Hoteller

 • Oversikt
 • Relaterte applikasjoner

Komfortabelt opphold for gjestene

Å sørge for at hotellgjestene får et komfortabelt opphold, handler først og fremst om de grunnleggende behovene: å sikre en komfortabel innetemperatur og tilstrekkelig varmtvann døgnet rundt.  

Med en gjennomsnittlig andel i energikostnadene på 50 % må HVAC-systemer kunne tilby det høyeste komfortnivået til lavest mulig driftskostnad. 

HVAC-løsninger fra Danfoss

Vi tilbyr et utvidet utvalg av produkter og løsninger for produksjon, distribusjon, hydronisk innregulering og temperaturregulering av varme-, kjøle- og varmtvannssystemer.

Vi har mange års erfaring med å hjelpe hotelleiere, hotelledere og teknisk personale og har bevist at pålitelighet, energieffektivitet og kostnadsbesparelser kan oppnås på samme tid.

HVAC-løsninger fra Danfoss for hoteller kan brukes i renovasjonsprosjekter eller nye byggeprosjekter, er enkle å installere og kan gi betydelig reduserte energikostnader.

Hilton Garden Inn Rzeszow

Best mulig komfort for gjestene overalt på hotellet og i alle rom, hver dag hele året rundt: Dette var hovedprioriteten til Hilton Garden Inn i Rzeszow i Polen. Gjennom bruk av AB-QM-ventiler fra Danfoss skapte hotellet en inspirerende suksesshistorie.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Innekomfort med nøyaktig temperaturregulering og pålitelig forsyning

Pålitelig vannforsyning for oppvarming, kjøling og varmt tappevann

Beskyttelse mot legionella og elektronisk temperaturregistrering

Enkel installasjon, igangsetting, styring og vedlikehold

Redusert totalkostnad ved eierskap 

Én produksjonspartner for alle HVAC-systemer

Energieffektive og bærekraftige løsninger

Innovative produkter som muliggjør smarte IoT-løsninger og datainnsamling

Relaterte applikasjoner

HVAC-løsninger fra Danfoss finnes i mange tekniske applikasjoner for hoteller. Klikk på applikasjonene nedenfor for å finne ut mer om de bestemte applikasjonene og løsningene vi tilbyr:

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- og snøbeskyttelse

  Om vinteren kan det være farefullt å komme seg inn i næringsbygg eller offentlige bygg. Snøen på parkeringsplasser, parkeringsramper, trapper og fortau må fjernes for at besøkende skal ha trygg tilgang. Danfoss tilbyr svært effektive frost- og snøbeskyttelsessystemer som omfatter alle nødvendige produkter, for eksempel elektriske varmekabler og matter, styreenheter, følere og monteringstilbehør.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hydronisk innregulering og styring

  Danfoss' løsninger for hydronisk innregulering og styring sikrer en optimalisert distribusjon av varme- og kjølevann i HVAC-systemer. Hvilken løsning som anbefales, avhenger av systemet (kontinuerlig eller variabel gjennomstrømning), applikasjonen (oppvarming og/eller kjøling) og varmekilder (radiatorer, terminalenheter eller annet).

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Romkomfort

  Ingenting er så personlig som hvordan hvert enkelt menneske opplever komfort. Det kommer an på aktiviteten som bedrives, tidspunktet og hvilke omgivelser personen befinner seg i. For å kunne oppfylle det komfortnivået som forventes av f.eks. kontoransatte, studenter, sykehuspasienter eller hotellgjester, tilbyr Danfoss mange løsninger for oppvarming, kjøling og styring som kan varme opp eller kjøle ned rommene til ønsket omgivelsestemperatur.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Tilkoblede systemer

  Trender innen digitalisering, ekstern tilgang og Tingenes internett (IoT) blir stadig viktigere når det gjelder HVAC-applikasjoner. De styrer utviklingen av smarte bygninger og tilbyr en vesentlig økning i energieffektiviteten gjennom å forbedre systemytelsen basert på bygningsdata. Danfoss tilbyr ulike systemer som kan kobles til internett.

 • if (isSmallPicture) { } else if (isBigColumns) { } else { }
  Varmt tappevann

  Varmtvannssystemer fra Danfoss har alt som trengs for produksjon, lagring, hydronisk innregulering, temperaturregulering og temperaturegistrering av drikkevann i forretnings- og leilighetsbygg. De etablerte systemene har høy ytelse, tilbyr komfort og hygiene og sikrer maksimal beskyttelse mot legionella.