Hoteller

 • Oversikt
 • Relaterte applikasjoner

Komfortabelt opphold for gjestene

Å sørge for at hotellgjestene får et komfortabelt opphold, handler først og fremst om de grunnleggende behovene: å sikre en komfortabel innetemperatur og tilstrekkelig varmtvann døgnet rundt.  

Med en gjennomsnittlig andel i energikostnadene på 50 % må HVAC-systemer kunne tilby det høyeste komfortnivået til lavest mulig driftskostnad. 

HVAC-løsninger fra Danfoss

Vi tilbyr et utvidet utvalg av produkter og løsninger for produksjon, distribusjon, hydronisk innregulering og temperaturregulering av varme-, kjøle- og varmtvannssystemer.

Vi har mange års erfaring med å hjelpe hotelleiere, hotelledere og teknisk personale og har bevist at pålitelighet, energieffektivitet og kostnadsbesparelser kan oppnås på samme tid.

HVAC-løsninger fra Danfoss for hoteller kan brukes i renovasjonsprosjekter eller nye byggeprosjekter, er enkle å installere og kan gi betydelig reduserte energikostnader.

Hilton Garden Inn Rzeszow

Best mulig komfort for gjestene overalt på hotellet og i alle rom, hver dag hele året rundt: Dette var hovedprioriteten til Hilton Garden Inn i Rzeszow i Polen. Gjennom bruk av AB-QM-ventiler fra Danfoss skapte hotellet en inspirerende suksesshistorie.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Innekomfort med nøyaktig temperaturregulering og pålitelig forsyning

Pålitelig vannforsyning for oppvarming, kjøling og varmt tappevann

Beskyttelse mot legionella og elektronisk temperaturregistrering

Enkel installasjon, igangsetting, styring og vedlikehold

Redusert totalkostnad ved eierskap 

Én produksjonspartner for alle HVAC-systemer

Energieffektive og bærekraftige løsninger

Innovative produkter som muliggjør smarte IoT-løsninger og datainnsamling

Relaterte applikasjoner

HVAC-løsninger fra Danfoss finnes i mange tekniske applikasjoner for hoteller. Klikk på applikasjonene nedenfor for å finne ut mer om de bestemte applikasjonene og løsningene vi tilbyr:

 • if (isSmallPicture) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer; } else if (isBigColumns) { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer } else { Digital Hydronics™ i HVAC-systemer }
  Digital Hydronics™ i HVAC-systemer

  Digitalisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg åpner en verden av muligheter. Men ingen bygninger er like. Danfoss Digital Hydronics™ tilbyr modulløsninger som dekker alle dine designbehov innenfor digitale klimasystemer 4.0. Utviklingen av vannbårne varme- og kjølevannssystemer for klimaregulering i næringsbygg endrer seg raskt. For å gjøre bygningene våre klare til en grønn og bærekraftig fremtid, fokuserer vi på energieffektivitet og data som er nødvendige for å overvåke ytelsen til systemet.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Frost- og snøbeskyttelse

  Om vinteren kan adkomsten til næringsbygg eller offentlige bygninger være risikofylt. Snødekte parkeringsplasser, garasjeramper, trapper og fortau må ryddes for å gi besøkende sikker tilgang. Danfoss tilbyr svært effektive frost- og snøbeskyttelsessystemer, inkludert alle nødvendige produkter, som elektriske varmekabler eller -matter, styreenheter, sensorer og monteringstilbehør.

 • if (isSmallPicture) { HVAC 4,0; } else if (isBigColumns) { HVAC 4,0 } else { HVAC 4,0 }
  HVAC 4.0: Smart HVAC for smarte bygninger

  Trender innen digitalisering, ekstern tilgang og tingenes internett (IoT) blir stadig viktigere i smarte HVAC-applikasjoner. De driver utviklingen av smarte bygninger og tilbyr betydelig høyere energieffektivitet ved å forbedre systemytelsen basert på data om bygningen. Danfoss tilbyr ulike systemer som kan kobles til internett.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Hydronisk innregulering og styring

  Danfoss' løsninger for hydronisk innregulering og styring sikrer en optimalisert distribusjon av varme- og kjølevann i HVAC-systemer. Hvilken løsning som anbefales, avhenger av systemet (kontinuerlig eller variabel gjennomstrømning), applikasjonen (oppvarming og/eller kjøling) og varmekilder (radiatorer, terminalenheter eller annet).

 • if (isSmallPicture) { Kjølerom – Danfoss-løsninger for kommersiell kjøling; } else if (isBigColumns) { Kjølerom – Danfoss-løsninger for kommersiell kjøling } else { Kjølerom – Danfoss-løsninger for kommersiell kjøling }
  Kjølerom

  Danfoss' løsninger for kjølerom bidrar til å holde maten fersk og trygg å spise, og bidrar derfor til å redusere matsvinn og avfall.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Romkomfort

  Ingenting er så personlig som hvordan hvert enkelt menneske opplever komfort. Det kommer an på aktiviteten som bedrives, tidspunktet og hvilke omgivelser personen befinner seg i. For å kunne oppfylle det komfortnivået som forventes av f.eks. kontoransatte, studenter, sykehuspasienter eller hotellgjester, tilbyr Danfoss mange løsninger for oppvarming, kjøling og styring som kan varme opp eller kjøle ned rommene til ønsket omgivelsestemperatur.