo Hallin, bestämde sig för att gå samman med det lokala energibolaget Jönköping Energi och Danfoss. Jönköping Energi är ett kommunalägt energiföretag som erbjuder sina kunder hållbara lösningar. De utförde energianalysen i de berörda byggnaderna och kom med en fullständig renoveringplan. Renoveringen inkluderade:  
• Installation av nya balanseringsventiler 
(Danfoss automatiska balanseringsventiler ASV-PV)
• Installation av nya radiatorventiler och termostater 
(Danfoss radiatorventiler RA-N och radiatortermostater RA-serien)

De tjänster som Jönköping Energi erbjöd inkluderade också optimering och övervakning av fastigheten för kontinuerliga förbättringar och energieffektivitet (tex ytterligare isolering och utbyte av fönster).
2-rörsvärmesystemet beställdes av Danfoss ingenjörer. Rätt igångkörning ger bästa möjliga värmefördelning, med rätt distribuerat flöde till radiatorerna och rätt differenstryck över stigrör och radiatorer - även vid delbelastning.
Renoveringen levererade - ägaren och hyresgästerna fick mycket positiva resultat. Det finns bättre kontroll över när och var energi används. En jämn värmefördelning upprätthålls och hyresgäster kan manuellt styra radiatortermostaterna i deras hus. Sammantaget leder dessa förbättringar till minskade energikostnader, förbättrad inomhuskomfort och mindre miljöpåverkan. Det var fantastiskt att kunna samarbeta med Jönköping Energi för detta projekt. Danfoss och Jönköping delar samma tankesätt till att skapa en grönare värld", säger Anders Gustavsson, produktchef på Danfoss i Sverige.

 

Related products

  • if (isSmallPicture) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
    Automatiska balanseringsventiler

    Automatiska balanseringsventiler erbjuder en dynamisk balanseringslösning för HVAC-applikationer. Ventilerna eliminerar tryckvariationer som uppstår i system med variabelt flöde, till exempel tvårörsradiatorsystem under förhållanden med partiell belastning. Den här typen av ventiler kan också användas i system för golvvärme och komfortkyla.