Typer av balansering: Automatisk balansering

Typer av balansering: Automatisk balansering

Automatisk balansering kan användas som komplement till eller som ett alternativ till statisk eller dynamisk balansering. Automatiska balanseringslösningar använder intelligent digital systemkontroll för att idealiskt implementera komplett balansering utan komplexa förinställningar. Danfoss lösning lämpar sig för system med upp till 20 radiatorer eller värmekretsar, det vill säga i första hand för småhus och parhus.

Ärligt talat är automatisk balansering inte alls en oberoende balanseringsvariant, utan snarare ett tillägg eller alternativ implementering av statisk och dynamisk balansering. Massflöden beräknas och justeras kontinuerligt – enligt namnet – via ett automatiskt system (eller mer exakt: via en intelligent elektronisk systemstyrning).

Detta anpassar fördelningen av vattenflödet i radiatorsystemet, vilket säkerställer att rätt mängd vatten alltid finns tillgänglig vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

Den centrala styrvariabeln för automatisk balansering är rumstemperatur. Det intelligenta styrsystemet känner av de massflöden vid vilka den avsedda rumstemperaturen uppnås och anpassar flödet därefter. I enfamiljshus, där differenstrycken är mycket låga, är detta tillräckligt för att säkerställa ett idealiskt fungerande värmesystem.

I större byggnader kombineras automatiken med differenstryckreglering. Den temperaturbaserade styrningen optimerar även driften av de tryckoberoende ventilerna och möjliggör optimal massflödesreglering i hel- och dellastfall.

radiator balancing

Installatörer är vanligtvis inte speciellt imponerade av tidskrävande beräkningar, som ofta bara uppnår felaktiga resultat på grund av okända parametrar – konceptet för automatiskt balansering eliminerar dessa förinställningarna och möjliggör därmed kvalificerad balansering även i dåligt dokumenterade befintliga system.

Den största fördelen: Automatiseringen beräknar inte bara massflödena en gång, utan permanent, så att inställningarna regelbundet omjusteras genom adaptiv inlärning. Tack vare den temperaturbaserade styrningen kan även kraftigt fluktuerande driftsparametrar och oförutsägbar systemdynamik beaktas. Enkel idrifttagning möjliggör också tidsbesparande och okomplicerad värmerenovering.

 

Högpresterande automatiska balanseringslösningar inkluderar TÜV-certifierade Smart Heating-system för radiatorsystem: Danfoss Eco™ eller Danfoss Ally™ och för vattenburen golvvärme rekommenderar vi Danfoss Icon™-lösningen.

Related products

 • Danfoss Icon™ support

  Klicka här för att hitta dokumentation, programvaror, installationsvideor och guider.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem via Bluetooth.; } else if (isBigColumns) { Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem via Bluetooth. } else { Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem via Bluetooth. }
  Danfoss Eco™

  Danfoss Eco™ är en fristående smart radiatortermostat som ger dig total kontroll över varenda radiator i ditt hem.

  Danfoss Eco™-termostaten bygger på Bluetooth®-tekniken som innebär att du nu kan styra dina radiatorer från en app i din smartphone. 

 • Danfoss Eco™ support

  Klicka här för att hitta dokumentation, programvara, installationsvideor och guider.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
  Danfoss Icon2™

  Avancerad golvvärmestyrning för vattenburen golvvärme, designad för snabb installation och för att komplettera interiören. Alla produkter för golvvärme kan bytas till Danfoss Icon2™ med alla de nya funktioner som modern styrning av golvvärme kan erbjuda.

 • if (isSmallPicture) { Danfoss Ally; } else if (isBigColumns) { Danfoss Ally } else { Danfoss Ally }
  Danfoss Ally™

  Danfoss Ally™ ger dig alla fördelar med ett fullfjädrat värmesystem - förpackat i en enkel och lättanvänd app.
  Med Danfoss Ally™ har du full kontroll på dina radiatorer och din vattenburna golvvärme men också full kontroll över dina värmekostnader. Var som helst, när som helst, oavsett om du är hemma eller på resande fot.

Läs mer om olika typer av balansering