Kjøling og A/C

  • Løsninger
  • Applikasjoner
Kjøling og A/C

Klimaforskrifter, nye krav til energieffektivitet, høyere krav til komfort, påliteligheten av kjølekjedeløsninger og press om å redusere den totale eierkostnaden er det som driver dagens utvikling og installasjoner i et konkurransepreget marked. Gjennom Danfoss har utstyrsleverandører, installatører, grossister, eiere og sluttbrukere i HVAC-R-bransjen tilgang til markedets bredeste portefølje av brukervennlige løsninger. Våre løsninger passer til et bredt spekter av applikasjoner, og gjør det mulig å få temperaturregulerte miljøer nesten helt uten nedetid. Smarte funksjoner varsler automatisk om potensielle feil og sikrer at rutinemessig service utføres til rett tid. Den innovative og populære teknologien vår omfatter Turbocor-kompressorer, scroll-kompressorer med IDV-er, Optyma kondenseringsenheter, Micro Channel og Micro Plate varmevekslere, ETS Colibri ekspansjonsventiler, TU-/T2-ventiler og EVR-magnetventiler.

Les mer Les mindre

Løsninger

Applikasjoner