Energi- og naturressurser

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Energi- og naturressurser

En sikker og effektiv energiforsyning er grunnleggende for ethvert samfunns uavhengighet og miljømessige bærekraft. Etter hvert som byer og nasjoner vokser, øker behovet for energi, noe som krever nye og mer bærekraftige energikilder. Du kan gjøre store energibesparelser ved å optimalisere energidistribusjonen og ta i bruk energieffektiviseringstiltak.  Samtidig erstatter fornybare kilder, som vindparker og Solar PV parker, tradisjonelle fossile kraftverk.

 

Forekomster under land og vann inneholder drivstoffkilder for energisektoren som kull, olje og gass samt mineraler og metaller som er verdifulle for produksjonsindustrien. I hver av disse bransjene kan du bruke løsninger fra Danfoss for å forbedre bærekraft og kostnadseffektivitet samtidig som kapital- og driftsutgifter reduseres.

Løsninger

 • Energi- og kraftverk
  Energi- og kraftverk

  Få oversikt over Danfoss-løsninger som endrer energibransjen. Våre tilbud inkluderer optimalisering av lagring og kraftkonvertering for fornybare og tradisjonelle kraftproduksjonskilder.

 • Olje og gass
  Olje og gass

  Få oversikt over optimaliseringsmuligheter for olje- og gassindustrien, basert på innovative løsninger og applikasjoner fra Danfoss.

Applikasjoner

 • Frekvensomformere for pumper innen gruve- og oljedrift
  Frekvensomformere for pumper innen gruvedrift

  Reduser varmebelastningen og reduser klimaanleggets infrastruktur, med luftkjølt pumpestyring fra Danfoss.

 • Frekvensomformere for transportbånd innen gruvedrift
  Frekvensomformere for transportbånd innen gruvedrift

  Fleksibilitet til å styre hastigheten på lange transportbånd kan bidra til å optimalisere hele systemet, redusere flaskehalsene og forlenge motorens levetid.

 • Frekvensomformere til ventilasjonsvifter for gruvedrift
  Frekvensomformere til ventilasjonsvifter for gruvedrift

  Forsikre deg om pålitelig og kostnadseffektiv viftedrift både på overflaten og i undergrunnen, med enkel integrering i Ventilation on Demand (VoD)-systemer.