Flerfamiljshus

 • Översikt
 • Tillhörande tillämpningar

Öka värdet på ditt flerfamiljshus

Modern värmeteknik erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltare många möjligheter att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i sina byggnader. Och det gäller oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en renovering.
Danfoss strävar efter att hjälpa höghusägare och boende i höghus att dra nytta av alla fördelarna med decentraliserade värmesystem. Dessa fördelar innefattar en högre avkastning på investeringar, lägre totalkostnader, större komfort och säkerhet samt en minskad miljöpåverkan.

 

Vi erbjuder många olika tillämpningar i olika utföranden för alla slags projekt, både renoveringar och nybyggnationer.
Användarnas behov, funktionella krav, budgetkrav och avkastning på investeringar måste beaktas i valet av rätt lösning.

Hur vi kan hjälpa dig

För boende

 • Prisvärd hyra och försörjning med värme och vatten utan några överraskningar
 • Hygieniskt säkert tappvarmvatten när jag behöver det
 • Individuella temperaturzoner – när du vill, var du vill
 • Moderna anläggningstjänster – som jag inte behöver tänka på
 • Inget buller från värmesystemet och alla radiatorer avger värme
 • Modern värmeteknik som inte belastar miljön

För ägare

 • Oföränderliga kostnader under planering och implementering av renoveringsprojekt och nybyggnationer
 • Lägsta möjliga investeringskostnader med snabb avkastning
 • Långsiktigt värde: enkelt att hyra, enkelt att sälja
 • Inget behov av legionellatester
 • Nöjda hyresgäster: inga klagomål på grund av buller eller undermålig värmeleverans till individuella radiatorer
 • Pålitlig värmeteknik – användarvänlig och lätt att fakturera

Broschyren ”Öka värdet på ditt flerfamiljshus”

Läs mer om Danfoss tillämpningar för flerfamiljshus

Tillhörande tillämpningar

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Elektrisk golvvärme

  Elektrisk golvvärme för alla typer av golv

  Elektrisk uppvärmning är en energieffektiv och miljövänlig golvvärmelösning. En sådan lösning är flexibel och kan användas i både nybyggda bostäder och i samband med renoveringar samt för både våt och torr installation.​

 • if (isSmallPicture) { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer; } else if (isBigColumns) { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer } else { Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer }
  Frost- och snöskyddssystem med elvärme används i trottoarer

  Is- och snösmältningssystem används i olika tillämpningar på parkeringsplatser, i garage, i trappor, i trottoarer och andra ytor på marknivå. De säkerställer personlig säkerhet under farliga vinterförhållanden. Våra system kan installeras på tak, i hängrännor, trottoarer och många fler områden i och omkring huset. Det finns ett brett utbud av produkter, som kablar eller värmemattor, specialiserade styrenheter och monteringstillbehör. Och hos oss får du alltid support och service av kunniga medarbetare.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Fördelarna med elektrisk golvvärme

  En behaglig omgivningstemperatur och snabb effekt är bara några av fördelarna med effektiv elektrisk golvvärme. Läs mer om dessa och andra fördelar med elektrisk golvvärme.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Optimal 2 – det bästa alternativet för energioptimering i fastigheter

  Energioptimering i fastigheter och lägenheter med Optimal 2 hjälper till att injustera radiatorsystem och optimera energianvändningen i flerbostadshus, brf och andra stora komplex. Dessutom betalar denna enkla värmeinstallation snabbt av sig för hyresvärdar i hela Sverige.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Optimal 2 – injustering av värmesystem för tvårörsystem

  Med stigande energikostnader och ett fokus på att bli mer hållbara söker konsumenter effektiva tekniker och lösningar för att minska energiförbrukning och göra sina värmesystem allt mer miljövänliga. Men i ett vattenburet tvårörsvärmesystem orsakar problem med injustering och belastningskontroll ineffektivitet.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Rumstemperaturstyrning

  Radiatortermostater och system för rumstemperaturstyrning kompenserar för varierande värmebehov och håller temperaturen i varje enskilt rum på den nivå som hyresgästen ställt in.