Energi- og naturressurser

  • Løsninger
  • Applikasjoner
Energi- og naturressurser

En sikker og effektiv energiforsyning er grunnleggende for ethvert samfunns uavhengighet og miljømessige bærekraft. Etter hvert som byer og nasjoner vokser, øker behovet for energi, noe som krever nye og mer bærekraftige energikilder. Du kan gjøre store energibesparelser ved å optimalisere energidistribusjonen og ta i bruk energieffektiviseringstiltak.  Samtidig erstatter fornybare kilder, som vindparker og Solar PV parker, tradisjonelle fossile kraftverk.

 

Forekomster under land og vann inneholder drivstoffkilder for energisektoren som kull, olje og gass samt mineraler og metaller som er verdifulle for produksjonsindustrien. I hver av disse bransjene kan du bruke løsninger fra Danfoss for å forbedre bærekraft og kostnadseffektivitet samtidig som kapital- og driftsutgifter reduseres.

Løsninger

Applikasjoner