Vann og avløpsvann

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Vann og avløpsvann

Rent og friskt vann er et grunnleggende element i samfunnet – det er helt avgjørende for landbruket og viktig for industrien. Danfoss tilbyr banebrytende konsepter for å utvide de dyrebare vann- og energiressursene våre. Hos Danfoss får du energieffektive løsninger på alt fra avsalting via omvendt osmose til tradisjonell vannproduksjon, vanndistribusjon og avløpsvannbehandling. I dag er det til og med mulig å generere energi under vannbehandling, noe som oppfyller hele vannsyklusens energibehov.

Løsninger

 • Vannpumper og trykk - Danfoss
  Vannforsyning

  Nær en tredjedel av verdens befolkning lever for tiden i områder med knapphet på vann. Danfoss har løsninger som kan hjelpe samfunnene med å redusere vanntapet, spare energi og redusere utgiftene på utskiftning av rør.

Applikasjoner

 • Drives for mixers, dewatering and blowers

  Use AC drives to control the speed of motors in a wide range of pump, blower, mixer and dewatering applications to help enhance performance and value while saving energy and costs in wastewater treatment.

   

 • Frekvensomformere for pumping av vann

  For vannforsyning basert på overflatevann eller grunnvann kan frekvensomformere fra Danfoss bidra til å optimalisere produksjonsprosessen, samtidig som energi- og vedlikeholdskostnader reduseres.

 • Vannsikring med Danfoss
  Vannsikring

  Hvert minutt – døgnet rundt, hele året – oppstår en vannskade i en bygning i Skandinavia. Det overraskende store antallet vannskader har mange årsaker.