Industri

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Industri

Den voksende befolkningen i verden og migrasjonen mot byene skaper et kontinuerlig behov for en bedre infrastruktur, produksjon og tungindustri. Disse næringene må bygge effektivt og pålitelig, med lavest mulig kapitalkostnader og driftskostnader, til tross for de svingende etterspørselssyklusene. Danfoss løsninger innen instrumentering, styring og energieffektivitet har i flere tiår forbedret produksjonssteder og prosessanlegg over hele verden, noe som i stor grad bidrar til ny teknologi og kostnadsbesparelser. 

 

Uansett om du er involvert i stålproduksjon, kjemiske anlegg, tekstilproduksjon, papirfabrikker eller en annen tungindustri, kan du alltid ringe til oss for å få hjelp til å optimalisere påliteligheten, redusere energiforbruket og minimere utslippene - selv når det er snakk om komplekse problemer. Vi gi oss ikke før løsningen din er oppe og går.

Løsninger

 • Gruvedrift og metaller
  Gruvedrift og metaller

  Få oversikt over Danfoss løsninger for å optimalisere ytelsen og redusere kostnadene innen gruvedrift og i mineral- og metallvirksomheter.

 • Kjemikalier, legemidler og plast
  Kjemikalier, legemidler og plast

  Få oversikt over Danfoss-løsningene som forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten, samtidig som du sparer energi i kjemikalie-, legemiddel- og plastindustriprosesser.

 • Tekstiler
  Tekstiler

  Få oversikt over løsninger for optimalisering av prosessene i tekstilindustrien. Forbedre oppetiden og presisjonen ved spinning av råvarer (naturlige og kunstige fibre) til filament, garn, tråd eller tau; og veve-, strikke- og syprosesser.

 • Treforedling
  Treforedling

  Finn papirmølleindustriens presise styringsløsninger fra Danfoss og maksimer total driftskostnad (TCO). Spar energi i produksjon av avispapir, fin- og spesialpapir, treprodukter, emballasje eller andre papirprodukt. Motorstyring til tungindustri fra Danfoss

Applikasjoner

 • Frekvensomformere for industrielle kompressorer

  Bruk frekvensomformere fra Danfoss for kontinuerlig å justere kompressorkapasiteten til den faktiske varmelasten og prosessbehovene, og oppnå betydelig lavere energiforbruk og lavere driftskostnader.

 • Frekvensomformere for bevegelser
  Frekvensomformere for industrielle kraner og heiser

  For å optimalisere kranens ytelse tilbyr Danfoss fleksible kontrollstrategier, kombinert med energieffektivitet, som drives innenfor strenge sikkerhetskrav.

 • Frekvensomformere for industrielle pumper

  Ved å styre industrielle pumper med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidra til å optimalisere prosessene og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene betydelig.

 • Frekvensomformere for industrielle vifter

  Med frekvensomformer-løsninger fra Danfoss for industriell ventilasjon nyter du fordelene av høy presisjon, brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og lave driftskostnader.

 • Frekvensomformere for vikling og avvikling i industrien
  Frekvensomformere for vikling og avvikling i industrien

  For lavere energiforbruk, økt ytelse, jevn ramping og høy pålitelighet, bruk variabel hastighetsstyring for viklere og avviklere.