Frost- och snöskydd

 • Översikt
 • Tillhörande produkter
 • Referensobjekt
 • Utbildning

Dagens moderna design kännetecknas inte bara av originalarkitektur och eleganta interiörer, utan även av intelligenta lösningar för uppvärmning, kylning och säkerhet. Dessa diskret dolda installationstekniker sparar både tid och pengar samtidigt som de ger extra komfort och bekvämlighet.

Den här tekniken används för att skydda parkeringsplatser, garage, trappor, trottoarer och andra ytor på marknivå så att de klarar vinterns negativa effekter.
 
Elvärme löser problemet med växlande årstider med energieffektiva system där värmekablar används för att skydda byggnader mot snö-, is- och frostskador. Elvärme är en hållbar lösning för en grön framtid med lägre energiförbrukning under frostperioden, vilket gör det möjligt att hålla tak och uppfarter torra och säkra under vintern.

Elvärme för din säkerhet

Det är välkänt hur farligt det kan vara att falla i hala trappor och på hala trottoarer, eller hur besvärliga bucklor som kan uppstå i bilkarosser på grund av hala parkeringsinfarter är. Varje år rapporteras det flitigt i nyheterna om människor som har drabbats av benbrott eller kraftiga blåmärken efter att ha halkat på isiga ytor.

Elektriska värmesystem för utomhusbruk eliminerar dessa risker. Elvärme används för att smälta is och snö och öka säkerheten för människor, fordon, utrustning och byggnader under vintern.

Värmesystem för utomhusbruk består av tre huvudkomponenter:

• Ett värmeelement (kabel eller matta med lämplig specifik effekt)
​• En styrenhet (den kan vara digital med fukt- och temperaturgivare eller analog med temperaturgivare)
• Extra tillbehör beroende på vald utrustning (t.ex. klämmor, fixeringstejp eller liknande)

Systemets effektivitet har särskilt stor betydelse för lutande ytor, till exempel garageinfarter. Observera att det inte är nödvändigt att värma upp hela uppfarten eftersom det endast är de små ytor som vidrörs av fordonsdäcken som behöver värmas upp.

För uppfarter med branta vinklar krävs ett linjärt dräneringssystem för att dränera vatten från smältande snö och is. Denna kanal måste också skyddas mot frysning.

I trappor läggs kablarna i form av slingor tvärs över trappstegen, med tillräckligt avstånd mellan intilliggande sektioner. Vid nybyggnation läggs installationen på trappans yta och täcks med ett betongskikt med en tjocklek på tre till fem centimeter. I gamla trappor bör kablarna placeras i spår och täckas med betong med mjukgörare. Betongen ska fästa tätt mot hela kabelns yta utan att några luftbubblor uppstår.

Elvärmesystem för utomhussäkerhet kan installeras både i samband med byggnation och i samband med renovering av befintliga anläggningar.

Snöröjning är inte direkt ett nöje. Is är dock ett ännu större problem som uppstår till följd av frost efter ett snöfall.

Användning av kemikalier för avisning är tidskrävande och har negativ inverkan på miljön genom att blandningar tinar och förstör jord och skor och orsakar växtdöd. Därför är det strängt förbjudet att använda sådana i trädgårdar. Tack vare elektriska värmesystem finns det ett alternativ till användning av kemikalier som inte skadar ytor och som gör att man slipper köpa verktyg för att ta bort snö och is.

Hur vi kan hjälpa dig

Is- och snösmältning för alla typer av byggnader och infrastruktur

Snabb och enkel installation

 Flera tillämpningsalternativ

Säkra och robusta material

Lång garantitid

Säkra tak och håll mark isfri med Danfoss värmekablar

Danfoss har designat mångsidiga utomhuslösningar för frostskydd av rör, tak och takrännor samt jordvärme som kan installeras i stort sett överallt, oavsett om det handlar om privatbostäder eller kommersiella byggnader.

Tillhörande produkter

Frostskydd

 • if (isSmallPicture) { Digitala styrenheter; } else if (isBigColumns) { Digitala styrenheter } else { Digitala styrenheter }
  Digitala styrenheter

  Digitala styrenheter har unika funktioner som hjälper dig att minska energiförbrukningen. Tack vare deras temperatur- och fuktsensorer, kontrollägen och specialfunktioner säkerställer de exakta temperaturinställningar vilket minskar energikostnaderna med upp till 40 procent.

   

 • if (isSmallPicture) { Analoga styrenheter; } else if (isBigColumns) { Analoga styrenheter } else { Analoga styrenheter }
  Analoga styrenheter

  Analoga styrenheter är termostater med temperaturgivare som gör det möjligt att stänga av och sätta på systemet beroende på valda inställningar.

 • if (isSmallPicture) { Självbegränsande kablar​; } else if (isBigColumns) { Självbegränsande kablar​ } else { Självbegränsande kablar​ }
  Självbegränsande kablar​

  Självbegränsande värmekablar är konstruerade på så sätt att en temperaturberoende halvledare placeras mellan två parallella koppartrådar. När koppartrådarna ansluts till elnätet skickas ström genom halvledaren som då värms upp.

 • if (isSmallPicture) { Värmekablar; } else if (isBigColumns) { Värmekablar } else { Värmekablar }
  Värmekablar

  Värmekablar för utomhusbruk används för effektiv snöborttagning och isbekämpning. De erbjuder säkerhet för människor, byggnader och miljön. En hållbar lösning för en grön framtid med lägre energianvändning under vintersäsongen.

 • if (isSmallPicture) { Värmemattor; } else if (isBigColumns) { Värmemattor } else { Värmemattor }
  Värmemattor

  Värmemattorna för utomhusbruk är utformade för is- och snösmältning och kan installeras i en särskild typ av gjutasfalt för mark-, gräs- och asfaltskonstruktioner. Mattorna är tillgängliga för två strömförsörjningsalternativ – 230 eller 400 V.

Referensobjekt

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Utbildning

Danfoss learning - online training free of charge

Besök vårt utbildningscenter

Danfoss erbjuder online utbildningsmaterial för tekniker och designers, som arbetar med elvärme. Det finns 6 e-lektioner tillgängliga gratis och på begäran via Danfoss Learning portal.

För mer information, registrera dig i vår supportsektion genom att följa länken eller hitta översikten över tillgängliga relevanta utbildningar i tabellen nedan.