Marine og offshore

 • Løsninger
 • Applikasjoner
Marine og offshore

Trafikken på sjøen øker og har innvirkning på global transport, næringskjeden, nasjonalforsvaret og til og med fritiden. På verdensbasis er mer enn 100 000 kommersielle og 25 000 marinefartøy i drift. For tiden passerer 80 % av all last gjennom havner, noe som gjør dem til verdens travleste områder for bulkvarer.

Hvis du ser deg rundt på et moderne skip, vil du se at Danfoss jobber hardt med å redusere energikostnader og utslipp, både i maskinrommet og andre steder.

 

På kommersielle og marine fartøy, fra cruiseskip og lasteskip til containerskip, kan du oppnå betydelige fordeler innen sikkerhet, fart, logistikk, effektivitet samt redusere utslippene til et absolutt minimum. Velg blant et bredt utvalg av marine løsninger fra Danfoss, som brannsikkerhet, rent vann om bord, nøye overvåking av alle motorfunksjoner og nøyaktig og fleksibel styring av kraftomforming for å møte prosessbehov om bord og på land.

 

Du kan dra nytte av vår omfattende erfaring med hav-, sjø-, innsjø- og elvefartøyer som transporterer gods eller passasjerer, og til skip som er bygget og utstyrt for arbeid på offshore-steder, for eksempel vindparker eller oljerigger.

Løsninger

 • Marine
  Marine

  Sjekk ut marine løsninger fra Danfoss for optimal effektivitet, sikkerhet, pålitelighet og totale eierkostnad for skipet og havnen. Global marine- og offshoreleverandør.

 • Offshore
  Offshore

  Optimaliser ytelse og effektivitet for offshore-fartøy som betjener vindkraft, olje- og gassproduksjon, seismisk leting og fiskeindustri. Danfoss har totale systemløsninger.

Applikasjoner

 • Frekvensomformere for fremdrift og thrustere

  For en mer effektiv drift og større frihet i design av skip bør du vurdere en elektrisk-basert hovedfremdrift med teknisk konstruksjon fra Danfoss.

 • Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøer
  Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøer

  Dra nytte av kompetansen til Danfoss for å optimalisere energilagringsløsninger om bord på fartøyer og til landstrømforsyninger, for å sikre roligere og renere havner.

 • Frekvensomformere for marine kuldekompressorer
  Frekvensomformere for marine kuldekompressorer

  Variabel hastighetsstyring av skrue-, stempel- og scrollkompressorer gir deg vanligvis 15% reduksjon i energiforbruk og høyere COP ved delbelastninger.

 • Frekvensomformere for offshore boring
  Frekvensomformere for offshore boring

  Pumpestyring med variabel frekvens gjør at du kan optimalisere produktiviteten, til tross for endring av brønnforholdene over tid, samtidig som kostnadene reduseres.

 • Frekvensomformere for pumper og separatorer til maritime miljøer
  Frekvensomformere for pumper og separatorer til maritime miljøer

  For pålitelig drift, reduserte utslipp og lang levetid for pumper og separatorer i maritime miljøer kan du benytte deg av den tekniske kunnskapen til Danfoss.

 • Frekvensomformere for vinsjer og kraner i maritime miljøer

  Ved å kjøre vinsjer og kraner på en elektrisk motor kan du oppnå energibesparelser, lite støy under drift og ingen risiko for overoppheting eller lekkasje av hydraulikkolje.