Frekvensomformere for industrielle kompressorer

  • Oversikt
  • Kontakt oss
  • Produkter
Industriell kompressor, ATEX, kjøling, scrollkompressor, skruekompressor, stempelkompressor

Tilpass kapasiteten til varmelast – og spar energi

Energi er en av de største kostnadsfaktorene i kjølesystemets livsløp. I mye kjøleutstyr overskrider kapasiteten varmelasten på grunn av sesongmessige variasjoner, produktbelastning, variasjoner i belegg og elektriske apparater som forårsaker strømtap. Moderne, dedikerte frekvensomformere, som Danfoss' utvalg av VLT®-frekvensomformere, er det ideelle middelet til fortløpende å justere utstyrets kapasitet etter den faktiske varmelasten og prosessbehovene. Fordelen er vesentlig lavere energiforbruk og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Intelligent styring av kompressor og kondensator-/fordampervifte er avgjørende i et optimert kjølesystem. Du kan typisk oppnå 10–25 prosent lavere energiforbruk ved å bruke frekvensomformere fra Danfoss til å optimere kapasitetsstyringen for kjølekompressorer, -kondensatorer og -fordampere. Ved å skape stabilitet samtidig som kapasiteten balanseres etter den faktiske lasten, forbedres ytelseskoeffisienten i hele systemet, noe som gir betydelige energibesparelser.

Skruekompressorer styrt av en frekvensomformer bruker vanligvis 15 prosent mindre energi enn tradisjonelle skruekompressorer med kun glidende ventilstyring. Optimale start-/stopp-sykluser reduserer slitasje på kompressoren.

Omformerstyrte stempel- og scrollkompressorer har høyere COP ved dellaster. VLT® frekvensomformere er spesielt egnet for styring av scrollkompressorer.

Kaskadestyring optimerer energibesparelsene og reduserer livsløpskostnadene

Kaskadekonfigurasjon sikrer optimal interaksjon mellom en innretning og en frekvensomformer under dellast. Basislasten håndteres med en enkelt innretning, som en kompressor, som styres av en frekvensomformer. Når varmelasten stiger, starter frekvensomformeren opp ytterligere én og én kompressor om gangen. Dette sikrer at utstyret fungerer optimalt, og frekvensomformeren opprettholder maksimal energieffektivitet i hele systemet.

Godt planlagt kaskadestyring sikrer også minimal slitasje på enkeltinnretninger. Ved for eksempel å rotere nettstrømdrevne kompressorer kan vedlikeholdsansvarlige sikre at hver kompressor får et noenlunde likt antall driftstimer og likt slitasjenivå. Dette øker utstyrets levetid og forlenger serviceintervallene, noe som reduserer livsløpskostnadene.

Danfoss Drives’ avanserte flersonede pakkeregulator sørger for effektiv kaskadestyring og styring av opptil seks kompressorpakker. Dette begrenser energiforbruket, forhindrer at inn- og utkobling skjer for ofte, stabiliserer trykk og temperatur og reduserer kompressorslitasje. Likeledes fordeler pumpekaskaderegulatoren driftstimer jevnt mellom alle pumpene, slik at slitasjen på hver enkelt pumpe holdes på et minimum.

Rask idriftsetting

Idriftsetting skjer raskt og enkelt med Danfoss Drives' skjermpanel som bruker vanlige kjøletekniske termer i stedet for dataspråk. Veiviseren veileder brukeren gjennom de nødvendige innstillingene. Enkel programmering gjør installatører og serviceteknikere mer bekvemme og selvsikre, slik at oppgavene deres blir enklere og raskere, menneskelige feil begrenses og produktiviteten øker.

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter