Næringsbygg

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Kommersielle bygninger

Kommersielle bygninger må opprettholde en nøyaktig balanse mellom dynamisk vekst og bærekraftig forvaltning. Enten det er hoteller, kontorer, supermarkeder eller andre offentlige rom, må byggteknologi tilpasse seg markedsbehov, forskrifter og sertifikater. Brukere og investorer må også tas med i betraktningen. Du kan spare betydelig energi, redusere utslipp og redusere kostnader med Danfoss' produkter og løsninger for varme- og kjølesystemer, bygningsstyringssystemer (BMS) og drift av heis eller rulletrapp. Du kan få hjelp til å nå dine utformings- og produksjonsmål ved å rådføre deg med oss, enten for spesifikke bruksområder eller helhetlige løsninger for byggeprosjektet ditt.

Løsninger

 • Hoteller

  Hotellbransjen er en svært konkurransepreget sektor hvor marginene stadig presses. Servicen man tilbyr gjestene, må være på høyt nivå for å kunne bevare hotellets omdømme. Energisparing er en nøkkelfaktor. Danfoss tilbyr HVAC-løsninger som øker komforten og bidrar til å redusere energiforbruket.

 • Kontorer

  Måten vi bruker kontorbygg på, er i rask endring. Nye trender, som smarte kontorer, digitalisering og fleksible arbeidsstasjoner, krever at de tekniske aspektene også tilpasses. Optimal innekomfort for de ansatte er viktig. Danfoss tilbyr komfortøkende og energibesparende HVAC-løsninger.

Applikasjoner

 • Frekvensomformere for kompressorer
  Frekvensomformere for kommersielle kompressorer

  Variabel hastighetsstyring med frekvensomformere gjør at du kan redusere energiforbruket ved å la kompressorapplikasjoner gå med lavere hastighet. 

 • Frekvensomformere for pumper i næringsbygg
  Frekvensomformere for pumper i næringsbygg

  Beskytt pumpen din og optimaliser kommersiell ventilasjon og ytelsen på luftkondisjoneringen med frekvensomformere.

 • Frekvensomformere for vifter
  Frekvensomformere for vifter i kommersielle bygninger

  Med brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og redusert energiforbruk optimerer frekvensomformere fra Danfoss viftenes ytelse.

 • Frekvensomformere for heiser og rulletrapper
  Frekvensomformere til heiser og rulletrapper

  Oppnå høy effektivitet kombinert med en smidig, stille og sikker drift av heiser og rulletrapper, ved å bruke variabel hastighetsstyring ved hjelp av frekvensomformere.

 • Frost- og snøbeskyttelse

  Om vinteren kan det være farefullt å komme seg inn i næringsbygg eller offentlige bygg. Snøen på parkeringsplasser, parkeringsramper, trapper og fortau må fjernes for at besøkende skal ha trygg tilgang. Danfoss tilbyr svært effektive frost- og snøbeskyttelsessystemer som omfatter alle nødvendige produkter, for eksempel elektriske varmekabler og matter, styreenheter, følere og monteringstilbehør.

 • Hydronisk innregulering og styring

  Danfoss' løsninger for hydronisk innregulering og styring sikrer en optimalisert distribusjon av varme- og kjølevann i HVAC-systemer. Hvilken løsning som anbefales, avhenger av systemet (kontinuerlig eller variabel gjennomstrømning), applikasjonen (oppvarming og/eller kjøling) og varmekilder (radiatorer, terminalenheter eller annet).