Rumstemperaturstyrning

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Högre komfort och mindre ansträngning med smart temperaturstyrning

Värmekraven i individuella rum, lägenheter och hela byggnader varierar ständigt beroende på utomhustemperaturen och hyresgästernas uppvärmningsvanor. Radiatortermostater och system för rumstemperaturstyrning kompenserar för variationerna och håller temperaturen i varje enskilt rum på den nivå som hyresgästen ställt in.

 

Danfoss har utvecklat lösningar för rumstemperaturstyrning med olika värmekällor, i alla typer av bostadshus – oavsett om det är enfamiljshus eller flerfamiljshus.

Hur vi kan hjälpa dig

Uppgradera värmesystem
Modern temperaturstyrning ökar komforten i din fastighet och förbättrar på så sätt dina chanser att hyra ut eller sälja fastigheten till ett bra pris.

Enkel renovering
Om det är fel på termostaterna eller om termostater helt saknas kan hyresgästerna välja att inte betala hyran. Byte eller installation av termostater är fort gjort, även när hyresgästerna är hemma.

Använd golvvärme
Hydronisk golvvärme börjar bli mer och mer populärt i nybyggda hus.

Tillhörande produkter