Typer av balansering: Statisk balansering

Hur fungerar statisk balansering av ett värmesystem?

Vid statisk balansering av värmesystemet regleras massflödena manuellt, via tryckberoende ventiler. Här beräknas och ställs massflödena uteslutande för fullastfall – effektivitetsoptimerad värmevattendistribution eftersträvas därför endast för maximalt utnyttjande av värmesystemet. Detta innebär att dellastfallet eller varierande lastförhållanden inte kan kartläggas med den här lösningen – varför den kallas för statisk balansering.

Om uppvärmningen rum för rum ingår i beräkningen ger statisk balansering det bästa kostnadsbesparingen bland balanseringslösningar för små- och parhus eller flerfamiljshus med små bostäder. Detta beror på att de tryckberoende termostat- eller injusteringsventiler som krävs för dess implementering redan finns i de flesta befintliga system eller kan eftermonteras till en låg kostnad vid behov. Även med golvvärmesystem är statisk balansering helt tillräcklig för mindre bostäder, eftersom dynamisk balansering endast ger obetydliga fördelar på grund av systemets tröghet. Statisk förbalansering i kombination med adaptiv värmeoptimering baserad på rumstemperatur ger här de bästa resultaten.

Eftersom massflödena endast är optimalt balanserade i fullastfall uppstår ofta flödesljud i dellastfall, vilket orsakas av ökade flödeshastigheter i termostatventilerna. Det är också viktigt att komma ihåg att fulllastfallet bara inträffar några dagar om året och värmesystemet är därför inte optimalt balanserat under resten av året. Att utföra enkel statisk balansering är dock mer energimässigt fördelaktigt än att helt utelämna hydronisk balansering. Vårt tips: Kombinationen av "statisk balansering" med en högeffektiv pump med lägsta möjliga och konstant tryckhöjd ger en bra grund för nästan alla mindre bostäder.

Lämpliga komponenter för statisk hydronisk balansering är termostatventiler typ RA-N eller RA-UN eller inbyggda ventiler; kombinerat med mekaniska radiatortermostater RA2000. Och grenrör och reglage för hydronisk golvvärme Icon™ och injusteringsventiler Danfoss-serien av Leno™ eller MSV-F2.

Related products

 • if (isSmallPicture) { Radiatorventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatorventiler – Danfoss } else { Radiatorventiler – Danfoss }
  Radiatorventiler

  Danfoss omfattande sortiment av robusta radiatorventiler är konstruerade för att uppfylla kraven inom den kommersiella sektorn och industrin och är tillgängliga för i stort sett alla system och installationsförhållanden.

 • if (isSmallPicture) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuella balanseringsventiler – Danfoss } else { Manuella balanseringsventiler – Danfoss }
  Manuella balanseringsventiler

  Manuella balanseringsventiler erbjuder en statisk och grundläggande balanseringslösning för många HVAC-tillämpningar. Ventilerna begränsar flödet genom de olika delarna i system för värme, kyla och tappvarmvatten. Eftersom manuella balanseringsventiler inte kan reagera på förändrade förhållanden bör den här typen av ventiler användas i system med konstant flöde.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
  Danfoss Icon2™

  Avancerad golvvärmestyrning för vattenburen golvvärme, designad för snabb installation och för att komplettera interiören. Alla produkter för golvvärme kan bytas till Danfoss Icon2™ med alla de nya funktioner som modern styrning av golvvärme kan erbjuda.

 • if (isSmallPicture) { Radiatortermostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatortermostater – Danfoss } else { Radiatortermostater – Danfoss }
  Radiatortermostater

  Danfoss radiatortermostater upprätthåller önskade rumstemperaturer för varje enskilt rum och bidrar till att sänka energiförbrukningen.

 • Danfoss Icon™ support

  Klicka här för att hitta dokumentation, programvaror, installationsvideor och guider.

Läs mer om olika typer av balansering