Sensorløsninger - Danfoss

Vi introduserer Danfoss Sensing Solutions — din partner innen digitale sensorer.

Danfoss Sensing Solutions, tidligere Danfoss Industrial Automation, tilbyr en omfattende portefølje av avanserte sensorteknologier og applikasjonskompetanse. Målet vårt er å bidra til at bransjene og menneskene vi betjener omfavner en digitalfokusert fremtid med bransjeledende kunnskap, støtte i verdensklasse og sensorer som muliggjør en tilkoblet og bærekraftig fremtid.

Siden I 1933 har Danfoss utviklet løsninger som gjør at verden kan bruke ressursene sine på smartere måter – og drive frem morgendagens bærekraftige transformasjon. Danfoss produserer over 250 000 produkter i 70 fabrikker i 25 land hver dag, og utvikler og videreutvikler løsninger som svar på våre kunders behov. Danfoss Sensing Solutions representerer en samling av applikasjonsdrevne sensorteknologier og vår forpliktelse til å hjelpe deg med å navigere deg mot nye digitale muligheter