Vann og avløpsvann

  • Løsninger
  • Applikasjoner
Vann og avløpsvann

Rent og friskt vann er et grunnleggende element i samfunnet – det er helt avgjørende for landbruket og viktig for industrien. Danfoss tilbyr banebrytende konsepter for å utvide de dyrebare vann- og energiressursene våre. Hos Danfoss får du energieffektive løsninger på alt fra avsalting via omvendt osmose til tradisjonell vannproduksjon, vanndistribusjon og avløpsvannbehandling. I dag er det til og med mulig å generere energi under vannbehandling, noe som oppfyller hele vannsyklusens energibehov.

Løsninger

Applikasjoner