Terminalenheter

 • Oversikt
 • Relaterte produkter

Terminalenheter som for eksempel viftespoleenheter, klimapaneler og induksjonsenheter er særlig populære i HVAC-systemer for større bygninger. Det er gode grunner for dette: De tar ikke opp dyrebar gulvplass, de har tilgang for å kunne utføre service eller vedlikehold, de kobles enkelt til HVAC-systemet og de kan brukes til oppvarming, komfortkjøling eller begge deler.

For å oppnå høy innekomfort på varmen og/eller kjølingen som terminalenhetene leverer, er det viktig med riktig hydronisk innregulering, pålitelige reguleringsventiler og nøyaktige romtemperaturregulatorer. Det er her Danfoss kommer inn i bildet.

Våre trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) sørger for at systemet har riktig hydronisk innregulering, både ved full og delvis belastning. Når de er utstyrt med en passende aktuator, fungerer de som reguleringsventiler på samme tid.
Hvis både oppvarming og kjøling er nødvendig og det brukes et 4-rørssystem, gir våre kraftige overgangsventiler en kompakt løsning som fjerner behovet for separate balanserings- og reguleringsventiler for oppvarming og kjøling.

Vi tilbyr også mer tradisjonelle manuelle balanseringsventiler og motoriserte reguleringsventiler. Denne kombinasjonen kan brukes der man benytter treveis reguleringsventiler, og resultatet som oppnås, er et konstant gjennomstrømningssystem.

Romtermostater fra Danfoss tilbyr en enkel, frittstående løsning for regulering av romtemperaturen. De er koblet til reguleringsventilene og sikrer en stabil romtemperatur med muligheter for viftehastighetsvalg og tidsplanlegging.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Komplett produktsortiment

Kompakte løsninger

Færre komponenter kreves

Enkel og rask igangsetting

Økt energieffektivitet

Dokumentar om trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler fra Danfoss

Hør alt om fordelene med trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) og hvorfor kundene til Danfoss har byttet fra konvensjonelle balanseringsløsninger til PIBCV.

Relaterte produkter

 • if (isSmallPicture) { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss } else { Aktuatorer for PIBCV - Danfoss }
  Aktuatorer for PIBCV

  For å kunne utnytte de kombinerte balanserings- og reguleringsfunksjonene til Danfoss AB-QM må den være utstyrt med aktuatorer styrt av romtermostater eller et bygningsstyringssystem. Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som varierer fra termiske av/på-aktuatorer til digitale giraktuatorer med busskommunikasjon.

 • if (isSmallPicture) { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss } else { Manuelle balanseringsventiler - Danfoss }
  Manuelle balanseringsventiler

  Manuelle balanseringsventiler gir en statisk, grunnleggende balanseringsløsning for mange HVAC-applikasjoner. Ventilene begrenser strømmen gjennom ulike deler av oppvarmings-, kjøle- og varmtvannssystemene i boliger. Siden manuelle balanseringsventiler ikke kan reagere på endrede forhold, anbefales det at ventilene brukes i konstante strømningssystemer.

 • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
  AB-QM

  AB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.