Næringsbygg

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Kommersielle bygninger

Kommersielle bygninger må opprettholde en nøyaktig balanse mellom dynamisk vekst og bærekraftig forvaltning. Enten det er hoteller, kontorer, supermarkeder eller andre offentlige rom, må byggteknologi tilpasse seg markedsbehov, forskrifter og sertifikater. Brukere og investorer må også tas med i betraktningen. Du kan spare betydelig energi, redusere utslipp og redusere kostnader med Danfoss' produkter og løsninger for varme- og kjølesystemer, bygningsstyringssystemer (BMS) og drift av heis eller rulletrapp. Du kan få hjelp til å nå dine utformings- og produksjonsmål ved å rådføre deg med oss, enten for spesifikke bruksområder eller helhetlige løsninger for byggeprosjektet ditt.

Løsninger

 • if (isSmallPicture) { Danfoss solutions for data centers ; } else if (isBigColumns) { Danfoss solutions for data centers } else { Danfoss solutions for data centers }
  Datasentre

  Danfoss løsninger hjelper hele spekteret av datasentre med å oppnå høy effektivitet og lavt strømforbruk, samt effektiv energigjenvinning, (Power Usage Effectiveness – PUE) , samtidig som de støtter pålitelig høy oppetid. Finn Danfoss tilbud for datasentre, inkludert løsninger for kjøling, brannsikkerhet, strømfordeling, energilagring og varmegjenvinning.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hoteller

  Hotellbransjen er en svært konkurransepreget sektor hvor marginene stadig presses. Servicen man tilbyr gjestene, må være på høyt nivå for å kunne bevare hotellets omdømme. Energisparing er en nøkkelfaktor. Danfoss tilbyr HVAC-løsninger som øker komforten og bidrar til å redusere energiforbruket.

 • if (isSmallPicture) { Idrettsanlegg; } else if (isBigColumns) { Idrettsanlegg } else { Idrettsanlegg }
  Idrettsanlegg

  Idrettsanlegg på profesjonelt og internasjonalt nivå krever svært høy standard på banen. Ved slik bruk er det svært viktig å eliminere risiko for dårlige spilleforhold eller avlysning av kamper, spesielt i forbindelse med krevende værforhold som kraftig regn, is eller snø.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Kontorer

  Måten vi bruker kontorbygg på, er i rask endring. Nye trender, som smarte kontorer, digitalisering og fleksible arbeidsstasjoner, krever at de tekniske aspektene også tilpasses. Optimal innekomfort for de ansatte er viktig. Danfoss tilbyr komfortøkende og energibesparende HVAC-løsninger.

 • if (isSmallPicture) { Frostbeskyttelse for vingårder fra Danfoss er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid; } else if (isBigColumns) { Frostbeskyttelse for vingårder fra Danfoss er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid } else { Frostbeskyttelse for vingårder fra Danfoss er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid }
  Vingårder

  Frostbeskyttelse for vingårder fra Danfoss er en bærekraftig løsning for en grønn og ren fremtid gjennom lavt energiforbruk i frostperioden, noe som gjør det mulig å sikre opptil 87 % av avlingen. 

Applikasjoner

 • if (isSmallPicture) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer; } else if (isBigColumns) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer } else { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer }
  Digital Hydronics™ i HVAC-systemer

  Digitalisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg åpner en verden av muligheter. Men ingen bygninger er like. Danfoss Digital Hydronics™ tilbyr modulløsninger som dekker alle dine designbehov innenfor digitale klimasystemer 4.0. Utviklingen av vannbårne varme- og kjølevannssystemer for klimaregulering i næringsbygg endrer seg raskt. For å gjøre bygningene våre klare til en grønn og bærekraftig fremtid, fokuserer vi på energieffektivitet og data som er nødvendige for å overvåke ytelsen til systemet.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomformere for kompressorer; } else if (isBigColumns) { Frekvensomformere for kompressorer } else { Frekvensomformere for kompressorer }
  Frekvensomformere for kommersielle kompressorer

  Variabel hastighetsstyring med frekvensomformere gjør at du kan redusere energiforbruket ved å la kompressorapplikasjoner gå med lavere hastighet. 

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomformere for pumper i næringsbygg; } else if (isBigColumns) { Frekvensomformere for pumper i næringsbygg } else { Frekvensomformere for pumper i næringsbygg }
  Frekvensomformere for pumper i næringsbygg

  Beskytt pumpen din og optimaliser kommersiell ventilasjon og ytelsen på luftkondisjoneringen med frekvensomformere.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomformere for vifter; } else if (isBigColumns) { Frekvensomformere for vifter } else { Frekvensomformere for vifter }
  Frekvensomformere for vifter i kommersielle bygninger

  Med brukervennlige grensesnitt, distribuert intelligens og redusert energiforbruk optimerer frekvensomformere fra Danfoss viftenes ytelse.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomformere for heiser og rulletrapper; } else if (isBigColumns) { Frekvensomformere for heiser og rulletrapper } else { Frekvensomformere for heiser og rulletrapper }
  Frekvensomformere til heiser og rulletrapper

  Oppnå høy effektivitet kombinert med en smidig, stille og sikker drift av heiser og rulletrapper, ved å bruke variabel hastighetsstyring ved hjelp av frekvensomformere.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- og snøbeskyttelse

  Om vinteren kan adkomsten til næringsbygg eller offentlige bygninger være risikofylt. Snødekte parkeringsplasser, garasjeramper, trapper og fortau må ryddes for å gi besøkende sikker tilgang. Danfoss tilbyr svært effektive frost- og snøbeskyttelsessystemer, inkludert alle nødvendige produkter, som elektriske varmekabler eller -matter, styreenheter, sensorer og monteringstilbehør.