Frekvensomformere for kraftomforming og -produksjon i maritime miljøer

  • Oversikt
  • Case studies
  • Kontakt oss
  • Produkter

Landstrøm sørger for rene havner

Ved bruk av omformerteknologi i en landstrømløsning kan skip hente ren energi fra lokale strømnett. For å unngå unødige NOx- og karbonutslipp samt støyforurensning når fartøyet ligger til kai, kan skipets hovedgeneratorer slås helt av.

Danfoss Drives sørger for frekvensomformere og vekselrettere som konverterer 50 Hz landstrøm til 60 Hz strøm, som vanligvis brukes om bord på båter i trafikk. Nettomformere bruker Active Front End AFE-teknologi, med egnet programvare, til å utvikle og synkronisere AC-nettet (mikronett) til skipets nett.  

2 måneders avkastning for FAYARD A/S-verftet

Strømforsyningssystem som bruker VACON® NXP Air Cooled-omformere, oppfyller høye krav, samtidig som baseline strømforbruk minimeres.

Case studies

Kontakt oss

For mer informasjon kontakt oss

Produkter