Avkarbonisering av neste generasjons opplæringsfartøy, Skulebas

mandag 5. februar 2024
Skulebas-fartøyet i åpent hav
Se videoen her

NORGE: Fiskeindustrien i Norge styrer mot en grønnere fremtid som svar på havnekrav om redusert bruk av dieselgeneratorer. Dette skiftet innebærer også å utdanne og inspirere neste generasjon fiskere til å omfavne elektrisk drevne fartøy for en mer miljøvennlig industri.

Da Hvide Sande Shipyard i Danmark i desember 2021 fikk i oppdrag å bygge et nytt opplæringsfartøy for Måløy videregåande skule, forpliktet partneren Vest-El seg til å utvikle et fartøy som var skreddersydd for moderne fiskeri. Takket være VACON® NXP System Drive fra Danfoss går det nye opplæringsfartøyet Skulebas på hybridfremdrift, og dagens elever får praktisk opplæring i hybridløsninger på et moderne fartøy.

Oppdag hvordan Danfoss VACON® NXP strømomformer reduserer dieselforbruket og samtidig muliggjør nøyaktig overvåking på det moderne fiskeriopplæringsfartøyet Skulebas.

Utfordringen: Gi fiskere opplæring i bruk av hybridsystemer

Skipsfartsindustrien er i betydelig endring, drevet av den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) mål om å redusere klimagassutslippene i skipsfarten. IMOs mål er å redusere disse utslippene med minst 50 % innen 2050, sammenlignet med 2008-nivået. Dette legger et enormt press på skipsbyggere om å avkarbonisere og forberede for en grønnere fremtid.

For det nye fartøyet Skulebas var målet å fremtidssikre fartøyet ved å redusere dieselforbruket, samtidig som det oppfylte de strenge kravene i fiskeindustrien. Med fisk å fange og lagre samt et mannskap for 20 personer, er fartøyet i drift døgnet rundt og har ikke rom for nedetid.

Det forrige fartøyet kunne bare fiske med trål og garn, men målet for det nye fartøyet var at det også skulle kunne fiske med trål og snurrevad. Disse fiskeriteknikkene krever mer kraft fra propellen og høyere presisjon i overvåking, hastighet og navigering – uansett vær og driftsforhold. For å oppfylle disse kravene til både ytelse og bærekraft samarbeidet Danfoss Drives teamet med den maritime entreprenøren Vest-El om å utvikle et hybriddrevet fartøy som kunne håndtere disse kravene.

Løsningen: Danfoss strømomformer

VACON® NXP System Drive er en omfattende serie AC/DC omformere for tunge industrielle behov der konstant drift er avgjørende. Komponenter som samleskinnesystemer og strømenheter er separert i individuelle rom for å avgrense problemer og forhindre utbredte feil, noe som reduserer levetidskostnadene og vedlikeholdskostnadene.

Danfoss har tidligere samarbeidet med Hvide Sande skipsverft,og var derfor kjent med deres unike krav og tidligere vellykkede løsninger. Basert på standard VACON® NXP maskinvare kunne Danfoss og Vest-El utvikle en skreddersydd løsning for å sikre at det nye Skulebas-skipet oppfylte kravene i bransjen.

Nye NB 153 Skulebas er et 35 meter langt opplæringsfartøy som er utstyrt med det nyeste innen avanserte maskiner og overvåkingssystemer for fiske, bygget for opplæring i navigering og sikkerhet. Alle systemene om bord er sentrert rundt elektrifiserte løsninger.

Danfoss strømkonvertering muliggjør et hybridsystem med to elmotorer på 600 kW som driver propellene, drevet av to dieselgeneratorer og støttet av en batteribank på 1 MW. Drivstofforbruket optimaliseres med utjevning av forbrukstopper.

For å sikre holdbarhet og sømløs prosjektgjennomføring gjennomgikk hybridsystemene strenge tester, og opptil 90% av testene ble utført før installasjonen. I juni 2023 var det nye skipet fullt utstyrt og klart til å legge ut på tokt.

Fordeler med VACON® NXP System Drive

  • Vedlikeholdsbesparelser og optimalisert kontantstrøm med moduler levert nærmere driftsstart på grunn av kort oppsettstid
  • Kostnadseffektiv standardisert løsning
  • Raskt oppsett og vedlikehold takket være modulær design og uttrekkbare funksjoner
  • Minimal nedetid med lett tilgjengelige reservedeler
  • Dedikert testtid for å sikre sømløs prosjektgjennomføring

Resultatet: Lavere CO2-utslipp

Med strømkonvertering fra Danfoss om bord får det nye Skulebas-fartøyet flere fordeler. Hybridløsningen gir fleksibilitet til å bruke dieselkraft bare når det er nødvendig, noe som resulterer i lavere utslipp av karbondioksid og skadelige mineraler som svovel. Minimering av dieselutslippene forbedrer også luftkvaliteten om bord på skipet og i havnen.

Til slutt gir denne teknologien styring og hastighetskontroll med høyere presisjon og stabilitet, noe som i sin tur øker driftseffektiviteten. Sammen med reduserte støynivåer forbedrer disse forbedringene arbeidsmiljøet for elever og mannskap.

I en bransje som står overfor mange utfordringer, eliminerer hybriddrift minst én av dem. Fordelene er ikke bare forbedret fartøyytelse, men også i utslippsreduksjon: som forventes å være 213 tpa CO2.

Danfoss produkter installert i dette prosjektet

Relaterte kundeerfaringer