Industri

  • Løsninger
  • Applikasjoner
Industri

Den voksende befolkningen i verden og migrasjonen mot byene skaper et kontinuerlig behov for en bedre infrastruktur, produksjon og tungindustri. Disse næringene må bygge effektivt og pålitelig, med lavest mulig kapitalkostnader og driftskostnader, til tross for de svingende etterspørselssyklusene. Danfoss løsninger innen instrumentering, styring og energieffektivitet har i flere tiår forbedret produksjonssteder og prosessanlegg over hele verden, noe som i stor grad bidrar til ny teknologi og kostnadsbesparelser. 

 

Uansett om du er involvert i stålproduksjon, kjemiske anlegg, tekstilproduksjon, papirfabrikker eller en annen tungindustri, kan du alltid ringe til oss for å få hjelp til å optimalisere påliteligheten, redusere energiforbruket og minimere utslippene - selv når det er snakk om komplekse problemer. Vi gi oss ikke før løsningen din er oppe og går.

Løsninger

Applikasjoner