Is- och snösmältning, frostskyddssystem

  • Översikt

Modern byggnadsdesign kännetecknas inte bara av originell arkitektur och snygga interiörer utan också av intelligenta värme-, kyl- och säkerhetslösningar. Dagens diskreta och smidiga installationslösningar sparar både tid och pengar och erbjuder mycket hög komfort.

Skyddssystemen som används på parkeringar, i garage, trappor, trottoarer och andra slags ytor på marknivå som behöver skydd mot kylan är ett exempel på smart installationsteknik.

Några få dagar med snö eller frost kan räcka för att skapa farliga situationer för människor, byggnader och fordon.

Eliminera säkerhetsrisker

Alla vet hur farligt det kan vara att halka i trappor och på isiga trottoarer och hur irriterande det är när en hal garageramp gör att man bucklar till bilen. Varje år svämmar medierna över av reportage om människor som skadar sig allvarligt på grund av halka.

Danfoss frostskyddssystem med värmekablar, värmemattor, styrenheter och monteringstillbehör eliminerar alla dessa riskfaktorer.

Systemets effektivitet är särskilt viktig på lutande ytor, till exempel garageramper. Men man behöver inte värma upp hela uppfarten utan bara de små ytorna som däcken rullar på.

För uppfarter med stark lutning krävs ett linjärt dräneringssystem för att leda bort smältvattnet. Även dräneringskanalen måste skyddas från is.

I trappor läggs värmekablarna i öglor med tillräckligt avstånd mellan angränsande sektioner. I nybyggnationer läggs installationen på trappstegen som sedan täcks av ett lager betong på mellan 3–5 cm. I äldre trappor bör kablarna placeras i förformade spår och täckas med betong med mjukgörande tillsatsmedel. Betongen ska fästa mot hela kabelns yta utan att det bildas bubblor.

Avfrostningssystem kan installeras både vid anläggning av nya konstruktioner och vid renovering av befintliga anläggningar.

Snöröjning är hårt arbete. Frost och is som bildas när snön ligger kvar är dock ännu svårare att få bukt med.

Användning av kemikalier för avisning tar lång tid och är skadligt för miljön eftersom det förstör jorden och tar död på växter (och det förstör skorna!). Det är också strikt förbjudet att använda avisningskemikalier i trädgården. Danfoss avisningssystem erbjuder ett alternativ som inte skadar mark och ytor och eliminerar behovet av dyra snöröjningsverktyg.

Hur vi kan hjälpa dig

Is- och snösmältning för alla typer av byggnader och infrastrukturer

Snabbt och enkelt att installera

Flera olika alternativ

Säkra och robusta material

Lång garanti

Säkra gångytor och tak med Danfoss värmekablar

Danfoss har tagit fram mångsidiga utomhuslösningar för uppvärmning av rör, tak och hängrännor och markvärme som kan installeras i nästan alla typer av byggnader.