Typer av balansering: Dynamisk balansering

Vad är dynamisk balansering?

I motsats till statisk balansering beaktas även dellastfallet i den dynamiska balanseringsvarianten. Med hjälp av dynamiska injusteringsventiler eller tryckoberoende termostatventiler kan differenstrycket på radiatorn eller i ledningen hållas konstant i hela byggnaden under alla belastningsförhållanden med denna injusteringslösning. Massflödena upprätthålls korrekt även vid dellast eller ändrade lastförhållanden – därav namnet dynamisk balansering.

Även om systemet är konstruerat för fulllastdrift med statisk balansering säkerställs adekvat varmvattendistribution även under dellastförhållanden. Detta innebär att värmesystemet även ger betydligt högre energibesparingar under hela året inför ändrade värmebehov (t ex för användarspecifika ändringar av termostatinställningarna). Flödesljud, som ofta kan höras vid statisk balansering, förekommer knappast med den dynamiska varianten. De uppstår endast när en volymflödesbegränsare används på radiatorn istället för en differenstrycksregulator eller tryckoberoende termostatventil. Om differenstrycket reduceras ytterligare till det nödvändiga minimum, kan flödeshastigheter som orsakar brusljud uteslutas även från denna sida.

Detta beror vanligtvis på det enskilda fallet. I exempelvis större flerbostadshus och specialhus är denna balanseringsvariant det enda möjliga alternativet, eftersom statisk balansering inte är särskilt ändamålsenlig här på grund av systemstorleken. Den är också mer energisnål än den statiska versionen. Kostnaden för komponenter i dynamisk balansering är dock högre, eftersom tryckoberoende ventiler krävs. När det gäller pris-prestanda-förhållande är statisk balansering därför ledande i småhus och parhus, eftersom termostatiska radiatorventiler med förinställning ofta redan finns på plats.

Balanseringen kan utföras snabbt och kostnadseffektivt med en enkel "omräkning" (t ex med Danfoss Installer App). Detsamma gäller för golvvärme, eftersom trögheten i sådana system gör att inga betydande fördelar uppnås med dynamisk balansering. I radiatorsystem, å andra sidan, ger kombinationen av automatisk och dynamisk balansering generellt sett de bästa resultaten och, i synnerhet, optimalt skildrar förändrat användarbeteende (mer information om detta kommer att ges i den tredje delen av vår serie). För att utnyttja ytterligare energibesparingspotential i storskaliga system lönar det sig att investera i högkvalitativa ventiler såsom digitala ställdon, som gör att värmesystemet kan integreras i ett överordnat fastighetsautomationssystem.

Lämpliga komponenter för dynamisk hydronisk balansering är tryckoberoende termostatventiler, såsom Danfoss typ RA-DV eller inbyggda ventiler med ventilblock RLV-KDV, i kombination med mekaniska radiatortermostater, såsom RA2000; elektroniska radiatortermostater med automatisk sensor som Danfoss Ally™; och differenstrycksventiler, såsom Danfoss ASV-PV och partnerventil ASV-BD.

För golvvärmelösningar rekommenderar vi installation av golvvärmefördelare med Icon™-styrning och differenstrycksventil Danfoss AB-PM framför fördelaren.
 
För tappvarmvattensystem rekommenderar vi användning av MTCV termiska (temperaturberoende) injusteringsventiler. Dessa gör systemet mer energieffektivt, samt ökar säkerheten för användarna mot legionellakontamination och risk för skador på grund av för höga vattentemperaturer.

 

Related products

 • Danfoss Icon™ support

  Klicka här för att hitta dokumentation, programvaror, installationsvideor och guider.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
  Danfoss Icon2™

  Avancerad golvvärmestyrning för vattenburen golvvärme, designad för snabb installation och för att komplettera interiören. Alla produkter för golvvärme kan bytas till Danfoss Icon2™ med alla de nya funktioner som modern styrning av golvvärme kan erbjuda.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV } else { Danfoss termiska balanseringsventil MTCV }
  MTCV med CCR2+

  Termiska balanseringsventiler ger en dynamisk, temperaturbaserad balanseringslösning för tappvattenapplikationer. I kombination med CCR2+ skapas en smart och energieffektiv elektronisk regleringslösning för att övervaka och desinfektera tappvarmvattensystem.

 • if (isSmallPicture) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss } else { Automatiska balanseringsventiler – Danfoss }
  Automatiska balanseringsventiler

  Automatiska balanseringsventiler erbjuder en dynamisk balanseringslösning för HVAC-applikationer. Ventilerna eliminerar tryckvariationer som uppstår i system med variabelt flöde, till exempel tvårörsradiatorsystem under förhållanden med partiell belastning. Den här typen av ventiler kan också användas i system för golvvärme och komfortkyla.

 • if (isSmallPicture) { Radiatorventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatorventiler – Danfoss } else { Radiatorventiler – Danfoss }
  Radiatorventiler

  Danfoss omfattande sortiment av robusta radiatorventiler är konstruerade för att uppfylla kraven inom den kommersiella sektorn och industrin och är tillgängliga för i stort sett alla system och installationsförhållanden.

Läs mer om olika typer av balansering