Transport

  • Løsninger
  • Applikasjoner
Danfoss bilmarked

Ved å benytte våre hydrauliske og elektrohydrauliske systemer får du løsninger som reduserer utslipp under veibygging, mens du bruker svært produktive og pålitelige maskiner. Danfoss strømforsyninger i hybrid- og elbiler forbedrer bilens effektivitet og sikrer at kollektivtransporten er trygg, rask, effektiv og komfortabel. I forbindelse med kollektivtrafikk sikrer motorstyring med variabel hastighet optimal pålitelighet og nøyaktig drift av rulletrapper og heiser. I ventilasjonssystemer holder viftereguleringen passasjerene komfortable. I nødstilfeller vil brannsikkerhetssystemene slukke branner og dirigere røyk vekk fra passasjerer langs vei og jernbane.

I kjølesystemer for transport, som buss- og togkjøling, kjøling av container, og ved kjøling av lastebil og tilhenger, fungerer Danfoss-løsningene med alle vanlige kjølemidler og adresserer kritiske parametere som store og varierende temperaturer, tøffe miljø, støt og vibrasjoner, kompakthet og lysforhold.

Løsninger

Applikasjoner