HVAC 4.0: Moderne HVAC for smarte bygninger

 • Oversikt
 • Applikasjoner
 • Relaterte produkter
 • Case studies
 • Kontakt oss
 • Læring
HVAC 4.0 for smarte bygninger

Konstruksjon av HVAC 4.0 for smarte bygninger

Det er her HVAC 4.0 starter. Overgangen til HVAC 4.0 krever tett samarbeid mellom flere interessenter, som alle bidrar til det endelige resultatet.

Hva er et smart HVAC-system?

Moderne HVAC er komplekst. Digitalisering har endret måten vi lever, arbeider og samhandler med verden på, og det har endret måten HVAC-systemer styres på. Danfoss er en del av den smarte overgangen innen HVAC, og vi kaller det HVAC 4.0.

HVAC 4.0 handler om å levere komfort, økonomi og bærekraft gjennom intelligent styring av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i bygninger. Med data fra smarte sensorer kan inneklimaet optimaliseres via fjernstyring avhengig av beleggsmønstre og bruksprofiler.

For til syvende og sist er de smarteste bygningene de mest energieffektive, komfortable og praktiske. Hjertet i dette er HVAC-data – som er vitale for å utvikle intelligente bygninger som kan huse smarte miljøer. Vi utvikler smarte løsninger som leverer eller bruker HVAC-data for Active Energy Management (AEM). Dataene gir mulighet for fjernidriftsetting, prediktivt vedlikehold og optimalisering av varme-, ventilasjons- og kjølesystemer.

Danfoss leverer teknologier for å forbedre effektiviteten og kvaliteten til smarte HVAC-systemer, og samler inn nøkkeldata for å drive intelligente løsninger for bygningsstyringssystemer (BMS) eller skybaserte løsninger som fjernstyrer og overvåker oppvarming, ventilasjon og kjøling av bygninger.

Våre smarte HVAC-systemer gir deg de sanntidsdataene du trenger for å ta informerte beslutninger om bygningens ytelse. Utstyret vårt utfyller skybaserte løsninger og muliggjør intelligent programvare for å gi handlingsrettet innsikt. Våre innovasjoner bidrar til å skape mer komfortable innemiljøer, optimalisere energibruken og bistå i styringen av anleggene dine.

Trenden med å utvikle smarte bygninger handler om å gjøre dem mer energieffektive for å redusere miljøpåvirkningen, redusere belastningen på det lokale strømnettet og redusere de daglige kostnadene for bygningseierne for å opprettholde lønnsomheten. Og det gjør naturligvis bygningen mer komfortabel for folk som tilbringer ca. 90 % av tiden innendørs.

Hvorfor oppgradere til et smart HVAC-system?

Overgangen til HVAC 4.0 krever tett samarbeid mellom mange interessenter, som alle vil dra stor nytte av endringen.

 • Sluttbrukerne opplever personlig komfort, bedre helse og økt produktivitet.
 • Bygningseierne opplever fremragende drift med lavere kostnader, høyere energieffektivitet og økt avkastning. Lokaler med grønn byggsertifisering er mer ettertraktede, og har ofte høyere leiepriser.
 • Kravspesifiserere og systemintegratorer leverer innovative løsninger og reduserer forpliktelsene
 • Service og vedlikehold blir til en faktabasert, enklere håndterbar prosess som er mindre avhengig av manuell involvering og enklere å feilsøke. Skybaserte løsninger som arbeider med bygningsstyringssystemet kan også gi fjerntilgang til dataene, slik at viktige interessenter kan holde seg informert om situasjonen fra dag til dag.
eBok Digital Hydronics

eBok Digital Hydronics™

Lær mer om HVAC 4.0

Funksjoner og fordeler

HVAC-systemdata

Hvordan innhenter jeg data fra HVAC-systemet?

HVAC 4.0-systemer er ikke bare smarte, de er også intelligente. De vet hvordan de oppdager effektivitetsproblemer og hvordan de kan redusere energikostnadene.

Nøkkelen til suksess er aktiv bruk av informasjonen som samles inn fra bygnings- og HVAC-data og lagres i bygningsstyringssystemet.

Digitale IoT-aktuatorer gir viktige data og kan utvides med data fra valgfrie temperatur- og flowsensorer.

Dette hjelper deg med å styre energistrømmene og planlegge service- og vedlikeholdsaktiviteter.

Opphavsrett til bilde: Bert Teunissen/EDGE

Applikasjoner

WTC Amsterdam, Nederland

Smart HVAC-styringsløsning for WTC I-tower i Amsterdam, Nederland

Referansevideo om modernisering av HVAC-systemet i World Trade Center Amsterdam i Nederland.

Relaterte produkter

 • if (isSmallPicture) { Danfoss AB-QM 4.0 Trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) for hydronisk innregulering; } else if (isBigColumns) { Danfoss AB-QM 4.0 Trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) for hydronisk innregulering } else { Danfoss AB-QM 4.0 Trykkuavhengig reguleringsventil (PICV) for hydronisk innregulering }
  AB-QM 4.0 Trykkuavhengige reguleringsventiler (PICV) DN15 - DN20

  AB-QM 4.0 Trykkuavhengige reguleringsventiler (PICV-er) er etterfølgeren til Danfoss AB-QM. De har de beste spesifikasjonene i sin klasse og installeres enkelt. Ventilene er designet for å motvirke kalkdannelse og tilstopping for å sikre enestående pålitelighet og lang levetid. De passer til digitale NovoCon S aktuatorer. Dette gjør det mulig å samle inn HVAC-data for f.eks. fjernidriftsetting og prediktivt vedlikehold, noe som gir lavere totale eierkostnader.

 • if (isSmallPicture) { Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) - Danfoss } else { Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) - Danfoss }
  Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV)

  Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for HVAC-applikasjoner. Ventilene eliminerer strømningsvariasjoner som forekommer i variable strømningssystemer på grunn av trykkfluktuasjoner ved dellastforhold.

 • if (isSmallPicture) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss } else { NovoCon® S - digital aktuator fra Danfoss }
  NovoCon® S - digital aktuator

  Med NovoCon® S revolusjonerer Danfoss måten vannbåren balansering og HVAC-styring samarbeider på. De første i sitt slag av digitale HVAC-aktuatorer er direkte forbundet med et bygningsstyringssystem (BMS). Dette gjør det mulig for systemintegratorer å designe toppmoderne løsninger for Tingenes internett (IoT).

 • if (isSmallPicture) { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Forbedret VLT® HVAC Drive FC 102 }
  VLT® HVAC Drive FC 102

  Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.

Case studies

Kommer snart ...

Kommer snart ...

Kontakt oss

Læring